Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b4706cb-dea5-4ce5-b39d-9f6d297f20ca

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Optymalny przydział autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Autorzy Oziomek, J.  Rogowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The optimal allocation of the buses to the suburban lines in Ostrowiec Świętokrzyski
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostały praktyczne możliwości wykorzystania metod programowania liniowego w transporcie miejskim. Przedmiotem rozważań stał się taki przydział autobusów do linii, który zapewni możliwie najmniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie - przyczyni się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Ma to bowiem szczególne znaczenie w sytuacji, gdy gminny przewoźnik realizuje część przewozów na zasadach komercyjnych. Przydział do autobusów nie może być dowolny. Należy uwzględnić szereg warunków ograniczających, tzn. z jednej strony rozmiary pracy przewozowej, a z drugiej różnorodność i ograniczoną liczbę wozów w parku taborowym.
EN The paper presents practical possibilities of using linear programming methods in urban transport. The problem was such allocation of the buses to the lines that assures the lowest possible fuel consumption and thus contributes to reducing the costs of doing business. This is especially important when the public carriers realise the part of transport on a commercial basis. The allocation of the buses cannot be arbitrary. The conditions should be considered, i.e. the size of the transport activity and diversity and limited number of the buses.
Słowa kluczowe
PL programowanie liniowe   transport miejski   optymalizacja transportu   zużycie paliwa   minimalizacja zużycia  
EN linear programming   urban transport   optimization   transport optimization   fuel consumption   minimization of consumption  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 14--19
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab.
Twórcy
autor Oziomek, J.
  • doktorant, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Rogowski, A.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
1. Duda Z., 50 lat MPK sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (1956-2006), PPWH Triada, Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Metody obliczeniowe optymalizacji, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972.
3. Glinka М., Elementy badań operacyjnych w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
4. Infobus - baza autobusów, http ://infobus.pl/pokaz_autobusy_1.html (dostęp z dnia 4.12.20 14 r.).
5. Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Sposoby rozliczania usług w transporcie miejskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2010, nr 68.
6. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
7. Oziomek J., Rogowski A., Planowanie przydziału autobusów do linii w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa na przykładzie MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
8. Oziomek J., Rogowski A., Zagadnienie synchronizacji linii komunikacyjnych w transporcie publicznym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1 -2 .
9. Rozkład jazdy MPK Ostrowiec Św.: http://www.mpkostrowiec.com.pl/index.php?page=schedule&type=linie (dostęp z dnia 10.04.2015 r.).
10. Wagner H. W., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.
11. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b4706cb-dea5-4ce5-b39d-9f6d297f20ca
Identyfikatory