Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1aec906d-eb73-4914-9855-b763a9d01db4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metody programowania algorytmów adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym w sterownikach Siemens

Autorzy Bartosiński, K.  Firląg, K.  Krukowicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of adaptive traffic control algorithms programming in Siemens traffic controllers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano proces implementacji algorytmów sterowania akomodacyjnego za pomocą środowiska programistycznego Sitraffic Office z zastosowaniem metody sterowania PDM. Sitraffic Office jest narzędziem przeznaczonym do programowania sterowników ruchu drogowego Siemens serii C8xx, C9xx, natomiast metoda sterowania PDM umożliwia realizację sterowania fazowego w oparciu o dowolnie programowalną logikę sterującą, która jest specyfikowana za pomocą języka Sitraffic TL. Scharakteryzowano metody sterowania akomodacyjnego dla sterowników Siemens, rozumiane jako sposób specyfikowania programów akomodacyjnych oraz język Sitraffic TL. Omówiono metody sterowania S-L, PDM, SDM, VS – PLUS, które obecnie można zaimplementować w sterownikach serii C8xx/C9xx.
EN The paper describes implementation process of traffic actuated programs using Sitraffic Office programming tool and PDM control method. The aim of Sitraffic Office tool is to program Siemens traffic lights controllers. With PDM control method it is possible to implement stage oriented control process based on freely programmable user logic, which is specified with Sitraffice TL programming language. The user logic programming interface and Sitraffic TL programming language are described.
Słowa kluczowe
PL sterowanie akomodacyjne   Sitraffic Office   sterowniki ruchu drogowego   sterowniki Siemens   metoda sterowania PDM  
EN control accommodative   Sitraffic Office   traffic controller   Siemens PLCs   PDM control method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 545--550
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bartosiński, K.
autor Firląg, K.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, kfr@wt.pw.edu.pl
autor Krukowicz, T.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, tkr@wt.pw.edu.pl
Bibliografia
1. Bartosiński K., Programowanie algorytmów adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym w języku Sitraffic TL z zastosowaniem metody sterowania PDM, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Warszawa 2016.
2. Buda M., Chrobot P., Polak R., Ocena efektywności sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z zastosowaną śluzą tramwajową, Prace naukowe, Transport, z. 62, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
3. Buda M., Folwarski T, Krukowicz T., Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach (umowa nr DTD/KF/BDG-VIII-32018-U-103/14) Tom II Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach Część III Warunki techniczne dotyczące sygnałów drogowych i warunki stosowania ich na drogach, MIR, Warszawa 2015.
4. Firląg K., Kawalec P., Realizacja algorytmów sterowania ruchem drogowym w specjalizowanych sterownikach sprzętowych, Pomiary Automatyka Kontrola nr 7'2010, Agenda Wydawnicza Stowarzyszenia SIMP, Warszawa 2010, str. 721 - 723.
5. Kernighan B. W., Ritchie D.: Język ANSI C, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2007.
6. Krukowicz T., Poprawa efektywności sterowania adaptacyjnego poprzez optymalizację przejść międzyfazowych, Prace naukowe Transport 72, WPW, Warszawa 2010.
7. Krukowicz T., Kawalec P., Wybrane problemy projektowania adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej, Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska nr 80, Katowice 2013.
8. Krukowicz T., Wyznaczanie programów przejść międzyfazowych przy wykorzystaniu różnych funkcji celu, Logistyka 4/2010, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.
9. Krukowicz T., Wyznaczanie warunków czasowych funkcjonowania algorytmów sterowania adaptacyjnego, Logistyka 6/2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
10. Kusiakowski K., Krukowicz T, Kunisz T., Dokumentacja wprowadzająca aktywny priorytet dla tramwajów wraz z kalibracją programów sygnalizacji świetlnej Etap I: Rondo Waszyngtona – Kijowska Projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej Odcinek Aleja Zieleniecka – Kijowska, CTD S. C., Warszawa 2013.
11. SIEMENS AG, Sitraffic Office. Operating Instructions V 4.6.8. SIEMENS AG, 2010.
12. SIEMENS AG, Sitraffic PDMe. Description and Library V3.1. SIEMENS AG, 2010.
13. SIEMENS AG, Sitraffic S-Le. Description and Library V3.1. SIEMENS AG, 2010.
14. Verkehrs – Systeme AG, The VS-PLUS Control Ideas. Verkehrs – Systeme AG, 2010 [dostęp: 15-07-2016]. Dostępny w Internecie: http://www.vs-plus.com/documents/VSPLUSControlIdeas. pdf.
15. Wojtuszkiewicz K., Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom 1. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1aec906d-eb73-4914-9855-b763a9d01db4
Identyfikatory