Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b7d3a93-eb35-4102-9335-1ed736d5833a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia dotyczące drogowych testów emisyjnych

Autorzy Pielecha, J.  Merkisz, J.  Markowski, J.  Jasiński, R.  Magdziak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected remarks about real driving emissions tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowe procedury badawcze wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń spalin dla pojazdów osobowych mają wejść w życie w 2017 roku. Od kilku lat Komisja Europejska zajmuje się opracowaniem nowych procedur, których celem jest wykonywanie badań w warunkach drogowych. Ma to na celu określenie rzeczywistych wartości emisji spalin, co nie zawsze odzwierciedla poziom emisji spalin w warunkach laboratoryjnych. Dokładne procedury badawcze emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu (RDE – Real Driving Emissions) nie zostały jeszcze uchwalone (w odróżnieniu do pojazdów ciężarowych, dla których takie uwarunkowania już funkcjonują), jednakże istnieją propozycje, które obecnie są analizowane przez główne ośrodki badawcze w Europie. Propozycje te różnią się między sobą, m.in. sposobem wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń, oraz metodyką badań uwzględniającą np. pomiar emisji drogowej węglowodorów. W artykule porównano wyniki emisji spalin uzyskiwane w testach drogowych z wykorzystaniem najnowszych propozycji legislacyjnych odnoszących się do samochodów osobowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do następujących metod pomiarowych: metoda klasyczna wyznaczania emisji drogowej związków szkodliwych – wykorzystuje się wszystkie dane pomiarowe wyznaczając masę związków szkodliwych i przebytą drogę podczas testu; metoda uśredniania okien pomiarowych (MAV – moving average windows), zwana również w literaturze metodą EMROAD, w której wyznacza się okna pomiarowe (na podstawie danych o emisji dwutlenku węgla z testu WLTC) i na ich podstawie wyznacza się emisję drogową w teście RDE; metoda kategoryzacji mocy (Power Binning), zwana w literaturze jako CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, wyznacza się emisję spalin na podstawie kategoryzacji mocy podczas testu RDE.
EN New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real value of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emissions) have not yet been approved (as opposed to Heavy-Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance traveled during the test; method of averaging the measuring windows, also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
Słowa kluczowe
PL samochody osobowe   emisja spalin   normy emisji spalin   ograniczanie emisji spalin   testy drogowe   procedura badawcza   metody pomiarów  
EN automobile   emissions standards   reduction of emissions   exhaust emission reduction   road tests   research procedure   measurement methods  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1297--1303
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pielecha, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, jacek.pielecha@put.poznan.pl
autor Merkisz, J.
  • Instytut Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Zakład Silników Spalinowych, jerzy.merkisz@put.poznan.pl
autor Markowski, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, jaroslaw.markowski@put.poznan.pl
autor Jasiński, R.
autor Magdziak, A.
  • doktorantka na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, agnieszka.magdziak@bgpoland.pl
Bibliografia
1. Commission Regulation (EC) 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles, 2009.
2. Commission Regulation (EU) 2016/427 of 10 March 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6), 2016.
3. Commission Regulation (EU) 2016/646 of 20 April 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6), 2016.
4. Commission Regulation (EC) 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, 2008.
5. Commission Regulation (EC) 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, 2007.
6. Feist M.D., Sharp C.A., Spears M.W., Determination of PEMS Measurement Allowances for Gaseous Emissions Regulated under the Heavy-Duty Diesel Engine In-Use Testing Program Part 1-Project Overview and PEMS Evaluation Procedures, SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 2 (1), 2009.
7. Fontaras G., Franco V., Dilara P., Martini G., Manfredi U., Development and Review of Euro 5 Passenger Car Emission Factors Based on Experimental Results Over Various Driving Cycles, „Science of the Total Environment” 2014, no. 468–469, 1034–1042, doi:10.1016/ j.scitotenv.2013.09.043.
8. Franco V., Kousoulidou M., Muntean M., Ntziachristos L., Hausberger S., Dilara P., Road Vehicle Emission Factors Development: A Review, „Atmospheric Environment” 2013, no. 70, 84–97, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.01.006.
9. Kousoulidou M., Fontaras G., Ntziachristos L., Bonnel P., Samaras Z., Dilara P., Use of Portable Emissions Measurement System (PEMS) for the Development and Validation of Passenger Car Emission Factors, „Atmospheric Environment” 2013, no. 64.
10. Ligterink N., Kadijk G., van Mensch P., Hausberger S., Rexeis M., Investigations and Real World Emission Performance of Euro 6 Light-Duty Vehicles, „TNO Report” 2013, no. R11891.
11. May J., Favre C., Bosteels D., Emissions from Euro 3 to Euro 6 Light-Duty Vehicles Equipped with a Range of Emissions Control Technologies, „Association for Emissions Control by Catalyst” 2013, London.
12. Official Site of the COPERT 4 Model (2008), http://lat.eng.auth.gr/copert (dostęp 11.07.2016).
13. Pielecha J., Merkisz J., Jasiński R., Gis W., Real Driving Emissions Testing of Vehicles Powered by Compressed Natural Gas, SAE Technical Paper 2015, no. 2015-01-2022.
14. Pielecha J., Merkisz J., Stojecki A., Jasiński R., Measurements of Particles Mass, Number and Size Distribution from LightDuty Vehicles in Conditions of Variable Terrain Topography, 19th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich 2015.
15. UNECE Global Technical Regulation No. 15. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. UNECE, Geneva, Switzerland, 2015.
16. UNECE Regulation No. 83 – Revision 5. Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles with Regard to the Emission of Pollutants According to Engine Fuel Requirements; UNECE: Geneva, Switzerland, 2015.
17. Weiss M., Bonnel P., Hummel R., Provenza A., Manfredi U., On-Road Emissions of Light-Duty Vehicles in Europe, „Environmental Science and Technology” 2011, no. 45.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b7d3a93-eb35-4102-9335-1ed736d5833a
Identyfikatory