Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a4f5d0a-881b-4376-9605-0bdb802117eb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo podczas pracy z laserami i urządzeniami laserowymi

Autorzy Łukasik, Z.  Kuśmińska-Fijałkowska, A.  Żurek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety during working with lasers and laser devices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z laserami i urządzeniami laserowymi. Prawidłowe zaklasyfikowanie urządzeń laserowych pozwala na odpowiedni dobór środków ochronnych oraz uniknięcie zagrożeń związanych z nieznajomości specyfiki pracy urządzenia laserowego. Ze względu na szeroki zakres wymogów dotyczących zachowania bezpieczeństwa pracy z laserami, zwrócono uwagę na istotne elementy, które są związane z zagrożeniem wzroku i skóry człowieka oraz wyborem środków ochronnych. Analizą objęto parametry dotyczące ekspozycji tkanek biologicznych na promieniowanie laserowe oraz bezpieczną odległość od źródła promieniowania.
EN Paper discussed aspects of safety during working with lasers and laser devices. Correct classification of laser allows to proper selection of safeguard measures and to avoid the risks associated with ignorance of the specifics of operation of the laser. Due to the wide range of requirements for safety work with lasers, particular attention was paid to the essential elements: the risk of vision and human skin and selection of protective measures. The analysis included parameters relating to exposure to biological tissues to laser radiation and a safe distance from the radiation source.
Słowa kluczowe
PL lasery   promieniowanie laserowe   BHP   bezpieczeństwo pracy   ocena zagrożenia oczu i skóry   maksymalna dopuszczalna ekspozycja   środki ochrony indywidualnej   ochrona przed promieniowaniem laserowym  
EN lasers   laser radiation   health and safety at work   evaluation of skin an eye hazard   maximum permissible limit (MPL)   personal protective equipment   protection against laser radiation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 61--66
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, z.lukasik@uthrad.pl
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, a.kusminska@uthrad.pl
autor Żurek, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, firmazurek@o2.pl
Bibliografia
1. Jóźwicki R., Technika laserowa i jej zastosowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
2. Komunikat Nr 9/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.
3. Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A., Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym oraz wybrane aspekty projektowania osłon przed tym promieniowaniem, Biuletyn WAT, Vol. LVI, NR 1, 2007.
4. Kozyra J., Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, Logistyka nr 3/2015,
5. Kozyra, J., Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w elektroenegetyce. Logistyka nr 2/2010.
6. Kozyra, J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, Logistyka nr 4/2014.
7. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik Z., Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, Logistyka nr 3/2014.
8. Łukasik Z., Kozyra J. Kuśmińska-Fijałkowska A., Efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, Technika Transportu Szynowego nr 10/2015.
9. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Technologiczny proces spawania z wykorzystaniem robota przemysłowego, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
10. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Nowakowski W., Europe's energy efficiency requirements for household appliances, Przegląd Elektrotechniczny nr 91.3 (2015), s. 194-196.
11. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Wieczorek M., Satelitarny system nawigacji wspomagający koordynację działań służb ratowniczych, Logistyka nr 6/2015.
12. Norma PN-EN 60825-1:2014, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych, Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania.
13. Olczykowski, Z., Wojciechowski J., Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka 2.
14. Sarzyński A., Pomiary charakterystyk wiązek laserowych stosowanych do obróbki materiałów, Zakład Techniki Laserowej, Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt nr 256, 2012.
15. Wolska A. Głogowski P., Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 5–78, (dostęp 05.05.16)
16. Ziętek B., Lasery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
17. Zakrzewski, B., Zakrzewska D., Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji, Logistyka nr 3/2014.
18. www.ciop.pl (strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, dostęp 02.05.16)
19. www.rli.com/resources/accident.aspx (strona internetowa Rockwell Laser Industries. Ins., RLI Laser Accident Data-base - baza danych, dostęp 30.04.16)
20. www.rmilaser.eu/instrukcja/instrukcja-do-lasera-UF-20.pdf (Instrukcja obsługi lasera RMI UF-20, dostęp 30.04.16)
21. www.rmilaseruk.com (strona internetowa przedsiębiorstwa RMI Laser, dostęp 05.05.16)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a4f5d0a-881b-4376-9605-0bdb802117eb
Identyfikatory