Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e984207-0b58-41fc-a54a-e4554d9382bb

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Nowe dane o petrografii skał czerwonego spągowca z zachodniej części monokliny przedsudeckiej

Autorzy Kuberska, M.  Kozłowska, A. 
Treść / Zawartość http://biuletynpig.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN New data on petrography of the Rotliegend rocks in the western part of the Fore-Sudetic Monocline
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki badań skał czerwonego spągowca z czterech otworów wiertniczych, usytuowanych w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Do badań zastosowano standardową analizę petrograficzną (analizę mikroskopową, analizę planimetryczną), poszerzoną o analizę katodoluminescencyjną, badania w elektronowym mikroskopie skaningowym i badania rentgenowskie. Wyróżniono zlepieńce, przeważnie drobnoziarniste, polimiktyczne, piaskowce kwarcowe, sublityczne, lityczne i subarkozowe oraz mułowce i iłowce. W opisywanych skałach zauważono zmienne zabarwienie czerwonobrunatne i jasnoszaro-zielonkawe, często plamiste. Stwierdzono, że ma to związek ze zmianami Eh i pH w obrębie osadów w trakcie zachodzących przemian diagenetycznych.
EN The paper presents the results of studies of Rotliegend rocks from four boreholes located in the western part of the Fore-Sudetic Monocline. Standard petrographic (microscopic and planimetric) analysis accompanied by cathodoluminescence, SEM and XRD studies has been applied. The rocks are represented by conglomerates (mostly fine-grained and polymictic), sublithic, lithic and subarkosic quartz sandstones, mudstones and claystones. Their colours are variable and range from red-brown to light-grey-greenish. It is due to Eh and pH changes within the sediments during diagenetic alterations.
Słowa kluczowe
PL procesy diagenetyczne   czerwony spągowiec   monoklina przedsudecka  
EN diagenetic processes   Rotliegend   Fore Sudetic Monocline  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2011
Tom nr 444
Strony 135--147
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., 2 k. tabl., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kuberska, M.
autor Kozłowska, A.
Bibliografia
[1] BOJARSKA J., ĆWIERZ Z., GREGOSIEWICZ Z., MERTA H., RYDZEWSKA K., STĘPNIEWSKA E., ŻURAWEK E., 1980 — Kompleksowa analiza litologiczno-zbiornikowa czerwonego spągowca w rejonie Żuchwowa–Góry–Rawicza. Arch. B.G. GEONAFTA, Warszawa.
[2] BOJARSKA J., ĆWIERZ Z., CZERWONKA A., MUSZYŃSKI M., RYDZEWSKA W., STĘPNIEWSKA E., ŻURAWEK E., 1981 — Opracowanie zmienności litologicznej i własności zbiornikowych oraz warunków hydrogeologicznych i geochemicznych w osadach czerwonego spągowca w rejonie Cicha Góra–Ujazd –Łagiewniki pod kątem poszukiwań złóż w pułapkach niestrukturalnych. Arch. PGNiG, Warszawa.
[3] BOJARSKA J., MUSZYŃSKI M., RYDZEWSKA W., ŻURAWEK E., 1984 — Opracowanie litologiczno-facjalne z uwzględnieniem własności zbiornikowych czerwonego spągowca w obszarze środkowej monokliny przedsudeckiej w rejonie Leszno–Rawicz–Krotoszyn. Arch. B.G. GEONAFTA, Warszawa.
[4] BUNIAK A., MIKOŁAJEWSKI Z., 1997 — Środowiska depozycyjne, petrografia i diageneza osadów czerwonego spągowca w rejonie Poznania. Geologos, 2: 201-214.
[5] CHOQUETTE P. W., PRAY L.C., 1970 — Geologic nomenclatare and classification of porosity in sedimentary carbonates. AAPG Bull., 54: 207-220.
[6] GRABOWSKA-OLSZEWSKA B., 1974 — Mikrostruktury skał górnego czerwonego spągowca rejonu Bogdaj–Uciechów (monoklina przedsudecka) badane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego. Biul. Geol. Wydz. Geol. UW, 17: 58-72.
[7] GREGOSIEWICZ Z., PROTAS A., 1997 — Facje, diageneza a właściwości zbiornikowe piaskowców czerwonego spągowca rejonu złoża Radlin. Nafta-Gaz, 57: 371-387.
[8] KUBERSKA M., 2004 — Diageneza osadów czerwonego spągowca w strefie Szczecinek–Bydgoszcz (Pomorze Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., 411: 87-168.
[9] KUBERSKA M., MALISZEWSKA A., 1999 — Sekwencje diagenetyczne w utworach czerwonego spągowca. W: Czerwony spągowiec w otoczeniu Wyniesienia Wolsztyńskiego. Analiza sedymentologiczno-facjalna (red. H. Kiersnowski). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[10] KUBERSKA M., MALISZEWSKA A., 2000 — Diagenesis of the Rotliegend rocks at the margins of the Wolsztyn Ridge. Pr. Specjalne PTM, 17:208-209.
[11] MALISZEWSKA A., KUBERSKA M., 1996 — Cementation of the Rotliegend sandstones, their porosity and permeability. W: The 2nd Conf. on the Geochemical and Petrophysical Investigations in Oil and Gas Exploration: 167-178. Janowice.
[12] MIGASZEWSKI Z., NARKIEWICZ M., 1983 — Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących. Prz. Geol.: 31, 4: 258-261.
[13] MICHALIK M., 1996 — Zróżnicowanie procesów krystalizacji diagenetycznych illitów w piaskowcach permu w niecce północnosudeckiej i na monoklinie przedsudeckiej. W: Datowanie minerałów i skał. III Ogólnopolska Sesja Naukowa. 24-25 października 1996: 45-50. UMCS, Lublin.
[14] MICHALIK M., 2001 — Diagenesis ofthe Weissliegend sandstones in the south-west margin of the Polish Rotliegend Basin. Pr. Miner. 91.
[15] MUSZYŃSKI M., 1999 — Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej. Prz. Geol., 47, 5: 466-467.
[16] PETTIJOHN F.J., POTTER P.E., SIEVER R., 1972 — Sand and sandstone. Springer-Verlag, Berlin.
[17] ROCHEWICZ A., 1980 — Wpływ procesów illityzacji i chlorytyzacji na własności kolektorskie piaskowców czerwonego spągowca SW Polski. Arch. Miner., 36, 2: 55-61.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1e984207-0b58-41fc-a54a-e4554d9382bb
Identyfikatory