Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c184740-0336-4597-994b-3a7ffcf454aa

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analysis of Prediction Methods Applied to a Selected Road Vehicle Tracing System

Autorzy Łukasik, Z.  Górska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza metod predykcji trajektorii pojazdów drogowych zastosowanych w wybranym systemie poszukiwania
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras. The aim is tracking of objects distinguished by certain visual features. The present paper specifies the road net on chosen area and further, algorithms for the prediction of the continuations of vehicle tracks registered by the system are on consideration and assessed.
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitorujące ruch uliczny lub bramki służące do automatycznego poboru opłat. Celem jest śledzenie obiektów o zadanych cechach dystynktywnych. W niniejszym artykule sprecyzowano sieć dróg na zadanym obszarze, a następnie rozpatrywane i oceniane są algorytmy predykcji dalszych tras obiektów – pojazdów drogowych, które zostały zanotowane przez system.
Słowa kluczowe
PL pojazdy drogowe   predykcja   trajektoria ruchu pojazdu   system poszukiwania pojazdów   sieć dróg   punkty obserwacyjne   śledzenie obiektu  
EN road vehicles   prediction   vehicle trajectory   vehicle search system   road network   observation points   object tracking  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 915--918, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., schem., wykr.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Górska M., Application of dash-cams in road vehicle location systems. Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 12, pp. 122-126.
2. Górska M., Jackowski S., Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9, pp. 2055-2062.
3. Górska M., Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9, pp. 4201-4211.
4. Górska M., Jackowski J., Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów. Czasopismo Logistyka 2012, nr 3. pp. 669-676.
5. Górska M., Jackowski S., Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6, pp. 1177- 1186.
6. Górska M., Assessment of observer positions for given behavior of drivers. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6, pp. 1187-1196.
7. Górska M., Tracing multiple mobile objects by a network of intelligent detectors. Czasopismo Logistyka 2011, nr 3, pp. 747-754.
8. Górska M., Course prediction for mobile object tracing network. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011, pp. 148-152.
9. Grabski F., Jaźwiński J., Metody Bayesowskie w niezawodności i diagnostyce z przykładami. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
10. Grzenda W., Wstęp do statystyki Bayesowskiej. Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
11. Hudert S., Niemann C., Eymann T., On Computer Simulation as a Component in Information Systems Research. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6105, Global Perspectives on Design Science Research, str. 167-179, 2010.
12. Sohn J.H., Baek W.K., Vehicle dynamic simulation including an artificial neural network bushing model. Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.19, nr 1, str. 255-264, 2005.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c184740-0336-4597-994b-3a7ffcf454aa
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.201