Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c171a57-b845-4cbb-8e94-5a7612e3e092

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Badania odkształcalności blach cienkich ze stali i stopów wysokowytrzymałych

Autorzy Hyrcza-Michalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Formability research of thin sheets made from stainless steels and high strength alloys
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stale i stopy wysokowytrzymałe stanowią coraz bardziej znaczący procent materiałów stosowanych do wytwarzania pojazdów. Materiały te są stosowane w różnej postaci, począwszy od półwyrobów odlewanych poprzez kute, walcowane, wyciskane, ciągnione oraz przetwarzane metodami tłoczenia. Badania nad podatnością do przetwarzania, a tym samym nad oceną odkształcalności stali i stopów wysokowytrzymałych w postaci blach cienkich, stanowią niezbędny element w procesie wdrażania nowych, innowacyjnych materiałów wsadowych do produkcji i efektywnego wytwarzania. W pracy przedstawiono wyniki badań nad podatnością do tłoczenia wybranych stali i stopów wysokowytrzymałych. Badania odkształcalności oparto o wyznaczenie granicznych krzywych tłoczenia wspomaganych komputerowo. W badaniach tłoczności wykorzystano cyfrowy analizator odkształceń AutoGrid, a do projektowania procesów przetwarzania blach cienkich oprogramowanie Eta/Dynaform. W pracy zawarto wyniki projektowania procesu wytwarzania metodą tłoczenia elementu pokrywy w komorze silnika opracowane w oparciu o badania odkształcalności.
EN High strength steels and alloys are an increasingly significant percentage of materials used in the manufacture of vehicles. Research on susceptibility to process and thus the evaluation of formability of steel and high strength alloy in the form of sheets is an indispensable element in the implementation of new, innovative charge materials for production and efficient manufacturing. The paper presents results of research on susceptibility to stamping of selected steel and high strength alloy. The study was based on the determination of the forming limit curves computer-aided. The study of drawability uses digital strain analyzer AutoGrid and design of processing thin sheets metal software Eta/ Dynaform. The work contains the results of the design of the manufacturing process stamping element of cover in the engine compartment developed based on formability research.
Słowa kluczowe
PL ocena tłoczności   blachy cienkie   stale wysokowytrzymałe   DP600   stopy wysokowytrzymałe   Inconel 625   symulacja numeryczna   Eta/Dynaform  
EN drawability evaluation   thin sheet metal   high strength steels   DP600   high strength alloy   Inconel 625   numerical simulation   Eta/Dynaform  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2016
Tom Vol. 83, nr 3
Strony 105--111
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Hyrcza-Michalska, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, monika.hyrcza-michalska@polsl.pl
Bibliografia
[1] Advanced High Strength Steel (AHSS) Application Guidelines, version 4.1., 06.2009, www.autosteel.org.
[2] Aydin Huseyin, Elhachmi Essadiqi, In-Ho Jung, Stephen Yue. 2013. „Development of 3rd generation AHSS with medium Mn content alloying compositions”. Materials Science and Engineering: A, 564: 501–508.
[3] Baysore John K., M.S. Williamson, Yoni Adonyi. 1995. „Laser beam welding and formability of tailored blanks”. Welding Journal, 74 (10): 345−358.
[4] Black Wolfgang. 2000. „Cold-rolled, high-strength sheet steels for auto applications”, Overview. JOM. 7: 26–30.
[5] Gigacher Georg, Robert Pierer, Christian Bernhard. 2005. „High temperature properties and the crack susceptibility of new steel grades for automotive purposes”, WIT Transactions on Engineering Sciences, 51: 163-173, WIT Press, www.witpress.com
[6] Grosman Franciszek. 2002. „Nowoczesne stale na blachy tłoczne dla motoryzacji”. Obróbka Plastyczna Metali. 4: 5–15.
[7] http://www.turbopower.ws (10.03.2010).
[8] http://www.ulsab-avc.org (10.03. 2010).
[9] Hyrcza-Michalska Monika. 2010. „Drawability of advanced high strength steel and creep-resisting nickel superalloys”. Steel Research International. 81(9): 817–820. Special Edition 2010 Including computer files.
[10] Hyrcza-Michalska Monika. 2012. „Physical and Numerical Research on Drawability of Nickel Superalloys”. Steel Research International. 83 (9): 663–666. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming 2012
[11] Hyrcza-Michalska Monika. 2013. „Badania technologicznej plastyczności blach cienkich przy zastosowaniu analizatora odkształceń AutoGrid”. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 80 (8): 545–549.
[12] Hyrcza-Michalska Monika. 2014. „Research on mechanical properties of thin sheet blanks made of creep-resisting nickel superalloys”. Solid State Phenomena. 212: 259–262.
[13] Hyrcza-Michalska Monika. 2016. „Application of a digital strain analyzer auto grid at thin sheet metals mechanical characteristics preparation and assessment of their drawability”. Solid State Phenomena. 246: 75–78.
[14] Leda Henryk. 1998. „Strukturalne aspekty własności mechanicznych wybranych materiałów”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 28–39.
[15] Piela Antoni, Franciszek Grosman. 2002. „Współczesne metody oceny technologicznej plastyczności wsadów stosowanych do tłoczenia elementów karoserii samochodowych”. Obróbka Plastyczna Metali. 4: 17–26.
[16] Piela Antoni, Zbigniew Zimniak. 2000. „Symulacja metodą elementów skończonych procesu tłoczenia blach typu Tailored Blanks na przykładzie próby miseczkowania”. Materiały 7 Konferencji nt. Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali, KomPlasTech 2000, Krynica-Czarny Potok 16-19.01.2000: 223−232.
[17] Saunders Frederick I., Robert H. Wagoner. 1996: „Forming of tailor-welded blanks”, Metallurgical and Materials Transactions A, 27 (9): 260−261.
[18] Senkara Jacek. 2009. „Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania”. Przegląd Spawalnictawa. 11: 3−7.
[19] Tumuluru Murali D. 2006. „Resistance Spot Welding of Coated High Strength Dual Phase Steels”. Welding Journal. 85.
[20] Turczyn Stanisław, Michał Dziedzic. 2002. „Walcowanie blach karoseryjnych z nowej generacji stali”. Hutnik – Wiadomości Hutnicze. 69 (4): 126−132.
[21] ULSAB-AVC Consortium, Ultra Light Steel Auto Body Advanced Vehicle Concepts, Technical Transfer Dispatch #6, ULSAB- AVC Body Structure Materials, 26 May 2001 r., Appendix III Rev’d 06 June 2001.
[22] Wilbanks John. 2014. „Balancing High Strength Tubing Selection and Cost in Hydraulic System Design”. IFPE 2014 – Fluid Power Seminar Series. Las Vegas, 5.03.2014.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c171a57-b845-4cbb-8e94-5a7612e3e092
Identyfikatory
DOI 10.15199/24.2016.3.3