PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Quantitative-Qualitative Analysis of Sewage for the Newly Designed Sanitary Sewage System

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A basic kind of engineering activity improving quality and comfort of citizens’ life is maintenance of the suitable sanitary state. The above may result from suitable devices and buildings of sewage transport and treatment. The correctly designed sewer system assures the uninterrupted intake of sewage at the minimization of the negative impact on human health and the environment. The existing sewer systems are frequently extended for new lines causing the growth of the quantity and load of pollutions in sewage entering the wastewater treatment plant (WWTP). This paper shows the results of the quantitative-qualitative analysis of sanitary sewage from the newly designed sanitary sewage system in the west site of Rejowiec Fabryczny. Our analysis was conducted to determine the increase of the pollutants load entering the WWTP. The analysis was based on the pollutants load in average-twenty-four hours samples of raw sewage sampled in the screens chamber in mechanical-biological WWTP. The results of sewage qualitative analyses from the period of years 2008–2009 were adopted to our research. The pollutants loads in the newly designed network in the west of Rejowiec Fabrycznego were defined basing on the research of the inequality of the water demand in seven household. This analysis allowed the pollutants loads prediction in raw sewage inside the newly designed network of the sanitary sewage system. The proposed analysis demands validation permitting for confirmation of assumed simplifications.
PL
Podstawowym rodzajem aktywności inżynierskiej pozwalającym na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców jest utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego. Możliwe jest to dzięki urządzeniom i budowlom pozwalającym na odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków. Prawidłowo zaprojektowana sieć kanalizacyjna zapewnia nieprzerwany odbiór ścieków przy minimalizacji negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne. Coraz częściej istniejące już sieci kanalizacyjne są rozbudowywane, co powoduje wzrost ilości i ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. Niniejsza praca przedstawia wyniki analizy ilościowo-jakościowej ścieków sanitarnych z nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miejscowości Rejowiec Fabryczny. Analiza miała na celu określenie wzrostu ładunku zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni. Przeprowadzono ją na podstawie analizy ładunku zanieczyszczeń w próbkach średnio-dobowych ścieków surowych, dopływających do kraty w istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Do analizy przyjęto badania jakości ścieków z okresu 2008–2009, przeprowadzanych w kolejnych kwartałach. Ładunek zanieczyszczeń w kolejnych godzinach w ciągu doby z nowo projektowanej sieci w zachodniej części Rejowca Fabrycznego określono na podstawie badań nierównomierności rozbioru wody w siedmiu gospodarstwach domowych. Przeprowadzona analiza pozwala na określenie całkowitego prognozowanego ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych, doprowadzanego przez nowo projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie określa ona ładunki dopływające w poszczególnych godzinach w ciągu doby. Zaproponowana analiza wymaga przeprowadzenia weryfikacji w celu potwierdzenia bądź odrzucenia prawidłowości zastosowanych uproszczeń.
Rocznik
Strony
89--97
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr., rys.
Twórcy
autor
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40B, 20–618 Lublin, Poland
autor
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40B, 20–618 Lublin, Poland , M.Iwanek@wis.pol.lublin.pl
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40B, 20–618 Lublin, Poland
autor
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40B, 20–618 Lublin, Poland
Bibliografia
 • [1] Butler D, Friedler E, Gatt K. Characterisinig the quantity and quality of domestic wastewater inflows. Water Sci Technol. 1995;31(7):13-24.
 • [2] Sophonsiri C, Morgenroth E. Chemical composition associated with different particle size fractions in municipal, industrial, and agricultural wastewaters. Chemosphere. 2004;55:691-703.
 • [3] Taebi A, Droste RL. Pollution loads in urban runoff and sanitary wastewater. Sci Total Environ. 2004;327:175-184.
 • [4] Almeida MC, Butler D, Matos JS. In-sewer biodegradation study at the Costa do Estoril interceptor system. Urban Water. 2000;2:327-334.
 • [5] Łagód G, Sobczuk H. Transformation and biodegradation of pollutions in sewage systems as processes leading to sewage self-purification. Ecol Chem. Engin. 2006;13(1):1-7.
 • [6] Tanaka N, Hvitved-Jacobsen T. Transformations of wastewater organic matter in sewers under changing aerobic/anaerobic conditions. Water Sci Technol. 1998;37(1):105-113.
 • [7] Almeida MC, Butler D, Davies JW. Modelling in-sewer changes in wastewater quality under aerobic conditions. Water Sci Technol. 1999; 39(9):63-71.
 • [8] Hvitved-Jacobsen T, Vollertsen J, Tanaka N. Wastewater quality changes during transport in sewers – an integrated aerobic and anaerobic model concept for carbon and sulfur microbial transformations. Water Sci Technol. 1998;38(10):257-264.
 • [9] Vollertsen J, Hvitved-Jacobsen T. Sewer quality modeling – a dry weather approach. Urban Water. 2000;2:295-303.
 • [10] Warith MA, Kennedy K, Reitsma R. Use if sanitary sewers as wastewater pre-treatment systems. Waste Manage. 1998;18:235-247.
 • [11] Bertrand-Krajewski JL, Lefebvre M, Lefai B, Audic JM. Flow and pollutant in a combined sewer system to operate a wastewater treatment plant and its storage tank during storm events. Water Sci Technol. 1995; 31(7):1-12.
 • [12] Andoh RYG, Smisson RPM. The practical uses of wastewater characterization in design. Water Sci Technol. 1996;33(9):127-134.
 • [13] Fisz M. Analiza warunków hydraulicznych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Rejowca Fabrycznego. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M Iwanek. Lublin; 2009.
 • [14] www.stat.gov.pl, 13-09-2010.
 • [15] Iwanek M, Krukowski I, Kowalski D, Fisz P. Badania modelowe warunków hydraulicznych pracy fragmentu sieci kanalizacji sanitarne. In: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Kuś K, Piechurski F, editors. Gliwice: Instytut Inżynierii Wody Politechnika Śląska; 2010:159-173.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU z dnia 15 czerwca 2002, nr 75, poz 690.
 • [17] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL i Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w budownictwie”; 2003.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002. W sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. DzU z dnia 31 stycznia 2002, nr 72, poz 747.
 • [19] Myszograj S, Panek E. Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Gaz, Woda Techn Sanit. 2007;5:9-12.
 • [20] PN-EN 872:2007. Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego.
 • [21] PN-74/C-04578.03. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą dwuchromianową.
 • [22] PN-EN 1899-1:2002. Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika.
 • [23] Adamek J, Kudlik K. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Nowy Sącz skuteczną metodą ochrony wód zlewni rzeki Dunajec. Gaz, Woda Techn Sanit. 2009;9:59-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1c586ba5-08d7-4b62-a274-ea2b36e21ba2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.