Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1d03eda4-cf36-4c57-a224-095a25939f25

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Działania na rzecz rozwoju transportu zrównoważonego w Rzeszowie

Autorzy Śmieszek, M.  Dobrzańska, M.  Dobrzański, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Actions for sustainable development of transport in Rzeszow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały omówione problemy związane z funkcjonowaniem transportu osób na terenie miast. Dynamiczny rozwój miast i wzrost dochodu ludności w wielu przypadkach przyczynił się do ograniczenia roli transportu publicznego i nadmiernego wzrostu ruchu samochodów osobowych. Tendencja ta jest szkodliwa dla środowiska. Pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na paliwa ropopochodne, ogranicza komfort życia w mieście i w efekcie końcowym na skutek kongestii generuje dodatkowe koszty związane z działalnością firm i ludzi na obszarze miejskim. Zgodnie z polityką UE ta szkodliwa tendencja musi zostać ograniczona. Przyczynić do tego ma się w znacznym stopniu rozwój transportu zrównoważonego. Na przykładzie miasta Rzeszowa omówione zostały wybrane działania i środki przedsięwzięte w ramach rozwoju transportu zrównoważonego.
EN The article presented the problems connected with the operation of people transport in cities. The dynamic development of cities and the increase in the income of the population has in many cases contributed to limiting the role of public transport and the excessive growth of passenger traffic. This tendency is harmful to the environment. It entails an increase in the demand for petroleum fuels, reduces the comfort of living in the city and, as a result, congestion generates additional costs for businesses and people in urban areas. In line with EU policies, this damaging tendency must be limited. The development of sustainable transport is to a large extent possible. An example of the city of Rzeszow is described the selected actions and measures undertaken within the framework of the development of sustainable transport.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   miejski transport zrównoważony   Rzeszów  
EN urban transport   sustainable urban transport   Rzeszow  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 637--640, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr.
Twórcy
autor Śmieszek, M.
autor Dobrzańska, M.
autor Dobrzański, P.
Bibliografia
1. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
2. Nowotyńska I., Kut S., Nowoczesne systemy transportowe w komunikacji miejskiej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 10, 2016, nr 12.
3. European Commission Report Brussels, 17.12.2013COM (2013) 913 final.
4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/handbook_on_external_costs_of_transport_2014_0.pdf
5. https://ec.europa.eu/epsc/file/strategic-note-17-towards-low-emission-mobility_en
6. https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2016
7. https://www.ibtta.org/sites/default/files/documents/MAF/2015_FactsInBrief_Final.pdf
8. http://www.transport.erzeszow.pl/o-projekcie/opis-projektu
9. http://rzeszow.stat.gov.pl/
10. http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/dane-statystyczne/rzeszow-w-liczbach
11. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015, nr 1-2.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1d03eda4-cf36-4c57-a224-095a25939f25
Identyfikatory