Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b7acb6e-a659-4dee-b9f9-1043c7b560b1

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

The application of biocides in the oil and gas industry

Autorzy Turkiewicz, A.  Brzeszcz, J.  Kapusta, P. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
PL Zastosowanie biocydów w przemyśle naftowym i gazowniczym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania zjawiskami mikrobiologicznymi występującymi w trakcie poszukiwań, eksploatacji złóż węglowodorów oraz magazynowania rezerw energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany rozwój drobnoustrojów może spowodować skażenie mikrobiologiczne danego medium oraz zmiany w składzie tych surowców (procesy biodeterioracji), które przekładają się na konkretne straty ekonomiczne. W artykule omówiono rodzaje substancji antybakteryjnych stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Przedstawiono sposoby eliminacji szkodliwych drobnoustrojów, a także mechanizm działania substancji biobójczych.
EN In recent years there has been increased interest in microbiological phenomena occurring during the exploration, exploitation of hydrocarbon deposits and storage of energy reserves. Excessive and uncontrolled development of microorganisms can cause microbiological contamination of a given medium and changes in the composition of these raw materials (bio-deterioration processes), which translate into tangible economic loss. The article discusses the types of antibacterial substances used in the oil and gas industry. It suggests ways to eliminate harmful microorganisms, as well as a mechanism of biocides action.
Słowa kluczowe
PL biocydy   przemysł naftowy   przemysł chemiczny   zjawisko mikrobiologiczne   procesy biodeterioracji  
EN biocides   oil industry   chemical industry   phenomenon of microbiological   biodeterioration processes  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2013
Tom R. 69, nr 2
Strony 103--111
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., il.
Twórcy
autor Turkiewicz, A.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Brzeszcz, J.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Kapusta, P.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Alcamo I. E.: Fundamentals of Microbiology. Sixth edition, Jones and Bartlett Publishers Inc., Sudbury, Massachusetts, 2001.
[2] AL-Saleh E., Drobiova H., Obuekwe Ch.: Predominant culturable crude oil-degrading bacteria in the coast of Kuwait, International Biodeterioration and Biodegradation, 2009, 63: 400–406.
[3] Benka-Coker M., Olumagin A.: Effects of waste drilling fluid on bacterial isolates from a mangrove swamp oilfield location in the Niger Delta of Nigeria. Bioresource Technology, 1996, 55: 175–179.
[4] Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Dissimilatory sulfate – or sulfur-reducing bacteria. Ninth Ed., Williams & Wilkins, 1994: 335–346.
[5] Brandon D. M.: Biocide and Corrosion Inhibition Use in the Potential Oil and Gas Environmental Industry: Effectiveness and Impacts. SPE/EPA Conf. March 1995, Houston, Texas, Document ID 29735-MS.
[6] Castaneda H., Benetton X.: SRB-biofilm influence in active corrosion sites formed at the steel-electrolyte interface when exposed to artificial seawater conditions. Corrosion Science, 2008, 50: 1169–1183.
[7] Das K., Mukherjee A.: Crude petroleum-oil biodegradation efficiency of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from a petroleum-oil contaminated soil from North-East India. Bioresource Technology, 2007, 98, 7: 1339–1345.
[8] Dudek L., Kapusta P.: Zastosowanie geochemicznych i mikrobiologicznych badań powierzchniowych w celu prześledzenia procesu migracji węglowodorów w rejonie zapadliska przedkarpackiego. „Nafta-Gaz” 2012, nr 11.
[9] Elshafie A. et al.: Biodegradation of crude oil and n-alkanes by fungi isolated from Oman. Marine Pollution Bulletin, 2007, 54, 11: 1692–1696.
[10] Enzien M.: New Biocide Formulations for Oil and Gas Injection Waters with improved environmental Footprint. Offshore Techn. Conf. 2011, OTC 21794.
[11] Itah A. Y., Brooks A. A., Ogar B. O., Okure A. B.: Biodegradation of International Jet A-1 Aviation Fuel by Microorganisms Isolated from Aircraft Tank and Joint Hydrant Storage Systems. Bull Environ Contam Toxicol, 2009, 83: 318–327.
