Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b75620d-4852-4e95-94b9-fcdd52e35280

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analysis of marine fuel prices in the context of the implementation of the sulfur directive

Autorzy Barańska, M.  Deja, A.  Kabulak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza cen paliw żeglugowych w kontekście wprowadzenia dyrektywy siarkowej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the economic analysis in the field of oil prices and fuel prices high and low sulfur marine. In addition, it presents a forecast of low sulfur marine fuel prices in the port of Antwerp, Rotterdam and Hamburg, taking into account the entry into force of the Directive sulfur for the years 2015-2021.
PL W artykule zaprezentowano analizy ekonomiczne z zakresu cen ropy naftowej oraz cen paliw żeglugowych wysoko i niskosiarkowych. Ponadto przedstawiono prognozę cen paliw żeglugowych niskosiarkowych w porcie Antwerpia, Rotterdam i Hamburg z uwzględnieniem wejścia w życie dyrektywy siarkowej na lata 2015-2021.
Słowa kluczowe
PL analiza ekonomiczna   ceny ropy naftowej   paliwa żeglugowe   dyrektywa siarkowa  
EN economic analysis   oil prices   marine fuels   sulphur directive  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 56--58
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Barańska, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska
autor Deja, A.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska, a.deja@am.szczecin.pl
autor Kabulak, P.
  • doktorantka, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny, kierunek : Budowa i Eksploatacja Maszyn
Bibliografia
1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.
2. Kabulak P.: Analiza wpływu wprowadzenia dyrektywy siarkowej na transport morski w rejonie Morza Bałtyckiego. Praca dyplomowa, Szczecin 2015r.
3. Kryzia D.: Rola kartelu OPEC na współczesnym rynku ropy naftowej. Zeszyty naukowe. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 77, 2010.
4. MEPC 58/23/Add.1. ANNEX 13: Resolution MEPC.176(58) Adopted on 10 October 2008. Revised MARPOL
5. Roczny zbiorczy raport dla komisji Europejskiej dotyczący zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, ciężkim oleju opałowym, oleju do silników statków żeglugi śródlądowej oraz paliwie żeglugowym stosowanym na statkach morskich w 2013r., Warszawa 2014.
6. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ropa-naftowa;3968759.html (20.07.2015r.)
7. http://racjapolskiejlewicy.pl/wojna-handlowa-pomiedzy-usa-a-ro-sja-przyczyna-spadku-cen-ropy-naftowej-uderzyla-rykoszetem-w-gospodarke-usa/7748 (21.07.2015r.)
8. www.mabux.com (26.05.2015r.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b75620d-4852-4e95-94b9-fcdd52e35280
Identyfikatory