Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c763ba6-9400-4a6b-a414-3dea4ba57675

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Przepływy wsteczne w otwartej wieży chłodniczej w rozbudowanej instalacji klimatyzacyjnej

Autorzy Szczęśniak, S.  Polarczyk, I. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Reverse flow in open cooling towers in advanced air conditioning system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaletą zastosowania wież chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych jest obniżenie kosztów związanych z bezpośrednim zużyciem energii przez wentylatory osiowe skraplaczy chłodzonych powietrzem oraz pośrednio przez pompy obiegowe. W konsekwencji pozwala to na wydłużenie pracy sprężarkowych urządzeń chłodniczych, których skraplacz ochładzany jest przez płyn przygotowany w procesie chłodzenia w wieży chłodniczej. Praca takich wież może dawać bardzo dobre rezultaty, jednak pod warunkiem, że są one prawidłowo zaprojektowane i eksploatowane. Nawet drobne uchybienia w projekcie a przede wszystkim wykonaniu i eksploatacji wieży chłodniczej mogą wpływać na ich niewłaściwą pracę, zwiększenie kosztów ich eksploatacji i serwisowania. Dotyczy to szczególnie wież chłodniczych otwartych, w których schładzanie czynnika chłodniczego następuje przez bezpośredni kontakt z powietrzem. W przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodu powrotnego lub zasilającego do wieży chłodniczej częstym zjawiskiem jest powtarzające się zapowietrzanie instalacji oraz przepływy wsteczne. W artykule wykazano istnienie przepływów wstecznych w instalacji wieży chłodniczej pracującej w jednym z obiektów we Wrocławiu.
EN The advantage of using cooling towers in air-conditioning systems is to reduce the energy costs associated with direct energy consumption by fans and indirectly by circulating pumps. As a consequence, it allows to extend the work of the compressor of the refrigeration equipment, whose condenser is cooled by the liquid prepared in the cooling process in the cooling tower. The work of such towers can produce very good results, but only if it is properly designed and operated. Even minor deficiencies in the execution of the cooling towers, especially those with an open air flow, can increase the costs of their operation and servicing. In the event of incorrect connection of the return or supply line of water in the cooling tower, it is common for the system to return aeration and back flows. In this article, it is exhibited the existence of backflows in the installation of a cooling tower operating in one of the buildings in Wrocław.
Słowa kluczowe
PL urządzenia chłodnicze   chłodzenie wyparne   agregaty sprężarkowe  
EN cooling devices   evaporative cooling   compressor chiller  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2018
Tom nr 7/8
Strony 33--36
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szczęśniak, S.
  • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
autor Polarczyk, I.
  • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Bibliografia
[1] Heating, Ventilating and Air-Conditioning systems and equipment; 2012 ASHRE HANDBOOK, Atlanta, GA 30329
[2] B. Adamski, Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym, Rynerk instalacyjny, wydanie specjalne 1/2014.
[3] J. Bednarski, Pośrednie chłodzenie wyparne w klimatyzacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
[4] Podstawy teorii wież chłodniczych (Cooling Tower Fundamentals), dostępne:http://spxcooling.com/library/detail/cooling-towerfundamentals
[5] Zarządzanie zużyciem energii przez wieże chłodnicze (Cooling Tower Energy and Its Management), dostępne: http://spxcooling. com/library/detail/cooling-tower-energyand-its-management
[6] Zdjęcia – Ewa Konkel, Grzegorz Wrobel.
[7] E. Konkel, Projekt modernizacji instalacji chłodniczej A współpracującej z otwartą wieżą chłodniczą ..., Praca dyplomowa magisterska.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c763ba6-9400-4a6b-a414-3dea4ba57675
Identyfikatory