Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1bbfaa30-6e19-40f5-ad87-3a91a9bc9612

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Accuracy estimation of the approximated methods used for assessing risk of buildings damage under the influence of underground exploitation in the light of world’s and Polish experience – Part 2

Autorzy Malinowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza dokładności przybliżonych metod oceny zagrożenia budynków wpływami podziemnej eksploatacji stosowanych w świecie i polskiej metody punktowej – Część 2
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper is a continuation of theoretical analyses of World’s methods used for assessing damage risk to buildings with continuous strains, which were presented in Part 1. The authors focus only on those methods in which the scale of damage to buildings can be approximated. Selected methods were tested on 100 random objects sited in hard coal excavation-induced areas. The efficiency and effectiveness of those methods was evaluated. The damage risk was also verified with the use of a method currently used in Poland. The efficiency results obtained for World’s methods and the one used in Poland turned out to be comparable. Practical studies were made to evaluate the adaptability of those methods in the underground exploitation-induced conditions in Poland.
PL Artykuł stanowi kontynuację badań teoretycznych zaprezentowanych w części pierwszej, dotyczących oceny możliwości wykorzystania metod stosowanych na świecie do oceny zagrożenia budynków deformacjami ciągłymi. Skoncentrowano się jedynie na metodach pozwalających na przybliżoną ocenę stopnia uszkodzenia obiektów. Wybrane metody przetestowano na 100 losowo wybranych obiektach z terenu poddanego wpływom eksploatacji węgla kamiennego. Przyjęty tok postępowania pozwolił na ocenę efektywności oraz skuteczności tych metod. Ocenę zagrożenia budynków przeprowadzono również przy wykorzystaniu metody stosowanej obecnie w Polsce. Wyniki ewaluacji zagrożenia metodami światowymi można było porównać z efektywnością Polskiej metody. Badania praktyczne pozwoliły na ocenę możliwości adaptacji tych metod w warunkach eksploatacji podziemnej w Polsce.
Słowa kluczowe
PL szkoda górnicza   eksploatacja   deformacje ciągłe   ryzyko   ocena odporności budynków  
EN mining damage   mining   continuous deformation   risk   building vulnerability assessment  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 855--865
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Malinowska, A.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Mining Areas Protection, Geoinformatics and Mining Surveying, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
Boscarding M.D., Cording E.G., 1989. Building Response to Excavation-Induced Settlement. Journal of Geotechnical Engineering.
Burland J.B., 1997. Assessment of risk of damage to buildings due to tunneling and excavation. Earthquake Geotechnical Engineering, Ishihara, Rotterdam.
Hejmanowski R., Kwinta A., 2010. Modelowanie deformacji ciągłych powierzchni terenu w warunkach zmiennegozalegania złoża. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 26.
Instrukcja nr 12, 2000. Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji z uwagi na ochronę obiektówbudowlanych. Wydawnictwo GIG, Katowice.
Kwiatek J., 1997. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice.
Mine Subsidence Engineering Consultants, 2007. Mine Subsidence Damage to Building Structure. www.minesubsidence. com.
National Coal Board, 1975. Subsidence Engineer’s Handbook. National Coal Board, London.
Popiołek E., 2009. Ochrona Terenów Górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
Przybyła H., Świądrowski W., 1968. Określenie kategorii odporności istniejących obiektów budownictwa powszechnegona wpływy eksploatacji górniczej. Ochrona Terenów Górniczych.
Wagner H., Schumann E.H.R., 1991. Surface effects of total coal-seam extraction by underground mining method.
Wodyński A., 2012. Ocena odporności budynków murowanych na wpływy górnicze w świetle badań i doświadczeń. Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, Rytro.
Yu Z, Karmis M, Jarosz A, Haycocks C., 1988. Development of damage criteria for buildings affected by mining subsidence. In: 6th annual workshop generic mineral technology centre mine system design and ground control.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1bbfaa30-6e19-40f5-ad87-3a91a9bc9612
Identyfikatory