Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ad41660-f5fb-4c73-b497-221a4e10ac91

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Ustrój hydrologiczny Zalewu Wiślanego i jego możliwe zmiany pod wpływem budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Autorzy Cieśliński, R.  Lewandowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Hydrological regime of the Vistula Lagoon and the possible changes due to the construction of the waterway connecting the Vistula Bay with the Gulf of Gdansk
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zmętnienie wody Zalewu Wiślanego wskutek wyczerpania z dna gruntów o zawartości cząstek pylasto-gliniastych i organicznych (namułów) przy tworzeniu kanału przez Mierzeję Wiślaną na etapie budowy jak i eksploatacji. Zmiany zasolenia wód w Zalewie Wiślanym występujące jedynie lokalnie i w bardzo niewielkim stopniu. Podstawowe źródło zasolenia wód Zalewu Wiślanego – sztormowe fale od strony Cieśniny Pilawskiej. Naturalne warunki hydrodynamiczne i hydrologiczne wód na Zalewie Wiślanym nie ulegną istotnym zmianom i nadal zależą od warunków hydrometeorologicznych.
EN Muddy water of the Vistula Lagoon due to exhaustion from the bottom land of the content dusty-clay particles and organic (silt) during creation of the channel through the Vistula Spit at the construction and operation stages. Changes in salinity of the water in the Vistula Lagoon occured only locally and in a very small degree. The primary source of salinity of the Vistula Lagoon – stormy waves of the Strait of Baltiysk. The natural conditions of hydrodynamic and water hydrology on the Vistula Lagoon will not be materially changed and still depend on meteorological and hydrological conditions at sea.
Słowa kluczowe
PL technika portów   hydrologia   drogi wodne śródlądowe  
EN port technique   hydrology   inland waterways  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 69--78
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cieśliński, R.
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanologii i Geografii
autor Lewandowski, A.
  • Geomor Sp. z o.o., Gdańsk
Bibliografia
1. Bielecka M., Kaźmierski J.: A 3D mathematical model of Vistula Lagoon hydrodynamics - general assumptions and results of preliminary calculations. Diffuse Pollution Conference, ECSA 8, Dublin 2003, 140-145.
2. Bogdanowicz R.: Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000, arkusz N-34-52-C Frombork. Polkart, Warszawa 2009.
3. Bogdanowicz R., Krajewska Z.: Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1 :50000, arkusz N-34-51-D Krynica Morska, Polkart. Warszawa 2009.
4. Chechko V. A.: Analysis of spatial-temporal variability of suspended matter of the Kaliningrad Bight of the Baltic Sea. Russ Water Resour, 4, 2002, 425-432.
5. Chechko V. A.: Characteristic features of sedimentation in estuaries of lagoon type (by the example of Vistula and Curonian lagoons of the Baltic Sea). [W:] AV Alimov, M.B. Ivanova (eds), Regularities of hydro biological regime in water bodies of different types, Moscow: "Scientific World", 2004, 172-175.
6. Chubarenko B. V, Kuleshov A. F., Chechko V. A., 1998, Field study of spatial-temporal variability of suspended substances and water transparency in Russian part of the Vistula lagoon. [W:] Monographs in system ecology, vol. 2, Klaipeda, Lithuania, 12-17.
7. Chubarenko B., Margoński P.: The Vistula Lagoon. [W:] U. Schiewer (ed.), Ecology of Balic Coastal Waters. Ecological Studies, 197, Springer, 2008, 167-195.
8. Cieśliński R.: Wpływ Zalewu Wiślanego na stan jakości wód wybra¬nych obiektów Żuław Wiślanych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 23/24, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2002,107-126.
9. Dembicki E., Jednorał T, Sedler B., Jaśkowski J., Zadroga B.: Kanał żeglugowy w polskiej części Mierzei Wiślanej. Inżynieria Morska i Geotechni¬ka, nr 5/2006, 275-286.
10. Directive 2000/60 of the European Parlament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy, 2000. Official Journal of the European Union, L 327,1-72.
11. Dubrawski, R., Zachowicz J.: Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej -pozytywy i negatywy dla środowiska morskiego, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/1997, 301-307.
12. Dynowska I., Pociask-Karteczka J.: Obieg wody, w: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa 1999,343-373.
13. Dziadziuszko Z., Zorina W. A.: Stany wody. [W:] N. N. Łazarienko i A. Majewski (red.), Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. WKiŁ Warszawa 1975, 134-197.
