PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Methods for identifying threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the analysis of the operation of critical infrastructure systems it is important to perform the analysis of the safety of the operation. The daily operation of such systems is inherently associated with the occurrence of various types of random undesirable events. Therefore, in the paper the matrix and logical trees methods used in the analysis of the risk of threats in critical infrastructure systems within the Baltic Sea, were presented. The analysis and assessment of the protection of technical system was performed using the FMEA method (Failure Mode and Effect Analysis). As to analyse the cause and effect of undesirable events the method of Bayes' theorem and Java Bayes program were implemented, which allows to identify the probability of the event occurrence.
Rocznik
Strony
149--166
Opis fizyczny
Bibliogr. 78 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
 • Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
autor
 • Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • [1] Apostolakis, G. & Kaplan, S. (1981). Pitfalls in risk calculations. Reliability Engineering and System Safety, 2, 135-145.
 • [2] Aven, T. (1992). Reliability and Risk Analysis. Copyright by Elsevier.
 • [3] Aven, T. (2010). Conceptual framework for risk assessment and risk management. Summer Safety & Reliability Seminars. Journal of Polish Safety and Reliability Association, 1, 15-27.
 • [4] Bernardo, J.M. & Smith, A.F.M. (1993). Bayesian theory. Wiley: Chichester.
 • [5] Billinton R. & Allan R.N. (1992). Reliability Evaluation in Engineering Systems. Concepts and Techniques. Copyright by Plenum Press. London.
 • [6] Birolini, A. (1990). Qualität und Zuverlässigkeit technischer Systems. Theorie, Praxis, Management. Copyright by Springer, Berlin.
 • [7] Bishop, C.M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer: New York.
 • [8] Blischke, W. & Murthy, D.N.P. (2000). Reliability: Modeling, Prediction and Optimization. Copyright by J. Wiley and Sons, New York.
 • [9] Chen, C.W., Liu, K.F.R., Tseng, C.P., Hsu, W.K. & Chiang, W.L. (2012). Hazard management and risk design by optimal statistical analysis. Natural Hazards, Vol. 64, No. 2, 1707-1716.
 • [10] Dhillon, S. (1986). Human Reliability with Human Factors. Pergamon Press: New York.
 • [11] Drzazga, M., Kołowrocki, K., Soszyńska-Budny, J. & Torbicki, M. (2016). Port oil piping transportation critical infrastructure assets and interconnections. Journal of Polish Safety and Reliability Association. Summer Safety and Reliability Seminars, Vol 7, No 1, pp. 37-42.
 • [12] Dziula, P., Kołowrocki, K. (2016). Identification of climate related hazards, the Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks, is exposed to. Journal of Polish Safety and Reliability Association. Summer Safety and Reliability Seminars, Vol 7, No 1, pp. 43-52.
 • [13] Faber M. H. & Steward M. G. (2003). Risk Assessment for Civil Engineering Facilities: Critical Overview and Discussion. Reliability Engineering and System Safety, 80, 173-184.
 • [14] Gilchrist, W. (1993). Modeling failure mode and effect analysis, International Journal of Quality & Reliability Management, 10(5), 16-23.
 • [15] Grabski, F. & Jaźwiński, J. (2001). Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • [16] Gucma L. (2009). Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim. Wydawnictwo Naukowe Akademii morskiej w Szczecinie. Szczecin 2009.
 • [17] Gucma, L. (2005). Modelowanie czynników ryzyka zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi i pełnomorskimi, Wyd. 44, Studia - Akademia Morska w Szczecinie.
 • [18] Guikema S. D. & Pate-Cornell M.E. (2002). Component choice for managing risk in engineered systems with generalized risk/cost functions. Reliability Engineering and System Safety, no. 78, 227-238.
 • [19] Hadipriono, F. C. & Toh, H.S. (1989). Modified fault tree analysis for structural safety. Civil Engineering and Environmental Systems, 6 (4), 1989, 190-199.
 • [20] Haimes. Y.Y. (2009). On the Complex definition of risk: a systems-based approach, Risk Analysis. 29 (12), 1647-1654.
 • [21] Haimes, Y. Y. (1998). Risk analysis of fracture and failure, Materials Research Innovations, 2(1)/1998, pp. 16-21.
