PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. I. Badania literaturowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Advances in studies of thermal degradation of polymeric materials. Part I. Literature studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono bieżące kierunki badań stabilności termicznej polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich układów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów, polimerów biodegradowalnych, biocydowych i do zastosowań specjalnych. Opisano ogólny mechanizm degradacji termicznej zachodzącej podczas przetwórstwa i podstawowe aspekty kinetyczne tego procesu. Omówiono przykłady badań właściwości termicznych wybranych tworzyw na bazie poliuretanów, żywic epoksydowych, kopolimerów kwasu akrylowego i poliestrów.
EN
The article presents current trends in the studies of thermal stability of polymers, with particular emphasis on novel polymeric systems: composites and nanocomposites, biodegradable and biocidal materials as well as polymers for special applications. The general mechanism of thermal degradation occurring during polymer processing and the basic kinetic aspects of this process are briefly described. Exemplary studies of thermal properties of selected plastics based on polyurethanes, epoxy resins, copolymers of acrylic acid and polyesters are also discussed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
241--251
Opis fizyczny
Bibliogr. 107 poz., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, halina@umk.pl
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • [1] Schnabel W.: “Polymer degradation: principles and practical applications”, Akademie-Verlag, Berlin 1981.
 • [2] Allen N.D.: “Degradation and Stabilization of Polyolefins”, Applied Science Publishers, New York 1983.
 • [3] ”Developments in Polymer Degradation”, Series 1–7, Elsevier Applied Science Publishers Ltd, London 1979–1988.
 • [4] Pielichowski K.: “Studies on the thermal decomposition of poly(vinyl chloride) blends”, Cracow University of Technology, Cracow 1998.
 • [5] Scott G.: Polymer Degradation and Stability 1995, 48, 315. https://dx.doi.org/10.1016/0141-3910(95)00090-9
 • [6] Hatakeyama T., Zhenhai L.: “Handbook of Thermal Analysis”, Wiley, 1999.
 • [7] Grassie N.: Polymer Degradation and Stability 1990, 30, 3. https://dx.doi.org/10.1016/0141-3910(90)90113-L
 • [8] McNeill I.C., Gorman J.G., Basan S.: Polymer Degradation and Stability 1991, 33, 263. https://dx.doi.org/10.1016/0141-3910(91)90020-R
 • [9] Torrecillas R., Baudry A., Dufay J., Martaigne B.: Polymer Degradation and Stability 1996, 54, 267. https://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(96)00052-3
 • [10] Hamid S.H.: ”Handbook of polymer degradation”, 2nd edition, Marcel Dekker Inc, New York 2000.
 • [11] Beyler C.L., Hirschler M.M.: “SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 2”, Springer, New York 2002, str. 111–131.
 • [12] “International conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation (MoDeSt)”, Budapest, Hungary, Polymer Degradation and Stability 2003, 82, 143–386.
 • [13] Camino G., Le Bras M.: “9th European Conference on Fire Retardant Polymers”, Polymer Degradation and Stability 2005, 88, 1–158.
 • [14] Pielichowski K., Njuguna J.: “Thermal Degradation of Polymeric Materials”, Rapra Technology Limited, Shawbury 2005.
 • [15] Moldoveanu S.C.: “Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry”, Elsevier Science, 2005, str. 31–107.
 • [16] Balart R., Sanchez-Nacher L., Lopez J., Jimenez A.: Polymer Degradation and Stability 2006, 91, 527. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2005.01.055
 • [17] Gabbott P.: “Principles and Applications of Thermal Analysis”, Blackwell Publishing Wiley, 2007.
 • [18] Beach M.W., Rondan N.G., Froese R.D., Korobeinichev O.P.: Polymer Degradation and Stability 2008, 93, 1664. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2008.06.010
 • [19] Van Krevelen D.W., Te Nijenhuis K.: “Properties of Polymers (Fourth Edition)”, Elsevier Science, 2009, str. 763–777.
