Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e076010-405c-43d3-809f-9b597a60187c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zmienność składu izotopowego i stężeń specjacji siarki w skałach z formacji łupkowych z koncesji Wejherowo

Autorzy Drzewicki, W.  Jędrysek, M. O. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN The variability of the isotopic composition and speciation concentrations of sulfur in the rocks of the shale formations of the Wejherowo concession
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizie geochemicznej i izotopowej siarki poddano próbki skał z formacji łupkowej z koncesji Wejherowo. Przeprowadzono rozdzielenie i analizę ilościową podstawowych specjacji siarki (elementarna, organiczna, SO42–, mono- i polisiarczki). W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano zarówno specjacje utlenione (SO42–), jak i zredukowane (S0, polisiarczki, siarka elementarna). W żadnej z próbek nie wykazano obecności monosiarczków. Monosiarczki są mało stabilne i łatwo ulegają przekształceniu do polisiarczków. W części próbek wyekstrahowano siarkę elementarną. Wykazano istotną korelację pomiędzy składem izotopowym siarki siarczkowej a składem izotopowym siarki elementarnej. W polisiarczkach stwierdzono dwie grupy różniące się wyraźnie składem izotopowym, co prawdopodobnie wskazuje na różne pochodzenie tej specjacji.
EN Samples of shale formation rocks from the Wejherowo concession were subjected to sulfur geochemical and isotopic analysis. Separation and quantitative analysis of the major sulfur species (elemental sulfur, organic sulfur, SO42–, mono- and polysulfides) were carried out. As a result of the analysis, both oxidized (SO42–) and reduced sulfur species (S0, polysulfides, elemental sulfur) were obtained. Monosulfides were not shown to be present in any of the samples. Monosulfides are not very stable and are easily transformed into polysulfides. Elemental sulfur was extracted in a part of the samples. A significant correlation was demonstrated between the isotopic composition of sulfide sulfur and the isotopic composition of elemental sulfur. Two groups clearly differing in isotopic composition were found in the polysulfides, which probably indicates a different origin of this species.
Słowa kluczowe
PL siarka   formacje łupkowe   Wejherowo  
EN sulfur   shale formations   Wejherowo  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 449--453
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Drzewicki, W.
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
autor Jędrysek, M. O.
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
Bibliografia
[1] Bates A.L., Spiker E.C., Orem W.H., Burnett W.C. – Speciation and isotopic composition of sulfur in sediments from Jellyfish lake, Palau. Chemical Geology 1993, vol. 106, pp. 63 –76.
[2] Drzewicki W. – The causes of variation of the isotopic composition of sulfur in sediments and in the water Sulejowski reservoir (in Polish). PhD Thesis, Wrocław University 2004.
[3] Hall G.E.M. Pelchat J.-C., Loop J. – Separation and recovery of various sulphur species in sedimentary rocks for stable sulphur isotopic determination. Chemical Geology 1988, pp. 35 – 45.
[4] Rice C.A., Tuttle M.L., Reynolds R.L. – The analysis of forms of sulfur in ancient sediments and sedimentary rocks: comments and cautions. Chemical Geology 1993, vol. 107, pp. 83 – 95.
[5] Yanagisawa F., Sakai H. – Preparation of SO2 for sulfur isotope ratio measurements by the thermal decomposition of BaSO4-V2O5-SiO2 mixtures. Anal. Chem. 1983, vol. 55, pp. 985 – 987.
[6] Zaback D.A., Pratt L.M. – Isotopic composition and speciation of sulfur in the Miocene Monterey Formation; reevaluacion of sulfur reactions during early diagenesis in marine environments. Geochim. Cosmochim. Acta 1992, vol. 56, no. 2, pp. 763 – 774.
[7] Zhabina N.N., Volkov I.I. – A method of determination of various sulfur compounds in sea sediments and rocks. [In:] Environmental Biogeochemistry; Methods, Metals and Assessment (ed. W.E. Krumbein). Ann Arbor Scientific Publications 1978, vol. 3, pp. 735 – 745.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1e076010-405c-43d3-809f-9b597a60187c
Identyfikatory