 • [22] Haimes, Y.Y. (1998). Risk Modelling, Assessment and Management. Wiley, New York.
 • [23] Haimes, Y.Y, Moser D. & Stakhin, E. (2006). Risk Based Decision Making in Water Resources, Journal of Infrastructure Systems, ASCE, 2006 12, 401-415.
 • [24] Hamrol, A. & Mantura, W. (1999). Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • [25] Hartig, J.A. (1983). Bayes theory. Springer, New York.
 • [26] Hastak H. & Baim E. (2001). Risk factors affecting management and maintenance cost of urban infrastructure. Journal of Infrastructure Systems, 7 (2), 67-75.
 • [27] Hubbard, D.W. (2009). The failure of risk management, Wiley. New York.
 • [28] IEC 60812:2006. Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).
 • [29] Kaplan, S. (1997). The words of risk analysis, Risk Analysis, 7(4), 407-417.
 • [30] Kaplan, S. & Garrick, B.J. (1981). On the quantitative definition of risk. Risk Analysis. 1(1), 1981, s. 11-27.
 • [31] Kołowrocki, K. & Soszyńska-Budny, J. (2011). Reliability and Safety of Complex Technical Systems and Processes: Modeling – Identification – Prediction – Optimization. Springer, London.
 • [32] Kołowrocki, K., Kuligowska, E. & Soszyńska-Budny, J. (2017). Critical infrastructure operation process including operating environment threats. Journal of Polish Safety and Reliability Association Summer Safety and Reliability Seminars, 8(2), 7-14.
 • [33] Kuo, W. & Zuo, M. J. (2003). Optimal reliability modeling. Copyright by Wiley, New Jersey.
 • [34] Kwietniewski M., Roman M. & Kłoss-Trębaczkiewicz H. (1993). Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • [35] Liu, H. C., Liu, L., Bian, Q. H., Lin, L., Dong, N. & Xu, P. C. (2011). Failure mode and effects analysis using fuzzy evidential reasoning approach and grey theory, Expert Systems with Applications, 38, 4403-4415.
 • [36] Liu, H.C., Liu, L. & Liu, N. (2013). Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis: A literature review, Expert Systems with Applications, 40, 828-838.
 • [37] McGill W.L., Ayyub B.A. & Kaminskiy M. (2005). Risk Analysis for Critical Asset Protection. Risk Analysis, Wiley Blackwell, 27(5), 1265-1281.
 • [38] Pham, H. (2003) Handbook of Reliability Engineering. Springer, London.
 • [39] Pietrucha-Urbanik, K. & Tchórzewska-Cieślak, B. (2014). Water Supply System operation regarding consumer safety using Kohonen neural network; in: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon – Steenbergen et al. (Eds), Taylor & Francis Group, London: 1115-1120.
 • [40] Pillay, A. & Wang, J. (2003). Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning, Reliability Engineering & System Safety, 79, 69-85.
 • [41] Rak J. (2009). Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę. PAN, Instytut Badań Systemowych. Warszawa.
 • [42] Rak J. (2004). Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • [43] Rak J. (2004). Metody matrycowe oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", INSTAL, z. 3, 42-45.
 • [44] Rak J. (2003). Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę. PZITS O/Dolnośląski, Ochrona Środowiska, z. 2, 33-36.
 • [45] Rak J. (2005). Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo – Drukarnia Liber Duo Kolor Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, vol. 28, 1-215.
 • [46] Rak J. (2003). Ryzyko w funkcjonowaniu operatora SZW - analiza ergonomiczna. Wydawnictwo Sigma Not, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. LXXVII, z 6, 211-214.
 • [47] Rak J. & Kwietniewski M. (2011). Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • [48] Rak, J. & Pietrucha-Urbanik, K. (2015). New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121
 • [49] Rak J.R. & Tchórzewska-Cieślak B. (2007). Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • [50] Rak, J. & Tchórzewska-Cieślak B. (2005). Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • [51] Rak J. & Tchórzewska-Cieslak B. (2006). Metoda zintegrowanej oceny ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. z. 1, 11-15.
 • [52] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. (2003). Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
 • [53] Rak, J. & Tchórzewska-Cieślak, B. (2010). The possible use of the FMEA method to ensure health safety of municipal water, Journal of KONBiN 2010, No. 2, 3 (14, 15), 143-154.
