Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b11ff50-8cbc-4e33-a445-b6140e86a722

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza formacji łupkowych w wybranych strefach basenu bałtyckiego na podstawie interpretacji danych otworowych i wyników modelowania geologicznego 3D

Autorzy Sowiżdżał, K.  Stadtmüller, M.  Lis-Śledziona, A.  Kaczmarczyk, W. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of shale formations in selected areas of the Baltic basin based on well data interpretation and 3D geological modeling
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych prac z zakresu interpretacji profilowań otworowych i modelowania geologicznego w wybranych strefach basenu bałtyckiego. Analizowano cechy formacji łupkowych determinujące ich perspektywiczność jako niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Ocenie poddawano zakresy wartości parametrów petrofizycznych i geochemicznych, jak również ich przestrzenną zmienność. Analizowano profile otworowe i modele geologiczne w rejonie Opalino – Lubocino, Wysina i Borcza oraz strefy struktur B8 i B21 na Morzu Bałtyckim. Przedmiotem zainteresowania były takie parametry interwałów łupkowych, jak miąższość, zawartość materii organicznej TOC, porowatość, nasycenie mediami złożowymi, skład mineralogiczny oraz zasoby geologiczne węglowodorów nasycających formacje łupkowe. Przedstawiono możliwości wykorzystywania wyników interpretacji otworowych oraz modelowania geologicznego w zagadnieniach identyfikacji stref o najkorzystniejszych właściwościach skał oraz oceny potencjału zasobowego formacji łupkowych.
EN The article presents the results of borehole data interpretation and geological modeling in selected areas of the Baltic Basin. Properties of shale formations which define its prospectiveness as unconventional reservoirs were analyzed. Petrophysical and geochemical properties values as well as their spatial variability were assessed. Wellbore profiles and geological models were developed and analyzed for following areas: Opalino – Lubocino, Wysin – Borcz and B8 and B21 structures, offshore Baltic Sea. The parameters such as thickness of the shale intervals, organic matter content TOC, porosity, saturation, mineralogical composition and distribution of HC resources were of special interest. The paper also presents the possibilities of borehole interpretation and geological modeling results application for identification of most favorable zones and evaluation of the resource potential of shale formations.
Słowa kluczowe
PL formacje łupkowe   dane otworowe   basen bałtycki   modelowanie 3D  
EN shale formations   Baltic Basin   3D modeling  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 465--472
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Sowiżdżał, K.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Stadtmüller, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Lis-Śledziona, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kaczmarczyk, W.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Bowman T. – Direct method for Determining Organic Shale Potential from Porosity and Resistivity Logs to Identify Possible Resource Plays. AAPG Annual Convention & Exhibition, New Orleans, April 2010.
[2] Bruyelle J., Guérillot D.R. – An accurate volumetric calculation method for estimating original hydrocarbons in place for oil and gas shales including adsorbed gas using high-resolution geological model. International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar 20 – 22 January 2014, IPTC 17670.
[3] Passey Q.R., Creaney S., Kulla J.B., Moretti F.J., Stroud J.D. – A Practical Model for Organic Richness from Porosity and Resistivity Logs. AAPG Bulletin 1990, vol. 74, pp. 1777 – 1794.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b11ff50-8cbc-4e33-a445-b6140e86a722
Identyfikatory