PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda kompleksowego audytu kopalń węgla kamiennego w kontekście oceny ich perspektyw rozwojowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The method of complex audit of hard coal mines in the context of assessment of their development perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kopalnie węgla kamiennego, funkcjonujące w strukturach przedsiębiorstw górniczych, charakteryzują się pewną specyfiką. Nie można zastosować w ich przypadku tradycyjnej procedury audytu, stosowanej w innych podmiotach gospodarczych. Celem artykułu jest opracowanie kompleksowej metody audytu kopalni węgla kamiennego, uwzględniającej audyt zasobów kopalni, zagrożeń naturalnych, na jakie jest narażona i procesów w niej realizowanych oraz audyt jej otoczenia.
EN
Hard coal mines functioning within the structures of mining enterprises are characterized by particular specificity. A traditional audit procedure cannot be used for them, which is applied for other economic subjects. The purpose of the article is to develop a complex audit method of hard coal mine that involves the audit of mine resources, natural hazards that it is prone to, internal processes conducted as well as the audit of its environment.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
415--428
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika ŚląskaGłówny Instytut Górnictwa
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1.Dobija D.: Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych: funkcje i praktyka. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • 2. Dryl W.: Audyt marketingowy. CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 3. Jonek-Kowalska I.: Kluczowe kierunki optymalizacji kosztów w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych. „Przegląd Organizacji”, nr 4, 2015.
 • 4. Jonek-Kowalska I., Michalak A.: Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego. PWN, Warszawa 2012.
 • 5. Jonek-Kowalska I., Turek M. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • 6. Marzec J., Śliwa J.: Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • 7. Michalak A.: Koncentracja zasobów w procesie inwestycyjnym jako źródło ryzyka, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Wydawnictwo TNOIK, Katowice 2009.
 • 8. Moeller R.: Nowoczesny audyt wewnętrzny. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
 • 9. Nawrocki T., Jabłoński B.: Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 10. Opolski K. (red.): Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy. CeDeWu, Warszawa 2008.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, Dz.U., Nr 94, poz. 841.
 • 12. Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 • 13. Turek M., Jonek-Kowalska I.: Diagnoza stanu i perspektywy rozwojowe górnictwa węgla kamiennego w Polsce, [w:] Nowak S. (red.): Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Oficyna Wydawnicza Edward Mutek, Warszawa 2014.
 • 14. Turek M., Jonek-Kowalska I.: Koszt jako kwantyfikator zużycia zasobów w przedsiębiorstwie  rachunkowe spojrzenie na koszty, [w:] Sojda A. (red.):
 • 13 Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2013.
 • 15. Turek M., Michalak A.: Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty, [w:] Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 • 16. Turek M., Michalak A., Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6, 2015.
 • 17. Turek M., Michalak A.: Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie kopalni piasku X. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 66, 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1d8a5464-ef43-4a03-8b04-5853fa53b6b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.