Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c9ac292-ba2d-4c2d-897e-3640149779f3

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Wzmocnienia elementów materiałami kompozytowymi w świetle zasad zbrojenia konstrukcji żelbetowych

Autorzy Bodzak, Przemysław 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Retrofitting with composite materials in accordance with guidelines for reinforced concrete structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą elementów wzmocnionych materiałami kompozytowymi. Wykazano, że zniszczenie nie jest wyłącznie skutkiem przekroczenia dopuszczalnych naprężeń przyczepności na styku kompozyt – beton. Jest to również wynik działania sił poprzecznych i braku równowagi sił w węzłach zastępczej kratownicy opisanej przez Mörscha, a konstrukcje wzmacniane wykazują wady źle zaprojektowanego elementu żelbetowego.
EN In the article the comparative analysis on the elements retrofitted with composite materials was performed. It has been shown that the failure occurs not only as the result of exceeding the permissible adhesion stresses at the composite-concrete interface. It is mainly the consequence of transverse forces action and the imbalance of forces in the truss nodes described by Mörsch, and such a reinforced structures show defects of a wrongly designed element.
Słowa kluczowe
PL wzmocnienie   element wzmocniony   materiał kompozytowy   CFRP   konstrukcja żelbetowa  
EN retrofitting   reinforcement   reinforced element   composite material   CFRP   reinforced concrete structure  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2019
Tom R. 75, nr 1
Strony 18--22
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Bodzak, Przemysław
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
Bibliografia
[1] Bilotta A., Ceroni F., Nigro E., Pecce M.: Efficiency of CFRP NSM strips and EBR plates for flexural strengthening of RC beams and loading pattern influence. "Composite Structures", 124, 2015.
[2] Bodzak P.: Wpływ gatunku stali zbrojenia głównego na nośność na zginanie i graniczne odkształcenia kompozytu przy wzmacnianiu taśmami CFRP. "Przegląd Budowlany", 11/2017.
[3] Kotynia R., Kamińska M.E.: Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP. Zeszyt nr 13. Katedra Budownictwa Betonowego Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Łódź, 2003.
[4] Mörsch E.: Der Eisenbetonbau seine Theorie und Anwendung. Verlang von Konrad Wittwer, Stuttgart 1908.
[5] Teng J.G., Smith S.T., Yaoa J., Chen J.F.: Intermediate crack-induced debonding in RC beams and slabs. "Construction and Building Materials", 17, 2003.
[6] SIA 166 Klebebewehrungen. Schweizerischer Ingenieur-and Architektenverein SIA (2004).
[7] SIA D 0209, Dokumentation, Klebebewehrung, Einführung in die Norm SIA 166 (2004).
[8] fib Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Bulletin 14. International Federation for Structural Concrete (fib), Switzerland, 2001.
[9] CNR Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures, CNR-DT 200/2004. CNR - Advisory Committee on Technical Recommendations for Construction, Rome, Italy, 2004.
[10] TR55 Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials. Third Edition. Technical Report No. 55 of the Concrete Society, UK, 2012.
[11] ACI 440.2R-08, Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. American Concrete Institute (2008).
[12] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Błąd w angielskiej wersji tytułu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c9ac292-ba2d-4c2d-897e-3640149779f3
Identyfikatory