Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1d71c1ce-0ca9-43df-bab2-d56bf60b64aa

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Implementacja wymagań standardu DO-178C w procesie tworzenia oprogramowania awionicznego dedykowanego dla nahełmowego systemu zobrazowania SWPL-1 CYKLOP

Autorzy Pazur, A.  Szelmanowski, A.  Borowski, J.  Michałowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Implementation of DO-178C standard requirements in the development process of avionic software dedicated to the SWPL-1 CYKLOP helmet-mounted flight parameter imaging system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości implementacji wymagań standardu DO-178C w procesie tworzenia oprogramowania awionicznego dedykowanego dla nahełmowego systemu zobrazowania SWPL-1 CYKLOP, zbudowanego w ITWL. Na przykładzie oprogramowania tworzonego dla komputera graficznego KG-1, zarządzającego trybami pracy systemu SWPL-1, oraz układu dopasowania sygnałów UDS-1, zilustrowano spełnienie wybranych wymagań standardu DO-178C.
EN The paper presents the selected results of analytical and construction works implemented in Air Force Institute of Technology in terms of possibilities of implementation of DO-178C standard requirements in the process of developing the avionic software dedicated to the SWPL-1 CYKLOP helmet-mounted imaging system, constructed in Air Force Institute of Technology (AFIT). In the general part of the paper, DO-178C requirements on the adopted safety level of software developed for the SWPL-1 system, were presented. In the detailed part, the methods for implementation of DO-178C requirements, applied in the development process of software for the SWPL-1 system, were discussed. On the basis of the software developed for KG-1 graphic computer, which manages operating modes of the SWPL-1 system and UDS-1 conditioning system of signals, the fullfilment of DO-178C standard requirements was illustrated.
Słowa kluczowe
PL nahełmowy system zobrazowania   SWPL-1 CYKLOP   awionika   standard DO-178C  
EN helmet-mounted imaging system   SWPL-1 CYKLOP   avionics   DO-178C standard  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 351--358, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Pazur, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Szelmanowski, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Borowski, J.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Michałowski, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
Bibliografia
1. Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. RTCA. Inc. Washington USA, 2011.
2. Leana Rierson., Developing safety - critical software. A Practical Guide for Awiation Software and DO-178C Compilance, New York, USA, 2012.
3. Michalak S., Dokumentacja oprogramowania systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1, ITWL, Warszawa, 2015.
4. Borowski J., Plan Jakości dla projektu informatycznego Oprogramowanie systemu SWPL-1, ITWL, Warszawa, 2015.
5. Maj J., AQAP 2210 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania, Polska, 2006.
6. Moreno J.A., AQAP 2105 Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Polska, 2009.
7. Pazur A., Szelmanowki A., Borowski J., Michalak S., Nahełmowy system prezentacji parametrów pilotażowo-nawigacyjnych narzędziem bezpieczeństwa lotów, Radom, 2017.
8. Borowski J., Wstępne wymagania na oprogramowanie systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1, ITWL, Warszawa, 2008.
9. Borowski J., Uszczegółowione wymagania na oprogramowanie systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1, ITWL, Warszawa 2011.
10. Pazur A., Szelmanowski A., Systemy zobrazowania i komunikacji werbalnej stosowane w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, „Autobusy” 2016 nr 12.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1d71c1ce-0ca9-43df-bab2-d56bf60b64aa
Identyfikatory