 • [20] Wang D., Das A., Leuteritz A. i in.: Polymer Degradation and Stability 2011, 96, 285. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2010.03.003
 • [21] Menczel J.D., Prime B.R.: “Thermal Analysis of Polymers: Fundamentals and Applications”, Wiley, 2009.
 • [22] Crompton T.R.: “Thermal Stability of Polymers”, Smithers Rapra, 2012.
 • [23] Zhao X., de Juan S., Guerrero F.R. i in.: Polymer Degradation and Stability 2016, 127, 2. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2016.01.014
 • [24] Hurley M.J., Gottuk D.T., Hall Jr. J.R. i in.: “SFPE Society of Fire Protection Engineers”, Springer, 2016, str. 167–254.
 • [25] La Mantia F.P., Morreale M., Botta L. i in.: Polymer Degradation and Stability 2017, 145, 79. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.07.011
 • [26] Courvoisier E., Bicaba Y., Colin X.: Polymer Degradation and Stability 2018, 151, 65. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.03.001
 • [27] Jellinek H.H.G.: “Degradation and Stabilization of Polymer”, Elsevier, 1992.
 • [28] Mucha M., Pawlak A.: Polimery 2002, 47, 509.
 • [29] Brzozowska-Stanuch A., Rabiej S., Fabia J., Nowak J.: Polimery 2014, 59, 302. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.302
 • [30] Paszkiewicz S., Pawelec I., Szymczyk A., Rosłaniec Z.: Polimery 2016, 61, 172. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.172
 • [31] Ryszkowska J., Auguścik M., Kurańska M. i in.: Polimery 2017, 62, 136. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.136
 • [32] Pełech I., Kwiatkowska M., Jędrzejewska A. i in.: Polimery 2017, 62, 101. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.101
 • [33] Graziano A., Jaffer S., Sain M.: Journal of Elastomers & Plastics 2018. https://dx.doi.org/10.1177/0095244318783806
 • [34] Khanam P.N., AlMaadeed M.A.A.: Advanced Manufacturing: Polymer & Composites Science 2015, 1, 63. https://dx.doi.org/10.1179/2055035915Y.0000000002
 • [35] Restrepo-Florez J.-M., Bassi A., Thompson M.R.: International Biodeterioration & Biodegradation 2014, 88, 83. https://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.12.014
 • [36] Cheng S.Z.D.: “Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry”, Elsevier, 2002.
 • [37] Andersson T., Wesslen B., Sandström J.: Journal of Applied Polymer Science 2002, 86, 1580. http://dx.doi.org/10.1002/app.11030
 • [38] Gao Z., Amasaki I., Kaneko T. i in.: Polymer Degradation and Stability 2003, 81, 125. http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(03)00081-8
 • [39] D’Amato M.J.: “Thermal Degradation of High Molecular Weight Polyethylene to Obtain Low Molecular Weight Polyethylene Wax”, Ryerson University 2012, Theses and dissertations, Paper 1310.
 • [40] Van Krevelen D.W., te Nijenhuis K.: ”Properties of Polymers”, 4th Ed., Elsevier, Amsterdam 2009.
 • [41] Czaja K.: „Poliolefiny”, WNT, Warszawa 2015.
 • [42] Tomaszewska K., Kałużna-Czaplińska J., Jóźwiak W.: Polimery 2010, 55, 2.
