Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e185904-7d60-4b33-a42a-15cd0acc2093

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przykłady zastosowania zintegrowanego środowiska programistycznego MATLAB&Simulink do komputerowej symulacji wybranych układów sterowania

Autorzy Chamela, W.  Chrzan, M.  Pietruszczak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of MATLAB&Simulink software for examination the selected control systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programistycznego MATLAB&Simulink do komputerowej symulacji wybranych układów sterowania. MATLAB (MATrix LABoratory) to program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, służącym do tworzenia symulacji komputerowych, zaś Simulink to część pakietu numerycznego MATLAB dający możliwość symulacji komputerowych modeli przy pomocy interfejsu graficznego oraz tzw. bloków. W artykule podano przykłady symulacji rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych, wyznaczania różnych typów charakterystyk częstotliwościowych; badania stabilności układów na podstawie kryterium Hurwitza i Nyquista; badania stabilności, sterowalności i obserwowalności układów wielowymiarowych; wyznaczania portretu fazowego oraz regulacji dwupołożeniowej.
EN The paper presents the possibilities of using the integrated environment of MATLAB&Simulink for computer simulation of selected control systems. MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing environment and fourth-generation programming language. A proprietary programming language developed by Math-Works, MATLAB allows matrix manipulations, plotting of functions and data, implementation of algorithms, creation of user interfaces, and interfacing with programs written in other languages. Simulink, also developed by MathWorks, is a graphical programming environment for modeling, simulating and analyzing dynamic systems. It offers tight integration with the rest of the MATLAB environment and can either drive MATLAB or be scripted from it. The paper shows examples of solutions of ordinary differential equations, determination of different types of frequency characteristics, system stability tests based on the Hurwitz and Nyquist criteria, stability testing, controllability and observability of multidimensional systems, creation of phase-portrait and study of two-position control.
Słowa kluczowe
PL MATLAB/Simulink   symulacja układów sterowania   wirtualne środowisko pracy  
EN MATLAB/Simulink   simulation of control systems   virtual work environment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 753--760, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Chamela, W.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, w.chamela@uthrad.pl
autor Chrzan, M.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, m.chrzan@uthrad.pl
autor Pietruszczak, D.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, d.pietruszczak@uthrad.pl
Bibliografia
1. Amborski K., Jaworska I., Kietliński Z., Kocięcki M., Żydanowicz W., Laboratorium teorii sterowania. Część 1, ISBN 978-83-7207-678-6, Wyd. IV, stron 202, OWPW, Warszawa 2007.
2. Brzózka J., Dorobczyński L., MATLAB Środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo MIKOM, stron 516, ISBN 97883-01154592, Warszawa 2008.
3. Dołgoszyj M., Zastosowanie zintegrowanego środowiska MATLAB&Simulink do komputerowej symulacji układów automatyki, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu, Radom 2017., (nr albumu: 104669; Promotor: dr inż. Daniel Pietruszczak; Recenzent: dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH).
4. Kaczorek T., Teoria Sterowania i Systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, stron 801, Warszawa 1999.
5. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R., Podstawy teorii sterowania, WNT, Wyd. III, stron 498, ISBN 978-83-204-3556-6, Warszawa 2009.
6. Krzysztoszek K., Pietruszczak D., Podsiadły D., Zastosowanie środowiska programowego MATLAB do badania stabilności układów liniowych, Logistyka 4 (2015), ISSN 1231-5478, str. 4310-4319, Poznań 2015.
7. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D., Zadania projektowe z teorii sterowania. Część I – Układy liniowe, Wydawnictwa Politechniki Radomskiej, Wydanie II pop., stron 110, ISBN 83-7331-068-0, Radom 2006.
8. Luft M., Łukasik Z., Podstawy Teorii Sterowania, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Wyd. V popr. i uzup., stron 560, Radom 2012.
9. Luft M., Łukasik Z., Krzysztoszek K, Pietruszczak D., Podsiadły D., Laboratorium Automatyki i Mechatroniki, stron 327, Wydawnictwo UTH w Radomiu, Wydanie II popr., ISBN 978-83-7351-811-7, Radom 2016.
10. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D., Pietruszczak D., Zadania projektowe z teorii sterowania. Część 2 – Układy wielowymiarowe, liniowe układy impulsowe, nieliniowe układy sterowania, Wydanie II poprawione, stron 230, (ISBN 978-83-7351-480-5), Zakład Poligraficzny UTH w Radomiu, Radom 2012.
11. Luft M., Łukasik Z., Laboratorium Automatyki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2007, Wydanie V pop., ISBN 978-83-7351-272-6, Radom 2007.
12. Łukasik Z., Kuśmińska A., Laboratorium Komputerowej Symulacji Układów Automatyki. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2006, wyd. III, ISBN 83–7351–217–9, Radom 2006.
13. Mościński J., Ogonowski Z. (red.), Advanced Control with MATLAB and SIMULINK, Pearson Higher Education, 272 pages, ISBN 013309667X, 1995.
14. Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W., Podstawy automatyki, OWPW, ISBN 83-7207-311-2, Wyd. VII, stron 316, Warszawa 2006.
15. Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion, Wydanie II, stron 348, ISBN 83-7361-486-9, Gliwice 2004.
16. Osowski S., Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. II, stron 185, ISBN 83-7207-003-2, Warszawa 1999.
17. Rudra P., (tłumacz: Korbecki M.), Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, stron 280, ISBN 9788301160579, Warszawa 2010.
18. Zalewski A., Cegieła R.: MATLAB – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nakom, 407 stron, ISBN 83-85060-85-5, Poznań 1996.
19. http://www.mathworks.com – strona internetowa producenta programu MATLAB.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1e185904-7d60-4b33-a42a-15cd0acc2093
Identyfikatory