Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1bd29a0d-4b3a-4e10-8f27-c2624b813530

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

An Approach towards a Single Pretreatment Recipe for Different Types of Cotton

Autorzy Hashem, M. M. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Próba opracowania receptury pojedynczej obróbki wstępnej różnych typów bawełny
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Pre-treatment (preparation) of cotton fabrics constructed from different grade cotton fibres with variable physicochemical properties using a single recipe to yield single results was investigated. The differences in fabric whiteness index and the reactive colour strength arising from these different grade cotton fibres were also examined. Thus, five cotton substrates with different characteristic properties were individually subjected to various pre-treatments processes followed by H2O2 bleaching. These pre-treatments include conventional scouring, reductive scouring (using D-glucose in a scouring bath), oxidative scouring, acidic pectinase scouring, alkaline pectinase scouring, and acidic demineralisation after scouring, or in combination with desizing (using D-gluconic acid) and grey mercerisation. For the other set of samples, mercerisation and cationisation were carried out after peroxide bleaching. The latter was conducted using the pad-steam technique. The fabrics were monitored for W.I after bleaching, K/S after dyeing, the degree of polymerisation, Eisenhute’s tendering factor, the residual wax content as well as the tensile strength and elongation at break. The results obtained show that the most effective pre-treatment processes which reduce the differences in both the whiteness index and the depth of colour (upon reactive dyeing) among bleached and dyed cotton are the following: reductive scouring of cotton fabric using D-glucose along with sodium hydroxide, acidic demineralisation with D-gluconic acid and acidic pectinase scouring. It was also found that pre-treating the cotton fabrics with reductive scouring largely reduces the oxidation of cotton cellulose when boiling off the alkalis.
PL Badano proces obróbki wstępnej tkanin bawełnianych, wykonanych z różnej klasy włókien bawełnianych o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych przy użyciu jednej receptury w celu uzyskania powtarzalnych jednakowych rezultatów. Oceniano różnice w stopniu bieli oraz intensywności wybarwienia, powstające z powodu rróżnic w stosowanej bawełnie. Pięć próbek bawełny o różnych właściwościach było indywidualnie poddane różnym procesom obróbki wstępnej, a następnie bieleniu przy użyciu H2O2. Obróbki te obejmowały pranie konwencjonalne i redukujące (przy użyciu D-glukozy), pranie utleniające, kwaśnej i alkalicznej kąpieli przy zastosowaniu pektynazy oraz kwaśną demineralizację po procesie prania, lub w połączeniu z odklejaniem (przy użyciu kwasu D-glukonowego) oraz merceryzacją surową. Dla innego zestawu próbek, merceryzację i kationizację przeprowadzono po procesie bielenia tlenowego. Ten ostatni przeprowadzono za pomocą techniki napawania parą. Tkaniny były badane pod względem stopnia bieli (W.I.) po bieleniu, K/S po barwieniu, stopnia polimeryzacji, współczynnika Eisenhute’a, zawartości pozostałego wosku, jak również wytrzymałości na zerwanie oraz wydłużenia przy zerwaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej efektywnymi procesami obróbki wstępnej są pranie redukcyjne tkanin bawełnianych z użyciem D-glukozy wspólnie z wodorotlenkiem sodu, kwasowa demineralizacja za pomocą kwasu D-glukonowego i kwasowe pranie z pektynazą. Stwierdzono również, że wstępna obróbka tkanin bawełnianych poprzez pranie redukcyjne zmniejsza w duzym stopniu oksydację celulozy z bawełny podczas wygotowywania alkaliów.
Słowa kluczowe
PL wybielanie   kationizacja   tkanina bawełniana   farbowanie   pektynaza   zabiegi wstępne   czyszczenie  
EN bleaching   cationization   cotton fabric   dyeing   pectinase   pre-treatments   scouring  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2007
Tom Nr 2 (61)
Strony 85--92
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Hashem, M. M.
Bibliografia
1. Karmakar S. R., ‘Textile Science and Technology’ Vol. 12, Chemical Technology in the Pre-treatment Processes of Textiles’ El Sevier, New York, (1999), 3 - 44.
2. Segal L., Wakelyn P. J., ‘Cotton Fibres’, edited by M. Lewin and E. Pearce, ‘Fibre Chemistry’, Marcel Dekker (1988) 846.
3. Brushwood D. E., Textile Research Journal, 37 (10) 912-916 (2003).
4. Carr C. M., ‘Chemistry of Textile’, Blackie Academic & Professional, London, 1st edition (1995) 49.
5. Marsh P. B., Barker H. D., Kerr T., Butler M. L., Textile Research Journal, 20 (1950) 288.
6. Lewin M., Sello S., Handbook of Fibre Science and Technology: Vol. 1,‘Chemical Processing of Fibres and Fabrics, Fundamental and Preparations’ Part B, page 193, Marcel Dekker, Inc., New York (1984).
7. Behnke H., ‘Textileveredlung’, 29 (5) (1994) 117 - 127.
8. Bachus A., ‘Melliand Textilber.’, 79 (4) (1998) 240 – 241.
9. Elliot M. S., Whittlestone D., JSDC, 110 (1994) 226.
10. Mehta R. D., Combs R., American Dyestuff Reporter, July, (1997) 43-45.
11. Jayani R. S., Saxena S., Gupta R., Process Biochemistry, 40 (2005) 2931 – 2944.
12. Kantouch A., Geczy I., European Polymer Journal, 1, 207 (1965).
13. Clliford R., Prokert M.; Journal of Textile Institute, 15 (1924) T 401; R. H. Peter; Textile Chemi., 2 (1955).
14. AATCC Standard Test Method, D-79-1968.
15. AATCC Standard Test Method, D-103-1979.
16. ASTM, Standard Test Method ‘Breaking Load and Elongation of Textile Fabric’, D-1682-94 (1994).
17. Rowe M.; Textile Chemist and Colourist, 10 (1978) 207.
18. P. Kubelka and F. Munk; Z. Tech. Physik, 12 (1931) 593.
19. Vogel A. I., ‘Elementary Practical Organic Chemistry’ Part 3, ‘Quantitative Organic Analysis’, 2nd Edition, Longman, London (1975) Page 652.
20. Hashem M., Smith B., Hauser P.; Textile Research Journal, 73, 11 (2003) 1017.
21. Hauser P., Tabba A., AATCC Review, 2, 5 (2002) 36.
22. Hauser P., Tabba A., Colouration Technology, 117, 5 (2001) 282.
23. Hauser P., Textile Chemist and Colourist & American Dyestuff Reporter, 32 (6) (2000) 44.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1bd29a0d-4b3a-4e10-8f27-c2624b813530
Identyfikatory