 • [43] Karlsson T.M., Hassellov M., Jakubowicz I.: Marine Pollution Bulletin 2018, 135, 187. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.07.015
 • [44] Gardette M., Perthue A., Gardette J.L. i in.: Polymer Degradation and Stability 2013, 11, 2383. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2013.07.017
 • [45] Dordinejad A.K., Sharif F., Ebrahimi M. i in.: Termochimica Acta 2018, 668, 19. https://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2018.08.010
 • [46] Antunes M.C., Angellu J.A.M., Babetto A.S. i in.: Polymer Testing 2018, 69, 182. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.05.008
 • [47] Dordinejad A.K., Sharif F., Ebrahimi M. i in.: Polymer Testing 2018, 70, 39. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.06.015
 • [48] Chrissafis K.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2009, 95, 273. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-008-9041-z
 • [49] Sanchez-Jimenez P.E., Perez-Maqueda L.A., Perejon A. i in.: Polymer Degradation and Stability 2010, 95, 733. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2010.02.017
 • [50] Gugumus F.: Polymer Degradation and Stability 2002, 76, 329. https://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(02)00029-0
 • [51] Naffakh M., Díez-Pascual A.M., Marco C. i in.: Progress in Polymer Science 2013, 38, 1163. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.04.001
 • [52] Sadasivuni K.K., Ponnamma D., Thomas S., Grohens Y.: Progress in Polymer Science 2014, 39, 749. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.003
 • [53] Chruściel J.J., Leśniak E.: Progress in Polymer Science 2015, 41, 67. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2014.08.001
 • [54] Visakh P.M., Arao Y.: “Thermal Degradation of Polymer Blends, Composites and Nanocomposites”, Springer, 2015.
 • [55] Jeziórska R., Wielgosz Z., Szadkowska A. i in.: Polimery 2016, 61, 710. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.710
 • [56] Rakotomalala M., Wagner S., Döring M.: Materials 2010, 3, 4300. https://dx.doi.org/10.3390/ma3084300
 • [57] Kaczmarek H., Metzler M.: The Open Process Chemistry Journal 2014, 6, 1. https://dx.doi.org/10.2174/1875180601406010001
 • [58] Gałka P., Kowalonek J., Kaczmarek H.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2014, 115, 1387. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-013-3446-z
 • [59] Chattopadhyay D.K., Webste D.C.: Progress in Polymer Science 2009, 34, 1068. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2009.06.002
 • [60] Holló B., Ristić I., Budinski-Simendić J. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 215. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6904-1
 • [61] Chen X., Wang Y., Jiao C.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 251. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6847-6
 • [62] Datta J., Rohn M.: Polimery 2008, 53, 871.
 • [63] Siddiqi H.M., Siraj A., Khalid N. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 205. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6949-1
 • [64] Luo H., Zhou F., Yang Y. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 483. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6898-8
 • [65] Ebrahimi H., Roghani-Mamaqani H., Salami-Kalajahi M.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 513. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-018-6992-6
 • [66] Czech Z., Pełech R.: Polymer Testing 2008, 27, 870. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.06.009
 • [67] Czech Z., Pełech R.: Polimery 2009, 54, 828.
 • [68] Grabowska B., Holtzer M., Eichholz S. i in.: Polimery 2011, 56, 151.
 • [69] Kumar A.P., Depan D., Tomer N.S. i in.: Progress in Polymer Science 2009, 34, 479. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2009.01.002
 • [70] Piesowicz E., Irska I., Bryll K. i in.: Polimery 2016, 61, 24. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.024
 • [71] Piesowicz E., Irska I., Bratychak M. i in.: Polimery 2015, 60, 680. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.680
 • [72] Noori M., Ravari F., Ehsani M.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 397. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6927-7
 • [73] Ziegler-Borowska M., Chełminiak D., Kaczmarek H. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2015, 119, 499. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-014-4122-7
 • [74] Ziegler-Borowska M., Chełminiak D., Kaczmarek H. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 124, 1267. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5260-x
 • [75] Ziegler-Borowska M., Siódmiak T., Chełminiak D. i in.: Applied Surface Science 2014, 288, 641. https://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.10.088
 • [76] Kachroudi A., Basrour S., Sylvestre A.: Proceedings 2017, 1, 310. https://dx.doi.org/10.3390/proceedings1040310
 • [77] Parr A.C.S., O’Leary R.L., Hayward G.: IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control 2005, 52, 550. http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2005.1428036
 • [78] Kaczmarek H., Królikowski B., Klimiec E. i in.: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2017, 28, 6435. https://dx.doi.org/10.1007/s10854-016-6329-9
 • [79] Kaczmarek H., Klimiec E., Królikowski B. i in.: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2017, 28, 16 639. https://dx.doi.org/10.1007/s10854-017-7575-1
 • [80] Dargaville T.R., Celina M., Chaplya P.M.: Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 2005, 43, 1310. https://dx.doi.org/10.1002/polb.20436
 • [81] Rytlewski P., Mróz W., Bunder B. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 127, 381. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5878-8
 • [82] Rae P.J., Dattelbaum D.M.: Polymer 2004, 45, 7615. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2004.08.064
 • [83] Plaza-Lozano D., Comesana-Gandara B., de la Viuda M.: Materialstoday Communications 2015, 5, 23. https://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2015.10.001
 • [84] Hsiao S.-H., Peng S.-C., Kung Y.-R. i in.: European Polymer Journal 2015, 73, 50. https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.10.004
 • [85] Diez-Pascual A.M., Naffakh M., Gonzalez-Dominugues J.M. i in.: Carbon 2010, 48, 3485. https://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2010.05.046
 • [86] Parcheta P., Koltsov I., Datta J.: Polymer Degradation and Stability 2018, 151, 90. https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.03.002
 • [87] Lubczak J.: Polimery 2007, 52, 595.
