Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1b093f7a-2c3a-4fc2-b636-725a4471c723

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Biomasa drzewna jako surowiec dla energetyki

Autorzy Kowalczyk-Juśko, A.  Cybulski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Woody biomass as a feedstock for power
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wyniki badań biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne w postaci zrębki. Porównano przydatność do spalania drewna topoli, wierzby oraz zrębek pochodzących z różnych drzew pozyskiwanych z wyrębu zadrzewień. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowały parametry energetyczne: ciepło spalania, wartość opałową i zawartość popiołu oraz pierwiastków istotnych dla energetycznego wykorzystania, jak węgiel i siarka. Badania wykazały niewielkie zróżnicowanie badanych surowców. Zrębki w porównaniu z węglem kamiennym charakteryzują się mniejszą wartością energetyczną, wyższą wilgotnością w stanie roboczym, a równocześnie niższą zawartością siarki i popiołu.
EN This paper presents the results of woody biomass used for energy purposes in the form of chips. We compared the usefulness of the burning wood of poplar, willow and wood chips from different trees obtained from felling trees. Research carried out in a special laboratory parameters include energy: heat of combustion, calorific value and ash content and elements relevant to energy use, and carbon and sulphur. Studies have shown little variation tested raw materials. Chips compared with coal char-acterized by lower energy value, the higher moisture in the working state, and at the same time lower sulphur and ash content.
Słowa kluczowe
PL biomasa   zrębki   wierzba   topola   parametry energetyczne  
EN biomass   wood chips   willow   poplar   energy parameters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 155--158
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalczyk-Juśko, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Cybulski, J.
  • HC Concept Sp. z o.o., Zamość
Bibliografia
[1] Bębenek Z.: Biopaliwa stałe, [w:] Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, M. Gałusza, J. Paruch (red.), Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2008.
[2] Cichy W.: Drewno poużytkowe w charakterze paliwa, Mat. Konf. „Wszystko zaczyna się wiosną”, Zamek Bierzgłowski k/Torunia 2003.
[3] Gradziuk P. (red.): Biopaliwa, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2002.
[4] Kowalczyk-Juśko A.: Charakterystyka biomasy wybranych roślin pod kątem jej przydatności do granulacji i spalania. [w:] Konwersja odnawialnych źródeł energii, A. Lisowski (red.), SGGW, Warszawa 2009.
[5] Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006.
[6] Podręcznik paliw pochodzenia drzewnego. Praca zbiorowa, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2009.
[7] Puchalski C., Kaniuczak J., Hajduk E., Jasiński T., Zaguła G.: Wartość energetyczna pędów klonów wierzby (Salix viminalis) uprawianej na odłogu piaszczystym, zrekultywowanym osadami ściekowymi. [w:] Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce, J. Tys (red.), Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2009.
[8] Szczukowski S., Tworkowski J.: Wybrane aspekty plonowania i wykorzystania biomasy wierzby. [w:] Produkcja biomasy - wybrane problemy, red. A. Skrobacki, SGGW, Warszawa 2009.
[9] Szyszlak-Bargłowicz J., Piekarski W.: Charakterystyka biomasy jako paliwa. [w:] biomasa jako źródło energii, I. Jackowska (red.), Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2009.
[10] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. IChPW, Politechnika Śląska, Zabrze 2007.
Uwagi
Praca przygotowana w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, umowa nr POKL.08.02.01-06-017/11-00, realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1b093f7a-2c3a-4fc2-b636-725a4471c723
Identyfikatory