Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b83204f-42c2-45fd-8ce5-92ef7db7b8ac

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością i ryzykiem Planu Generalnego Portu Lotniczego

Autorzy Kozłowski, M.  Stelmach, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Quality and risk management of the Airport Master Plan
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł stanowi prezentację wyników pracy Autorów nad zagadnieniem podejścia do zapewnienia jakości i zarządzania ryzykiem projektu Planu Generalnego Lotniska – PGL, w odniesieniu do portów lotniczych. Na wstępie scharakteryzowano PGL na podstawie przeprowadzonego studium dotyczących przedmiotu rozważań aktów prawnych oraz wybranych dokumentów normatywnych. Na tej podstawie przeprowadzono analizę metodologii procesu projektowania PGL, wyniki której rozszerzono o analizę zasobów i parametrów projektu. Następnie ustalono cel i konteksty zarządzania ryzykiem jakości projektu PGL oraz z zastosowaniem wybranej techniki zarządzania ryzykiem – HACCP przeprowadzono analizę i zidentyfikowano krytyczne punkty kontrolne – CCP. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski i wytyczne odnośnie podejścia do zarządzania jakością i ryzykiem procesu projektowania PGL, postulując przyjęcie formuły dynamicznego projektowania PGL.
EN Authors present results of their own works on a problem concerning an approach to quality assurance and risk management related to a project called, Plan of General Airport (PGA), as far as airports are concerned. First, PGA was characterized on the basis of a study concerning legal acts and selected standard documents pertaining to the aforementioned issues. On this basis, a methodology of a design process of PGA was analyzed. The relevant results were expanded with an analysis of recourses and parameters of the project. Then, a goal was specified as well as contexts of the management of the risk of quality assurance related to the PGA project. Using a selected technique of managing the risk (HACCP), critical control points (CCP) were analyzed and identified. On the basis of the obtained results, one formulated conclusions and guidelines concerning the approach to the management of quality assurance and the risk of the design process of PGA, stipulating for acceptance of a formula of a dynamic design of PGA.
Słowa kluczowe
PL plan generalny lotniska   zarządzanie projektem   zarządzanie ryzykiem  
EN Airport Master Plan   project management   risk management  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 131--143
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kozłowski, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Stelmach, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Airport Development Reference Manual. IATA ADRM.
2. Airport Planning Manual, Part 1 Master Planning. ICAO Doc 9184.
3. Balek J., Valuch M., Ižvolt L., Pawlicki J., Čuraj M.: Poprawa jakości projektów budowli transportowych z wykorzystaniem metod zarządzania wiedzą. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z. 65/2009, ss. 5-11.
4. Basiewicz T.: Metodologia projektowania w inżynierii transportu. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1987.
5. Belobaba P., Neufville R., Odoni A. R., Reynolds G.: Airport Systems Planning, Design and Management. McGraw-Hill 2013.
6. Federal Aviation Administration: Airport Master Plans. U.S. Department of Transportation Advisory Circular AC 150/5070-6B, 2007.
7. ISO 21500:2012 Guidance on project management.
8. ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne [PN-ISO 31000:2012].
9. ISO 31010 Risk management - Risk assessment techniques [IEC/ISO 31010:2009].
10. ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia [PN-EN ISO 9000:2006].
11. ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania [PN-EN ISO 9001:2009].
12. ISO Guide 73 Zarządzanie ryzykiem - Terminologia [PKN-ISO Guide 73:2012].
13. Kozłowski M.: Społeczno-gospodarczy kontekst zarządzania ryzykiem eksploatacji portu lotniczego. Logistyka, 2015 (3).
14. Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych; przyjęty Uchwałą Rady Ministrów dnia 8 maja 2007 r.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U. z 2017 r., poz. 874].
16. Skogmar K.: PRINCE2®, the PMBOK® Guide and ISO 21500:2012. White Paper, AXELOS, 2015.
17. Turley F.: The PRINCE2® Training Manual – Practitioner Level. MgmtPlaza, 2010.
18. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze [Dz.U. z 2016 r., poz. 605 (z późn. zm.)].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b83204f-42c2-45fd-8ce5-92ef7db7b8ac
Identyfikatory