Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c69cbc2-343e-4a1e-ac09-5a2cee21eb59

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie uniwersalnego przyrządu pomiarowego Almemo 2590 przy pomiarach współczynnika przenikania ciepła w przegrodach ściennych

Autorzy Tokarski, D.  Sałuch, M.  Grudniewski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of the Almemo 2590 Universal Measuring Instrument for measuring the heat transfer coefficient in wall partitions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnego urządzenia elektrotechnicznego do badań współczynnika przenikania ciepła w przegrodach ściennych. Podjęto próbę wyjaśnienia, jaki wpływ dla energooszczędności budynku ma rodzaj przegrody i na jakiej zasadzie przenika ciepło. Zostały przeprowadzone pomiary wielkości fizycznych, które umożliwiły zbadanie i omówienie współczynnika przenikania ciepła. Pomiary zostały wykonane za pomocą sprzętu Uniwersalnego Przyrządu Pomiarowego Almemo 2590. Przeprowadzone badania miały na celu porównanie obliczeń teoretycznych i wyników badań z obowiązującymi normami i standardami.
EN The article presents the use of modern electrical engineering equipment for testing the heat transfer coefficient in wall partitions. An attempt was made to explain how the energy efficiency of a building is influenced by the type of partition and on what principle it is permeating the heat. Physical measurements have been made that allow for the examination and discussion of the heat transfer coefficient. The measurements were made using the Almemo 2590 Universal Measurement Instrument. The work was designed to compare theoretical calculations and test results with current standards and standards.
Słowa kluczowe
PL współczynnik przenikania ciepła   pomiar współczynnika przenikania ciepła   przegroda ścienna   energooszczędność budynku  
EN heat transfer coefficient   wall partition   energy efficiency   measurement of thermal transmittance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1363--1366, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Tokarski, D.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Budownictwa, d.tokarski@pswbp.pl
autor Sałuch, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
autor Grudniewski, T.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Informatyki
Bibliografia
1. Kisilewicz. T., Królak E., Pieniążek Z., Fizyka cieplna budowli, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998.
2. Klemma P., Budownictwo ogólne, tom 2, Fizyka budowli, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010.
3. Kowalik M., Nowoczesne technologie robót budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2008.
4. Lewiński J., Wymiana ciepła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012.
5. Lichołai L., Budownictwo ogólne, tom 3, Elementy budynków, podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009.
6. Staniszewski B., Wymiana ciepła podstawy teoretyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
7. Ujma A., Fizyka budowli, Podstawy ochrony cieplno-wilgotnościowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009.
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).
9. Instrukcja Obsługi, Uniwersalny Przyrząd Pomiarowy Almemo 2590.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c69cbc2-343e-4a1e-ac09-5a2cee21eb59
Identyfikatory