Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c1bc932-9af3-41b7-a3d9-08fb3a4ffe62

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Zmodyfikowana metoda oceny wybijalności rdzeni przy odlewaniu do form metalowych

Autorzy Kamińska, J.  Angrecki, M.  Pamuła, E.  Palma, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modified method of assessing the cores knock out property at casting to metal moulds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrost zapotrzebowania na produkcję detali odlewanych do form metalowych, szczególnie ze stopów aluminium, wymaga używania rdzeni na osnowie piaskowej w celu dokładnego odwzorowywania często skomplikowanych kształtów detali. Rdzenie wykonywane są na osnowie piasku kwarcowego w znacznej części z mas z żywicami, ale i coraz częściej używane są masy ze spoiwami nieorganicznymi. Oprócz zapewnienia rdzeniom odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, powinny się one charakteryzować bardzo dobrą wybijalnością. Dlatego tak istotna jest dokładna i miarodajna ocena tego parametru przy ocenie technologii. Badania własne miały na celu opracowanie zmodernizowanej metody oceny wybijalności rdzeni z form metalowych zgodnie z wytycznymi firmy Nemak, uwzględniając przede wszystkim odlewy ze stopów aluminium. W ramach badań opracowano i wykonano prototyp formy metalowej z miejscem na umieszczenie rdzeni (znormalizowane kształtki ø 50x50 mm) do wykonania prób wybijalności oraz określono warunki przebiegu tej próby technologicznej.
EN The increasing demand for production of details cast into metal moulds, especially of aluminium alloys, requires using cores made on the sand matrix in order to achieve the accurate reproduction of often complicated shapes of these details. Cores are made on the quartz matrix mainly of the core sands with resins, but more and more often the sands with inorganic binders are also used. Apart from the proper strength parameters, the cores should be characterised by very good knock out property. Therefore the accurate and reliable assessment of this parameter is so essential at the technology assessment. The own investigations were aimed at the development of the modernised method of cores knocking out from metal moulds, according to the requirements of the Nemak Company, taking into account - first of all - the aluminium alloys castings. The prototype of the metal mould with the space for cores placements (normalised shaped elements of ø 50x50 mm) for performing knock out tests were developed as well as conditions for such technological tests were determined.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   forma metalowa   wybijalność rdzeni   stop aluminium  
EN founding   metal mould   metal mould casting   aluminium alloy   core  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2017
Tom Vol. 67, nr 1-2
Strony 14--16
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Kamińska, J.
autor Angrecki, M.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
autor Pamuła, E.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
autor Palma, A.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
Bibliografia
1. Izdebska-Szanda I., Angrecki M., Matuszewski S.: Investigating of the knocking out properties of moulding sands with new inorganic binders used for casting of non-ferrous metal alloys in comparison with the previously used. Archives of Foundry Engineering, Vol.12, Sp. Issue 2, 2012, s. 117-120.
2. Polska norma PN-85/H-11005
3. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze. Wydawnictwo Akapit, Kraków, 1997
4. Zych J.: Nieniszczące badania kinetyki zjawisk w przypowierzchniowej warstwie form wilgotnych po zalaniu ich metalem. Archiwum Odlewnictwa, rocznik 4, nr 11, 2004, s. 306 – 315.
5. Major-Gabryś K., Dobosz St.M., Zych J.: Kryteria oceny wybijalności mas ze szkłem wodnym, Archives of Foundry, rocznik 5, nr 17, 2005, s. 163-168.
6. Izdebska-Szanda I.: Investigations of a correlation between the type and amount of modifier, high-temperature transformations and residual strength of sands with modified sodium silicates. Transaction of Foundry Research Institute, No 1, 2008, p.49-64.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c1bc932-9af3-41b7-a3d9-08fb3a4ffe62
Identyfikatory