14. Jednorał T i inni: Opracowanie podstaw procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i rybołówstwa. Wnioski i Zalecenia zeszyt 1 i 2, Instytut Morski, Gdańsk 1996.
15. Kaczmarek J., Wróblewski A., Zeidler R.: Wyznaczanie i predyk¬cja wezbrań sztormowych, w: Rozprawy Hydrotechniczne, nr 61, PAN IBW, Gdańsk 1997, 75-89.
16. Koncepcja przebiegu i budowy torów podejściowych i toru głównego na Zalewie Wiślanym dla czterech lokalizacji kanału żeglugowego przez Mie¬rzeję Wiślaną. Wuprohyd, 2009.
17. Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego. Zakład Mechaniki falo¬wania i Dynamiki Budowli, Zakład Mechaniki i Inżynierii brzegów IBW PAN, 2009.
18. Kruk M.: Zalew Wiślany pomiędzy lądem a morzem: kłopotliwe kon-sekwencje. [W:] M. Kruk, A Rychter, M. Mróz (red.), Zalew Wiślany - środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla, Wyd. PWSZ, Elbląg, 20 I J, 21-50.
19. Kruk M., Kempa M., Tjomsland T, Durand D.: Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania zmian środowiska Zalewu Wiślanego. [W:] M. Kruk, A. Rychter, M. Mróz (red.), Zalew Wiślany - środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla, Wyd. PWSZ, Elbląg, 2011, 165-180.
20. Krzymillski W., Kruk-Dowgiałło L., Zawadzka-Kahlau E., Dubrawski R., Kamieńska M., Łysiak-Pastuszak E.: Typology of Polish Marine Waters. Co¬astline Reports 4 (2004), 39-48.
21. Krzymiński W., Kruk-Dowgiałło L.: Typologia polskich wód morskich - krok do przodu w kierunku doskonalenia ochrony wód. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, 2005, 271-278.
22. Łazarenko N. N., Majewski A.: Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975.
23. Majewski A: Przenikanie wód morskich w ujścia rzek polskich. Biuletyn PIHM "Gospodarka wodna", Nr 9 (31), Rok III, 1960.
24. Mikulski Z.: Wody śródlądowe w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Prace PIHM, z. 98, Warszawa 1970, 25-41.
25. Niespodzińska L.: Zastosowanie geosyntetyków do budowli hydrotechnicznych w rejonie Zalewu Wiślanego. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 6/1995, 306-311.
26. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. EKOKONSULT, Gdańsk 2009.
27. Silicz M.W., 1975, Bilans wodny, [W:] N.N. Łazarienko i A. Majewski (red.), Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego, WKiŁ Warszawa, 246 - 269.
28. Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, 2008. GEOSYNTEX, (maszynopis), ss. 166.
29. Szymkiewicz R. (red.), 1992, Hydrodynamika Zalewu Wiślanego, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, zeszyt 4, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ss. 101.
30. Sołowiew I. I, 1975, Charakterystyka morfometryczna zalewu i jego linia brzegowa, [w:] N.N.Łazarienko iA. Majewski (red.), Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego, WKiŁ Warszawa, 18-21.
31. Schiewer U. (ed.), 2008, Ecology of Balic Coastal Waters. Ecological Studies, 197, Springer
32. Witek Z., Zalewski M., Wielgat-Rychert M., 2001, Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon at the end of the twentieth century, Sea Fisheries Institute and Pomeranian Academy in Słupsk, Gdynia-Słupsk ss. 164.
33. Wypych K., Niechaj U., Sołowiew I.I., Jaworska M., 1975, Ukształtowanie dna i osady denne zalewu, [w:] N.N. Łazarienko i A. Majewski (red.), Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego, Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 41-57.
34. Zadroga B., 2009, Wybrane terenowe badania geotechniczne w zakresie krajowego budownictwa morskiego. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Inż. Mor. Geotech. 5, 352-363.
35. Zadroga B., 2010, Budowanie wspólnie z naturą. Działania minimalizujące i kompensujące straty środowiskowe potwierdzające celowość budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inż. Mor. Geotech. 2, 229-243.
36. Zadroga B., 2011, Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?, Nauka, Przyroda, Technologie, t. 5, z. 5,1-10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ad41660-f5fb-4c73-b497-221a4e10ac91
Identyfikatory