 • [54] Rak, J. & Tchórzewska-Cieślak, B. & Studziński, J. (2013). Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • [55] Ritter, G. & Gallegos, T. (2002). Bayesian object identification: variants, Journal of Multivariate Analysis 81: 301-334.
 • [56] Schneeweiss W. G.: Reliability Modeling. Copyright by Lilole – Verlag, Hagen, 2001.
 • [57] Sharma, R.K., Kumar, D. & Kumar P. (2005). Systematic failure mode effect analysis (FMEA) using fuzzy linguistic modelling, International Journal of Quality & Reliability Management, 22(9), 986-1004.
 • [58] Smith D.J. (2001). Reliability, Maintainability and Risk. Copyright by Butterworth – Heinemann.
 • [59] Stamatis, D.H. (1995). Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution, ASQC Press, New York.
 • [60] Stewart, M. & Melchers, R. (1997). Probabilistic risk assessment of engineering systems, Copyright by Chapman and Hall, London.
 • [61] Szpak, D. (2017). Method of water consumers safety analysis and assessment. E3S Web of Conferences, 17, 00092, 1-8.
 • [62] Tchórzewska-Cieślak, B. (2014). Bayesian model of urban water safety management. Global NEST Journal, Vol 16, No 4, pp 667-675.
 • [63] Tchórzewska-Cieślak, B. (2010). Failure risk analysis in the water distribution system. Summer Safety & Reliability Seminars. Journal of Polish Safety and Reliability Association, 1, 247-255.
 • [64] Tchórzewska-Cieślak, B. (2011). Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów.
 • [65] Tchórzewska-Cieślak, B. (2008). Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • [66] Tchórzewska-Cieślak, B. (2009). Water supply system reliability management. Environmental Protection Engineering, 35, 29-35.
 • [67] Tchórzewska-Cieślak, B. & Pietrucha-Urbanik, K. (2015). Risk management in water distribution system operation and maintenance using Bayesian theory. Progress in Environmental Engineering - Tomaszek and Koszelnik (eds.). Taylor & Francis Group, London.
 • [68] Tchórzewska-Cieślak, B. & Szpak, D. (2015). Propozycja metody analizy i oceny bezpieczeństwa dostawy wody, Ochrona Środowiska, 37(3), 43-47.
 • [69] Tchórzewska-Cieślak, B., Pietrucha-Urbanik, K. & Szpak, D. (2016). Developing procedures for hazard identification. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, Vol 7, No 1, pp. 209-215.
 • [70] Tchórzewska-Cieślak, B., Pietrucha-Urbanik, K. & Szpak, D. (2017). Development of cause-effect dependence model of undesirable events using Bayes network. 2017, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8(1), 149-156.
 • [71] Tchórzewska-Cieślak, B., Pietrucha-Urbanik, K. & Szpak, D. (2017). Review of methods for identifying threats including the critical infrastructure systems within the Baltic Sea. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8(1),139-148.
 • [72] Tchórzewska-Cieślak, B., Pietrucha-Urbanik, K. & Szpak, D. (2018). The use of the FMEA method in the analysis and assessment of technical systems safety. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9(3), 95-100.
 • [73] Thompson, W.E. & Springer, M.D. (1972). Bayes analysis of availability for a system consisting of several independent subsystems. IEEE Transactions on Reliability, 21(4), 212-218.
 • [74] Wang, Y.M., Chin, K.S., Poon, G.K.K. & Yang, J.B. (2009). Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean, Expert Systems with Applications, 36, 1195-1207.
 • [75] Zhang, T.L. & Horigome, M. 2001. Availability and reliability of system with dependent components and time-varying failure and repair rates. IEEE Transactions on Reliability. 50(2), 151-158. DOI: 10.1109/24.963122.
 • [76] Zio, E. (2007). An introduction to the basics of reliability and risk analysis, Series on Quality, Reliability and Engineering Statistics, Singapure.
 • [77] Zio, E. (2009). Computational Methods for Reliability and Risk Analysis. Springer.
 • [78] Zitrou, A., Bedford, T. & Walls, L. 2010. Bayes geometric scaling model for common cause failure rates. Reliability Engineering & System Safety, 95(2): 70-76. DOI: 10.1016/j.ress. 2009.08.002.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1b12c28f-101a-436d-b637-a7e08e055a14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.