Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ac26a02-ee4c-45e1-b349-181ef37cbbd3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Logistyka bezpieczeństwa pożarowego jednostek pływających

Autorzy Kopczewski, M.  Pełka, D.  Tobolski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów na jednostkach pływających, w zaprezentowanym referacie przedstawiono jako pryzmat działań logistycznych podejmowanych na rzecz osób poszkodowanych w sytuacjach pożarowych spowodowanych zagrożeniami o charakterze niemilitarnym. Misją działań logistycznych podejmowanych podczas pożarów jednostek pływających jest ratowanie mienia, życia i zdrowia rannych i poszkodowanych oraz zapewnienie wszystkim osobom potrzebującym warunków niezbędnych do przetrwania w tego typu sytuacjach. Podstawowym celem działań logistycznych podczas pożarów jednostek pływających a wykonywanych przeważnie przez siły zakładowej straży pożarnej oraz zakładowych służb ratowniczych - jest organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz usług logistycznych i medycznych jak również dotarcie z nimi do wszystkich osób poszkodowanych w możliwie krótkim czasie (tak szybko jak to będzie możliwe).
EN The logistic protection of workings rescue- extenguishing during fires on ships, it was introduced in the presented report as the prism of logistic workings undertaken on thing of in fire situations caused the threats about the niemilitarnym character injured persons. He is the mission of logistic workings undertaken during the fires of ships saves possessions, life and health wounded the and injured the and assurance all the persons needs indispensable conditions to survival in this type the situations. The basic aim of logistic workings during the fires of ships and executed by the strength of the institutional fire guard and institutional rescue services mostly there - is the organization of the deliveries of the the basic centres of supply and logistic and medical services as also attainment with them to the injured all persons in the possibly short time (he will be possible so quickly as this).
Słowa kluczowe
PL logistyka   bezpieczeństwo pożarowe   jednostki pływające  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kopczewski, M.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Pełka, D.
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
autor Tobolski, M.
  • Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni
Bibliografia
1. 42-A001-2:2007 Znaki ochrony przeciwpożarowej;
2. ANEP 77 Naval Ship Code, NATO/NSA, Brussels 2009, VI-I.
3. Arystoteles, Polityka, 1327b, PWN, Warszawa 2006.
4. Basic Military Requirements. Naval education and training 12043, US Navy, 1992 r.,
5. Chuchla Z., Morski statek transportowy. Eksploatacja i elementy zarządzania, AM, Gdynia 2009.
6. Decyzja Nr 169/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON z 2010 r., Nr 10, poz. 110).
7. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
8. Jakus B., Korczewski Z., Mironiuk W., Szyszka J., Wróbel R., Obrona przeciwawaryjna okrętu, AMW, Gdynia 2001.
9. Konieczny J., Materiały konstrukcyjne okrętów, „Bellona” 2009, nr 3, Warszawa.
10. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543).
11. Marine Fire Fighting, Oklahoma State University, Oklahoma 2001.
12. Maritime Accident Review 2008, European Maritime Safety Agency, Lisbon.
13. NO-42-A001-4:2007 Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających marynarki wojennej. Część 4: Znaki okrętowego sprzętu ratunkowego;
14. NO-42-A001-5:2000 Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających marynarki wojennej. Część 5: Znaki sprzętu i środków obrony przeciwawaryjnej.
15. Norma Obronna NO-19-A001:1996 Klasyfikacja zagadnień konstrukcyjno-technologicznych okrętu.
16. Norma Obronna NO-42-A001-3:2007 Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających marynarki wojennej.
17. Operational risk management, Marine Corps Institute, HMC, Washington 2002.
18. PDNO-07-A094:2008 Procedury działań morskich. Obrona Przeciwawaryjna.
19. Pełka D., Walka z pożarami na okrętach w świetle nowego podręcznika normalizacji obronnej jako wyzwanie dla procesu szkolenia, „Zeszyty Naukowe AMW” 2008, nr 172/K2, Gdynia.
20. Port marine safety code, Departament for Transport, London 2009.
21. Przepisy Klasyfikacji i Budowy Okrętów Wojennych, cz. V. Ochrona Przeciwpożarowa, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2008.
22. Ramęda H., Zarządzanie bezpieczeństwem statku, Wyd. Zapol, Szczecin 2009.
23. Rokiciński K., Systemy dowodzenia w siłach morskich, AMW, Gdynia 1999.
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).
25. Sówka B., Wiliński A., Obrona przeciwawaryjna okrętu, WSMW, Gdynia 1980.
26. Żelichowski K., Korzeniewski L., Ratownictwo morskie. Środki i techniki gaszenia pożarów na statkach, WSM, Szczecin 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ac26a02-ee4c-45e1-b349-181ef37cbbd3
Identyfikatory