Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1af9532b-9926-4965-bb23-e2bf2488f681

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

Threats to historic parks arising from the conflict of cultural and natural values

Autorzy Sikora, D. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35432
Warianty tytułu
PL Zagrożenia dla parków zabytkowych, wynikające z konfliktu wartości przyrodniczych i kulturowych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The values which dictate whether a historic park is listed as a heritage site, and which justify the need for statutory protection, are its historical, artistic and scientific values. The lack of public understanding and respect for these values, and the failure to perceive historic parks as works of garden art, and not merely as biologically active areas used primarily as recreation sites, poses many serious threats to this group of heritage sites.
PL Wartości, jakie decydują o objęciu parku historycznego ochroną prawną, uzasadniające konieczność tej ochrony to: wartość historyczna, artystyczna i naukowa. Brak społecznego zrozumienia i poszanowania dla tych wartości, brak postrzegania parków zabytkowych jako dzieł sztuki ogrodowej, a nie tylko terenów biologicznie czynnych, pełniących przede wszystkim funkcję rekreacyjną, prowadzi do wielu poważnych zagrożeń dla tej grupy zabytków.
Słowa kluczowe
PL wartości kulturowe   wartość przyrodnicza   park zabytkowy  
EN cultural values   natural value   historic park  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2015
Tom Y. 112, iss. 5-A
Strony 275--290
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
autor Sikora, D.
  • Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
[1] Arszyński M., Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX w., Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2007.
[2] Chrablewski K., Ciołek G., Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów, „Ochrona Zabytków”, nr 1, r. 2, 1949, p. 17.
[3] Ciołek G., Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, PWN, Warszawa 1964.
[4] Co ważniejsze: oś czy drzewo?, „Gazeta Stołeczna”, 23.01.2013, p. 1.
[5] http://www.zom.waw.pl/broszura_skaryszak.pdf (access: 19.09.2014).
[6] Karta Florencka (Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA – ICOMOS), Florencja 1981.
[7] Karta Wenecka, [in:] Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, ICOMOS, Warszawa 2000.
[8] Nowak-Rząsa M., Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, „Nauka Przyroda Technologie”, T. 3, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009, pp. 1-5.
[9] Nekanda-Trepka E., Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego w praktyce, [in:] Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym, (ed.) J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska, SGGW, Warszawa 2006.
[10] Ostrowska R., Mój Dom, Korczew 2001.
[11] Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, (ed.) J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.
[12] Rylke J., Wartości starych parków, SGGW-AR, Warszawa 1987.
[13] J. Rylke, Tajemnice ogrodów, Kanon, Warszawa 1995.
[14] Siewniak M., Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura, „Kurier Konserwatorski”, 2011, pp. 5-10.
[15] Springer F., Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
[16] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568).
[17] Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1af9532b-9926-4965-bb23-e2bf2488f681
Identyfikatory