[12] Jan-Roblero J., Romero J. M., Amaya M., Le Borgne S.: Phylogenetic characterization of a corrosive consortium isolated from a sour gas pipeline. Appl. Microbiol Biotechnol 2004, 64: 863–867.
[13] Junior J. S., Mariano A. P., Angelis F.: Biodegradation of biodiesel/diesel blends by Candida viswanathii. African Journal of Biotechnology, 2009, 8, 12: 2774–2778.
[14] Kapusta P., Turkiewicz A.: Badania procesów mikrobiologicznej degradacji polimerów stosowanych w technologii płynów wiertniczych. Rocznik Ochrona Środowiska, 2009, tom. 11, część 2: 1213–1224.
[15] Klechka E. W.: Use of Corrosion Inhibitors on the trans Alaska Pipeline. Supplement to Materials Performance, Jan. 2001. Cortec Corp.
[16] Lohithesh M. D. et al.: Control of Sulfate Reducing Bacteria in Oil & Gas Pipelines. SPE 2008.
[17] Mc Ilwaine D. B.: Oilfield applications for biocides. Chemistry of Materials Sci., 2005, part one, 5: 157–175.
[18] Nnubia C., Okpokwasili GC.: The microbiology of drill mud cuttings from a new off-shore oilfield in Nigeria. Environ Pollut.1993, 82, 2: 153–156.
[19] Okpokwasili G., Nnubia C.: Effects of drilling fluids on marine bacteria from a Nigerian offshore oilfield. Environmental Management 1995, 19, 6: 923–929.
[20] Raczkowski J.. Turkiewicz A., Kapusta P.: Elimination of biogenic hydrogen sulphide in Underground Gas Storage – A Case Study. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2004.
[21] Roblero J., Posadas A., Zavala Diaz de la Serna J., Garcia R., Hernandez Rodriguez C.: Phylogenetic characterization of bacterial consortia obtained of corroding gas pipelines in Mexico. World J. Microbiol. Biotechnol. 2008, 24: 1775–1784.
[22] Stachowicz A.: Inhibitorowa ochrona antykorozyjna dla urządzeń eksploatacyjnych i przesyłowych kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego. „Nafta-Gaz” 2012, nr 3.
[23] Stachowicz A.: Korozja rur wydobywczych odwiertów gazowych z wysoką zawartością CO<sub>2</sub> dla urządzeń eksploatacyjnych i przesyłowych kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego. „Nafta-Gaz” 2012, nr 3.
[24] Sunde E., Thorstenson T., Torsvik T.: Growth of bacteria on water injection additives. 65<sup>th</sup> Conf. SPE ATCE, New Orleans, Los Angeles, USA, 1990, p. 727.
[25] Terzaghi C. et al.: Physical-chemical and ecotoxicological evaluation of water based drilling fluids used in Italian off-shore. Chemosphere, 1998, 37 (14–15): 2859–2871.
[26] Tomar M., Abdullah T.: Evalution of chemiclas to control the generation of malodorous hydrogen-sulfide in wastewater. Water Res, 1994, 28: 2545–2552.
[27] Turkiewicz A.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku złożowym podziemnych magazynów gazu. III Konf. Nauk. Politechniki Łódzkiej nt.: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. Łódź, 2003, 85–89.
[28] Turkiewicz A.: The role of microorganisms in the oil and gas industry. Rocznik Ochrona Środowiska, 2011, tom13: 227–239.
[29] Uliasz M.: Wykorzystanie związków aminowych w technologii płuczek wiertniczych. „Nafta-Gaz” 2010, nr 7.
[30] Van Hamme J. D., Singh A., Ward O. P.: Recent advances in petroleum microbiology. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 2003, 67 (4): 503–549.
[31] Viera M. et al.: Use of dissolved ozone for controlling planktonic and sessile bacteria in industrial cooling system. International Biodeterioration and Biodegradation, 1999, 44: 201–207.
[32] Wilhelms A. et al.: Biodegradation of oil in uplifted basins prevented by deep-burialsterylization. Nature, 2001, 28; 411 (6841): 1034–1037.
[33] Williams T. M.: Isothiazolone Biocides In Water Treatment Applications. CORROSION 2004.
[34] Widdel F.: Microbiology and ecology of sulphate – and sulphur – reducing bacteria. W: Biology of anaerobic microorganisms (Red. A. J. B. Zehnder) New York: Willey – Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1988.
[35] Zhu X. Y., Lubeck J., Kilbane II J. J.: Characterization of Microbial Communities in Gas Industry Pipelines. Applied and Environmental Microbiology 2003, 69 (9): 5354–5363.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b7acb6e-a659-4dee-b9f9-1043c7b560b1
Identyfikatory