Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e5b8b72-6fce-476b-80ed-c1116430d4da

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce – analiza regionalna

Autorzy Kowalik, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The socio-economic conditions of enterprise innovation in Poland regional analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, szczególnie tych o charakterze ekonomicznym oraz społecznym. Celem opracowania jest analiza porównawcza zewnętrznych społeczno-ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski.
EN The factor which determines the functioning and development of businesses is their competitiveness, both in the domestic and the international market. One of the fundamental factors which influence the competitiveness of companies is the level of their innovation. The innovative activity of companies depends on numerous factors of both external character and internal character from the point of view of the company. The aim of this study is to conduct a comparative analysis of the external socio-economic conditionings of innovation of companies in Poland.
Słowa kluczowe
PL innowacyjność przedsiębiorstw   polskie przedsiębiorstwa   analiza  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalik, J.
Bibliografia
1) Baruk J.: Innowacje a rozwój gospodarczy, „Problemy Jakości” 2004, nr 7.
2) Bogdanienko J. (red): Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, SGH, Warszawa 1998.
3) Doyle P., Bridgewater S.: Innovation in marketing , Buttrrworth – Heinemann, Oxford 1998.
4) Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J.: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
5) Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
6) Kasperkiewicz W.: Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – uwarunkowania, instrumenty i tendencje., „Gospodarka w Praktyce i Teorii” nr 2 (15), Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
7) Kozioł K.: Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w]: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Janasz W. (red), Difin, Warszawa 2005.
8) Okoń-Hordyńska E.: Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w]: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Okoń-Hordyńska E, Zachorowska-Mazurkiewicz E. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
9) Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 2001.
10) Serafin K.: Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, http://efektywnosc04.ae.wroc.pl/Referat/art29.pdf, s. 2. (22.06. 2007)
11) Stawasz. E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
12) Zeliaś A. (red): Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1e5b8b72-6fce-476b-80ed-c1116430d4da
Identyfikatory