PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Logistyka miejska jako element usprawniający zarządzanie systemem logistycznym miasta

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
City logistics as an element improving the management of the city's logistics system
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken.
Rocznik
Tom
Strony
237--259, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Abt, S. (1998). Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • 2. Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa logistycznego.
 • 3. Domański, R. (2004). Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne. Warszawa: PWN.
 • 4. Dziadek, S. (1991). Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. Warszawa: PWN.
 • 5. Grzywacz, W. Burnewicz, J. (1989). Ekonomika transportu. Warszawa: WKŁ..
 • 6. Szymczak, M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Po-znaniu.
 • 7. Malasek, J. (1981). Obsługa komunikacyjna centrów miast. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • 8. Nowicka-Skowron, M. (2000). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: PWE.
 • 9. Pfohl, H. C. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Wydanie II. Poznań: ILiM.
 • 10. Starowicz, W. (2001). Kształtowanie jakości usług przewozowych miejskim trans-porcie zbiorowym. Szczesin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 11. Szołtysek, J. (2007). Podstawy logistyki miejskiej. Katowice: Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej.
 • 12. Szymczak, M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • 13. Tomaszewska, D. (2001). Telematyka w logistyce miejskiej. EuroLogistics. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • 14. Tundys, B. (2008). Logistyka miejska. Warszawa: Difin.
 • 15. Brol, R. (red). (2001). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • 16. Fertsh, M. (red). (2008). Podstawy logistyki. Poznań: ILiM.
 • 17. Kołodziejski, H. (2008). Pojęcie, zakres i zasięg działania transportu miejskiego. W: O. Wyszomirski (red.). Transport miejski, Ekonomika i organizacja (s. 12-47). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 18. Bachorz, P. (2002). Telematyka na potrzeby miasta. Logistyka a Jakość, 3(2).
 • 19. Bartczak, K. (2000). Telematyka transportu. Logistyka, 1(1).
 • 20. Fijałkowski, J. (2001). Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce. Logistyka, 31(1).
 • 21. Meyer, B. (1995). Systemy komunikacyjne w aglomeracjach. ZNUS nr 159, Prace Wydziału Transportu i Łączności, (7).
 • 22. Rzeczyński, M. (1999). Racje i ogólne cele logistyki miejskiej. Logistyka, (4).
 • 23. Szołtysek, J. (2004). Obszary poszukiwania rozwiązań problemów transportowych w mieście. Referat wygłoszony na: I Konferencji Naukowo-Technicznej: Logistyka a infrastruktura miejska. Wrocław.
 • 24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
 • 25. http://transeko.pl/publik/Ekorozwoj_czesc%20transportowa%20A%20Z.pdf, [dostęp dnia 12.07.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1b334025-2223-4fd1-93be-59a0572c8964
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.