Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a5d5c7f-1d7d-4a72-a93d-1860d8ada0e2

Czasopismo

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Tytuł artykułu

Customer as the recipient of the public administration services

Autorzy Stronska-Rembisz, A.  Sikora, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article discusses the way of perceiving the public administration recipient in the context of services provided by this administration. The authors pay special attention to changes taking place in public institutions, resulting in a change in the perception of a recipient of public services. The work also presents the specifics of the public administration customer, applying a comparison to the company's customer.
Słowa kluczowe
EN public services   customer   suppliant   public administration  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Scientific Journal of the Military University of Land Forces
Rocznik 2018
Tom Vol. 50, No. 3(189)
Strony 272--282
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab.
Twórcy
autor Stronska-Rembisz, A.
autor Sikora, M.
Bibliografia
Borowiec, L. (2007). Controlling w realizacji uslug publicznych gminy. Krakow: Oficyna Wolters Kluwer.
Brilman, J. (2003). Nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bugdol, M. (2011). Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Chrisidu-Budnik, A. (2012). Sieci publicznoprawne. In: Niemczyk, J., Stanczyk-Hugiet, E. and Jasinski, B. (eds). Sieci miedzyorganizacyjne. Wspolczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarzadzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 179-201.
Doligalski, T. (2013). Zarzadzanie wartoscia klienta. Proba charakterystyki. Marketing i Rynek, no. 6.
Hausner, J. (2008). Zarzadzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kopalinski, W. (1990). Slownik wyrazow obcych i zwrotow obcojezycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Mazurek-Lopacinska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiebiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Opolski, K. and Modzelewski, P. (2012). Zarzadzanie jakoscia w uslugach publicznych. 2nd ed. rev. Warszawa: CeDeWu.Pl.
Papaj, T. (2008). Strategia TQM w urzedach terytorialnej administracji publicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Szczepanska, K. (2010). TQM w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Szewc, A., Jyz, G. and Plawecki, Z. (2012). Ustawa o samorzadzie gminnym. Komentarz. 4th ed. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Wojciechowski, E. (2012). Zarzadzanie w samorzadzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
Zawicki, M. (2011). Nowe zarzadzanie publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Legal Acts
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 1 pazdziernika 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci bankow (Dz. U. z 2013 r., poz. 329).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz. 2058 z pozn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a5d5c7f-1d7d-4a72-a93d-1860d8ada0e2
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0012.6243