PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcja eko-gospdoarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The concept of eco-management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
Waste electrical and electronic equipment is a significant problem in waste management. In particular, it can be observed in small towns and rural areas. When it comes to the rest of waste which is a part of municipal solid waste, the problem has been (to a certain degree) resolved, but in terms of electrical and electronic waste, it requires a thorough analysis and undertaking actions in order to find a solution. The municipality is responsible for removing pollution from its area, therefore the municipality must be accurately informed of places and ways of removing electrical and electronic waste by its inhabitants. In practice, however, the users of electrical and electronic equipment are obliged to return wasted equipment to an applicable collection point. The problem of waste electrical and electronic equipment with the special attention paid to the Polish and European legislation in this regard, was discussed in the article. The present state of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas was discussed, as well as remedies on that point were presented. Also, the concept of system of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas, considering the investment strategy in WEEE collection points, were presented. The material presented in the article should encourage the discussion on subject of management of waste electrical and electronic equipment and possibilities of enhancing the present condition of the environment.
Wydawca
Rocznik
Strony
149--159
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevetla 26, 41-800 Zabrze, Polska
autor
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, ul. R. Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Bibliografia
 • 1. A. Gajec. „Kłopotliwe elektrośmieci”. Recykling, nr 4(88), 2008, s. 7.
 • 2. A. Listwan, I. Baic, A. Łuksa. „Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi”, Politechnika Radomska, (2009) s.8.
 • 3. Cz. Rosik-Dulewska „Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 29.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), (Dz. Urz. UE L 197/38 z 24.07.2012 r.).
 • 5. J. Jaworski, A. Mytlewski „Funkcjonowanie systemów logistycznych”, WSB, Gdańsk 2009, s. 199.
 • 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • 7. P. Ambrożewicz. „Zwarty system zagospodarowywania odpadów”, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok 1999, s. 102.
 • 8. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).
 • 9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).
 • 10. W. Ćwikła–Bundyra, „Wpływ odpadów elektrycznych na środowisko przyrodnicze”, Wydział Chemii Zakład Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Ekonatura” nr 9 (70), wrzesień 2009, s. 5-8.
 • 11. http://www.ddz24.eu/, – portal aglomeracji dzierżoniowskiej gmina Dzierżoniów (woj. dolnośląskie).
 • 12. http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Raporty o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • 13. https://limanowa.in/, – limanowski portal informacyjny, gmina Limanowa (woj. małopolskie).
 • 14. www.stat.gov.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1d3aa657-bcfa-491b-b37f-c3eb8a6275db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.