Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a7a604e-669d-4744-9f43-dc7f6ba61712

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Charakterystyki cieplne grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania. Część I

Autorzy Muniak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Thermal characteristics of heating radiators. Part I
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano kompleksowe, „od podstaw”, wyprowadzenia matematyczne wzorów opisujących charakterystyki cieplne grzejników instalacji grzewczych. Analizę podbudowano szerokim omówieniem zjawisk i procesów mających wpływ na postacie końcowych zależności obliczeniowych. Posłużono się również przykładami obliczeniowymi i stosownymi wykresami w celu zobrazowania analizy. Skonfrontowano powszechnie stosowane w Polsce wzory z przepisami znajdującymi się w europejskich aktach normatywnych, wskazując różnice i ewentualne ich skutki przy doborze grzejników.
EN The article presents a comprehensive, "from basics", analysis of mathematical models that describe the characteristics of thermal heating radiators. The analysis is widely assisted with description of phenomenon and processes that effect the final figures of equations. Also are used computational examples, diagrams and drawings to illustrate the analysis. The paper confronted commonly used in Poland models with the provisions set out in the european normative acts, pointing out differences and their possible effects in the selection of radiators.
Słowa kluczowe
PL grzejniki   charakterystyki cieplne  
EN heating radiators   thermal characteristics  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 6
Strony 241--245
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Muniak, D.
Bibliografia
[1] Fanger P.O.: Thermal Comfort, Danish Technical Press, Copenhagen 1970
[2] Fanger P.O.: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa 1974
[3] Andjulovici A.,Georgescu S.: Confortul termie in cladiri, Editura Technica, Bucuresti, 1966
[4] Weber A.P.: Centralne ogrzewania wodne. Obliczanie i konstrukcja, Arkady, Warszawa 1975
[5] Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Koczyk: Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja., SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005
[6] Polska Norma - Europejska Norma PN-EN 12831:2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[7] Wasilewski W.: Dobór wielkości grzejników konwekcyjnych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 9/2002
[8] Kołodziejczyk W.: Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych, Arkady, Warszawa 1985
[9] Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa 2001
[10] Wasilewski W.: Średnia różnica temperatur przy zmiennej wartości współczynnika przenikania ciepła, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 1/1969
[11] Wasilewski W.: Grzejniki konwekcyjne w instalacjach centralnego ogrzewania, CZSBM, Warszawa 1970
[12] http://www.imc.pcz.czest.p1/instytut/pl/3/3.8/materialy/ogrzew/ ogrzew_04.pdf
[13] Kołodziejczyk W: Ogrzewanie jednorurowe z zaworami dwudrogowymi, Arkady, Warszawa 1980
[14] Kołodziejczyk W: W sprawie charakterystyk cieplnych grzejników konwekcyjnych, GWiTS, 12/1968
[15] Kwiatkowski J., Cholewa L.J.: Centralne ogrzewanie. Pomoce projektanta, Arkady, Warszawa 1980
[16] Polska Norma - Europejska Norma PN-EN 1264:2009: Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe
[17] Dane katalogowe firmy Purmo
[18] Mielnicki J.S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja, Arkady, Warszawa 1985
[19] Polska Norma - Europejska Norma PN-EN 442-2:1999: Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań
[20] dane katalogowe firmy Brugman
[21] Maleta M., Purgał P.: Obliczeniowa a rzeczywista moc cieplna grzejnika w instalacji co. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/2003
[22] Kędzierski P.: Wpływ współczynnika przejmowania ciepła z nieizolowanych przewodów na wymiarowanie ogrzewań wodnych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 2003
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a7a604e-669d-4744-9f43-dc7f6ba61712
Identyfikatory