Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1d2f5ce1-76c9-4480-a144-3ea6c0ad4652

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Numeryczne modelowanie procesu walcowania Al-Mg-Al zmodyfikowaną metodą ARB

Autorzy Wierzba, A.  Mróz, S.  Szota, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical modelling of the Al-Mg-Al rolling process of ARB modified method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania Al-Mg-Al w pierwszym przepuście za pomocą tradycyjnej i zmodyfikowanej metody ARB. Wprowadzenie asymetrii do procesu walcowania metodą ARB spowodowało wystąpienie dodatkowych naprężeń ścinających w poszczególnych warstwach oraz na ich granicy, co powinno spowodować większe rozdrobnienie struktury (szybsze uzyskanie struktury nanometrycznej), w mniejszej liczbie przepustów oraz lepszą jakość złącza pomiędzy poszczególnymi warstwami, w porównaniu do tradycyjnego procesu walcowania metodą ARB. Materiałami zastosowanymi do badań było aluminium w gatunku 1050A oraz magnez w gatunku AZ31. Symulacje procesu walcowania wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2011, opartego na MES.
EN In this paper the results of the numerical studies of an Al-Mg-Al rolling process in the first pass using conventional and modified ARB method was presented. The using of asymmetry to the rolling process of ARB method caused additional shear stress in the particular layer and on the their boundary, which should cause larger refinement of structure (faster obtaining the nanometric structure) in a smaller number of the passes and better quality of interface between particular layers compared to the conventional rolling process of the ARB method. The materials used for this study was aluminum grade 1050A and magnesium grade AZ31. For the simulation of the rolling process the computer program based on FEM, Forge2011 was used.
Słowa kluczowe
PL nanomateriał   walcowanie metodą ARB   asymetria   modelowanie numeryczne   MES (metoda elementów skończonych)  
EN nanomaterial   rolling method ARB   asymmetric   numerical modeling   MES  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 743--747
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., tab.
Twórcy
autor Wierzba, A.
autor Mróz, S.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa
autor Szota, P.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa
Bibliografia
1. FORGE3 Reference Guide Release 6.2, Sophia-Antipolis, November 2002.
2. del Valle J. A., Perez-Prado M. T., Ruano O. A.: Accumulative roll bonding of a Mg-based AZ61 alloy. Materials Science and Engineering A, 2005, t. 410–411, s. 353-357.
3. Milenin A., Mróz S., Kwapisz M.: Numeryczne modelowanie procesu walcowania pakietowego aluminium. XIII Konferencja Informatyka w Technologii Metali, Szczawnica 2006, 15-18 stycznia, s. 177-183.
4. Milenin A. i in.: Opracowanie metody uzyskiwania struktur ultradrobnoziarnistych podczas walcowania pakietowego blach. Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa, 2006 [niepublik.].
5. Hensel A., Spittel T.: Kraft und Arbeitsbedarf Bildsomer Formgeburgs Verfahren. VEB Deutscher Verlang für Grundstoffindustrie, Lipsk, 1979.
6. Dyja H., Mróz S., Rydz D.: Technologia i modelowanie procesów walcowania wyrobów bimetalowych. Politechnika Częstochowska, Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Seria: Metalurgia Nr 33, Częstochowa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1d2f5ce1-76c9-4480-a144-3ea6c0ad4652
Identyfikatory