Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ce7faf7-59a6-41ca-91ff-02c6e6c69106

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia zanieczyszczenia środowiska hałasem pochodzącym z pracy maszyn i urządzeń rolniczych

Autorzy Caban, J.  Maksym, P.  Marczuk, A.  Droździel, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected issues of the environmental noise pollution coming from the work of the agricultural machines and equipment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolnictwa w znacznej mierze zależy od fachowej wiedzy w kontekście wykonywanych czynności agrotechnicznych, postępowaniu ze zwierzętami gospodarskimi oraz obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej. W artykule zaprezentowano problematykę zagrożenia hałasem w rolniczym środowisku pracy. Przedstawiono główne źródła hałasu w rolnictwie oraz poziomy normatywne dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Zaprezentowano podstawowe formy przeciwdziałania zagrożeniu hałasem w sektorze rolnictwa w Polsce.
EN Work safety in the agricultural sector largely depends on the expertise within the context of their operations agronomic, dealing with livestock and operation of machinery and equipment used in agricultural production. The article presents the problem of noise pollution in the agricultural working environment. We present the main sources of noise in agriculture and normative levels achieved by machinery and equipment used on farms. The basic forms of counteracting threats noise in the agricultural sector in Poland was presented.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenia środowiska   maszyny rolnicze   bezpieczeństwo pracy  
EN pollution   agricultural machines   work safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 55--58
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab.
Twórcy
autor Caban, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, jacek.caban@up.lublin.pl
autor Maksym, P.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Ergonomii, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Marczuk, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Droździel, P.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
Bibliografia
1. Adamczyk F., Hałas ciągników w warunkach polowych, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2005, vol. 50, no. 1, s. 16-20.
2. Cieślikowski B., Ślipek Z., Modyfikacja układu wentylacji kabiny kombajnu rolniczego w aspekcie zachowania normowego poziomu hałasu na stanowisku pracy operatora, „Inżynieria Rolnicza” 2008, nr 9 (107), s. 47-54.
3. Cieślikowski B., Ślipek Z., Możliwość obniżenia poziomu hałasu w kabinie ciągnika rolniczego – dobór struktur izolacyjnych, „Inżynieria Rolnicza” 2007, nr 6 (94), s. 15-20.
4. Delmanowicz W., Marczak R., Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, TNOiK, Lublin 1978.
5. Figlus T., Wilk A., Ocena wpływu zużycia na poziom hałasu urządzeń z jednocylindrowymi silnikami spalinowymi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport” 2013, z. 78, s. 57-62.
6. Jaliliantabar F., Rabbani H., Lorestani A., Javadikia P., Gholami R., Noise evaluation of MF285 tractor while pulling a trailer in an asphalt road, „Agricultural Engineering International: CIGR Journal” 2012, vol. 14, no. 4, pp. 50-55.
7. Kucharski R.J., Chyla A., Koszarny Z., Kraszewski M., Szymański Z., Sakowska P., Taras A., Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002.
8. Kuboń M., Kurzawski D., Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystywanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych, „Inżynieria Rolnicza” 2013, z. 2 (143), T. 1, s. 191-200.
9. Kuta Ł., Cież J., Ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2013, Vol. 58 (2), s. 92- 97.
10. Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z., Wrotkowski K., [pod red.] A. Kwiecińskiego, Mechanizacja produkcji zwierzęcej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999.
11. Rymarz J., Caban J., Droździel P., Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2012, nr 3 (89), s. 127-133.
12. Solecki L., Analiza całorocznej ekspozycji na hałas rolników indywidualnych w zależności od profilu produkcji, „Medycyna Pracy” 2007; 58 (2), s. 97-103.
13. Solecki L., Analiza całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na hałas i wibrację ogólną, „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” 2012; 15 (2), s. 42-47.
14. Tomaszewski F., Orczyk M., Ocena poziomu hałasu wewnątrz tramwajów na podstawie badań, „Pojazdy szynowe” 2007, nr 4.
15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi.
16. PN-90/S-04052 „Samochody - Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu - Wymagania i badania”. ISO-5128:1980.
17. PN-90/N-0153 Drgania. Metody pomiarów i oceny drgań maszyn. ISO-2372 „Dopuszczalne poziomy drgań”.
18. PN-ISO 7216:1996. Akustyka. Ciągniki kołowe i samobieżne maszyny rolnicze i leśne. Poziom hałasu zewnętrznego emitowanego podczas jazdy.
19. http://archiwum.ciop.pl/12224.htm
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ce7faf7-59a6-41ca-91ff-02c6e6c69106
Identyfikatory