Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b837ca3-bf7d-4e36-8972-16476d5797c5

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Stanowisko do testów filtrów sieciowych dla napędów – badania laboratoryjne

Autorzy Biskup, Tomasz  Kołodziej, Henryk  Bodora, Aleksander  Michalak, Jarosław 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Setup for testing input filters for drives – laboratory investigation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stanowisko do badania filtrów wejściowych stosowanych docelowo w napędach prądu przemiennego. Stanowisko pozwala na testowanie rozwiązań przeznaczonych dla typowych układów wejściowych w napędach AC, jakimi są prostowniki diodowe oraz przekształtniki tranzystorowe (układy AFE – Active Front End) stosowane głównie w przypadku długotrwałego zwrotu energii do sieci. Celem stosowania stanowiska jest osiągnięcie w laboratorium warunków pracy jak najbardziej zbliżonych do występujących w miejscu rzeczywistej instalacji filtru, głównie w celu przeprowadzenia badań termicznych oraz sprawdzenia skuteczności tłumienia filtrów pasywnych stosowanych w napędach. W artykule omawia się budowę, właściwości, sterowanie nadrzędne realizowanego stanowiska oraz prezentuje się wybrane wyniki badań laboratoryjnych związanych z testami wybranych rozwiązań filtrów sieciowych.
EN The paper presents a setup for testing input filters that are typically used in AC drive systems. The setup allows testing the input filters intended to use with typical line side converters in low voltage drive systems, like the diode rectifier or active front end converters (for energy recuperation). The main aim of using the setup is ensuring in the laboratory the operation conditions that are as close as possible to conditions in point of installation the drive system (power, current harmonics). The setup is especially used in thermal tests of the input filters and in checking the efficiency of damping of passive filters used in drive systems. The paper presents construction of the setup, its properties, the higher level control and parameterization of the setup (using PLC controller). Additionally selected results of the laboratory tests proofs proper operation of the setup.
Słowa kluczowe
PL filtry sieciowe   wpływ napędów prądu przemiennego na sieć   badania filtrów sieciowych   przekształtniki tranzystorowe  
EN AC line input filters   influence of AC drives on the mains   tests of line side AC filters   active front end converters  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 45--51
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Biskup, Tomasz
autor Kołodziej, Henryk
autor Bodora, Aleksander
  • Politechnika Śląska, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, aleksander.bodora@polsl.pl
autor Michalak, Jarosław
  • Politechnika Śląska, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, jaroslaw.michalak@polsl.pl
Bibliografia
[1]. PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - część 3-2: Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A), część 3-12: Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i ≤ 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.
[2]. Czornik J., Łukiewski M.: Filtry harmonicznych gwarancją kompatybilności elektromagnetycznej oraz wysokiej sprawności przekształtnikowych układów napędowych, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 106, 2015.
[3]. Szynowski J., Kolano R., Kolano-Burian A., Polak M.: Reduction of power losses in the tapewound FeNiCuNbSiB nanocrystal line cores using interlaminar insulation, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, Iss. 4, Apr 2014.
[4]. Biskup T., Kołodziej H., Michalak J.: Stanowisko do badania dławików dla napędów, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 119, 2018.
[5]. Biskup T., Kołodziej H., Michalak J., Bodora A.: Stanowisko do badania filtrów dla napędów prądu przemiennego, Napędy i Sterowanie, Nr 3/2019,
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b837ca3-bf7d-4e36-8972-16476d5797c5
Identyfikatory