 • [88] Liu X., Hao J., Gaan S.: RSC Advances 2016, 6, 74 742. https://dx.doi.org/10.1039/C6RA14345H
 • [89] Kaczmarek H., Chylinska M., Ziegler-Borowska M.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012, 110, 1315. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-011-2076-6
 • [90] Chylińska M., Kaczmarek H.: Thermochimica Acta 2014, 583, 32. https://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2014.03.009
 • [91] Chylińska M., Kaczmarek H., Burkowska A. i in.: Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2015, 28, 124. https://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2015.02.007
 • [92] Alamri A., El-Newehy M.H., Al-Deyab S.S.: Chemistry Central Journal 2012, 6, 111. https://dx.doi.org/10.1186/1752-153X-6-111
 • [93] Rasool R., Hasnain S.: Iranian Polymer Journal 2015, 24, 891. https://dx.doi.org/10.1007/s13726-015-0378-4
 • [94] Ammala A., Bateman S., Dean K. i in.: Progress in Polymer Science 2011, 36, 1015. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2010.12.002
 • [95] Hatakeyama T., Hatakeyama H.: “Thermal Properties of Green Polymers and Biocomposites”, Springer Science & Business Media, 2006.
 • [96] Liu H., Xie F., Yu L. i in.: Progress in Polymer Science 2009, 34, 1348. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2009.07.001
 • [97] Zawadzki J., Kaczmarek H.: Carbohydrate Polymers 2010, 80, 394. https://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.11.037
 • [98] Kaczmarek H., Zawadzki J.: Carbohydrate Research 2010, 345, 941. https://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2010.02.024
 • [99] Mróz P., Białas S., Mucha M. i in.: Thermochimica Acta 2013, 573, 186. https://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2013.09.012
 • [100] Mucha M., Ksiazek S., Kaczmarek H.: Journal of Polymer Engineering 2015, 35, 231. https://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2014-0157
 • [101] Metzler M., Chylińska M., Kaczmarek H.: Journal of Polymer Research 2015, 22, 146. https://dx.doi.org/10.1007/s10965-015-0781-8
 • [102] Worzakowska M.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 543. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6950-8
 • [103] Grabowska B., Szucki M., Suchy J.S. i in.: Polimery 2013, 58, 39. https://dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.039
 • [104] Jakab E., Bora A., Sebestyen Z. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 433. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6935-7
 • [105] Reddy A.K., Ghatak H.R.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 132, 407. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6912-1
 • [106] Ahmed J., Arfa Y.A., Castro-Aguirre E. i in.: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 125, 205. https://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5402-1
 • [107] Bauer K.N., Tee H.T., Wurm F.R.: Progress in Polymer Science 2017, 73, 61. https://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2017.05.004
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1ade7dec-8cec-4d7c-97b9-d39c2bdbb6d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.