Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1aa53594-95a2-43a3-af4c-2bf8d9f4cc9a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku

Autorzy Pilecka, E.  Manterys, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of irrigation on soil stability on the road embankment landslide
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem wpływu nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku. Jak wynika z przeprowadzonych badań zróżnicowane położenie poziomów wód gruntowych istotnie wpływa na stateczność drogi na istniejącym osuwisku. Przedstawiono wyniki numerycznej symulacji nasypu drogowego na osuwisku Just-Tęgoborze (Droga Krajowa 75). Stateczność osuwiska wyrażona przez współczynnik stateczności maleje w miarę podnoszenia się poziomu zawodnienia gruntów. Współczynniki stateczności dla obciążeń mniejszych od samochodów dostawczych i osobowych są nieco większe współczynniki stateczności niż od samochodów ciężarowych. Jednak w przypadku całkowitego nawodnienia gruntów ciężar samochody nie odgrywa już żadnej roli, nasyp na osuwisku jest niestateczny.
EN The article discussed the problem of the influence of irrigation on soil stability on the road embankment landslide. The results of the studies show that the varied position of groundwater levels significantly affects the stability of roads on an existing landslide. Results of numerical simulation of road embankment on the landslide Just-Tęgoborze (National Road 75) were presented. Landslide stability expressed by the stability coefficient decreases with the increase in soil irrigation. Stability coefficients for loads smaller than those of light commercial vehicles and passenger cars are slightly higher than the lorries. However, when the land is completely drained, cars no longer play a role, the embankment is not stable.
Słowa kluczowe
PL ruchy osuwiskowe   nawodnienie gruntu   stateczność nasypu drogowego  
EN landslide movements   soil irrigation   road embankment stability  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 376--380, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
autor Manterys, T.
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Bibliografia
1. Bardel T., O Antropogenicznych przyczynach powstania osuwiska na zboczu byłej Kopalni iłów „Kantoria” w Tarnowie, Górnictwo i Geologia, Zeszyt 2, 2012.
2. Cała M., Geotechnika szuka sposobów przeciwdziałania szkodliwym skutkom przemieszczeń zboczy - Osuwiska w Polsce i na świecie, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2009.
3. Cała M., Stopkowicz A., Wybrane zagadnienia analizy stateczności nasypów kolejowych - Metody do weryfikacji, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2007.
4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla opracowania systemu zabezpieczenia strefy osuwiskowej nr MPL0051, w ciągu drogi krajowej nr 75 od 51+900 do 52+700 w miejscowości Tęgoborze-Just, Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska - GEOTECH, Kraków 2011.
5. Hadjigeorgiou J., Kyriakou E., Papanastasiou P., A road embankment failure near Pantalia in Southwest Cyprus, The South African Institute of Mining and Metallurgy, Symposium Series S44, 2006.
6. http://sadeczanin.info/aktualnosci-gospodarka/art/7826 [dostęp online: 30.11.2016].
7. Manterys T., Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego, rozprawa doktorska, Kraków, 2016.
8. Pineda Rodriguez at all., Road risk assessment due rainfallinduced landslides, The Second World Landslide Forum, Rome, WLF2-2011-0217, 2011.
9. Rybicki S., Raczkowski W., Wójcik A., Zjawiska osuwiskowe w Karpatach zagrożeniem dla budownictwa komunikacyjnego, Mat. Se. Nauk.-Tech. AGH Kraków n.t.” Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania” Krynica 7-8 czerwca 2004.
10. Zabuski L., Thiel K., Bober L., Osuwiska we fliszu Karpat Polskich. Wyd. IBW PAN, Gdańsk, 1999.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1aa53594-95a2-43a3-af4c-2bf8d9f4cc9a
Identyfikatory