Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a30d429-23bd-4268-9154-ec0af769f504

Czasopismo

Stal, Metale & Nowe Technologie

Tytuł artykułu

Badanie zdolności chłodzącej wodnego roztworu polimerowego Polihartex

Autorzy Adrian, H.  Osika, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research on the quenching ability of the aqueous polymer solutions Polihartex
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf SmartQuench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przejmowania ciepła (α) w funkcji temperatury. Wraz ze wzrostem stężenia polimeru zmniejszała się zdolność chłodząca roztworu, ale przy niskich stężeniach polimeru zdolność chłodząca roztworu była większa w porównaniu z wodą. Przedstawiono przykład zastosowania obliczonych zależności α = f(T) do symulacji procesu hartowania elementów stalowych.
EN The results of the research on the quenching ability of the water polymer solutions Polihartex are presented in the paper. The polyalkylene glycol solutions were in the range of 5-30 vol.%. The results of the quenching rate measurements using the ivf Smart Quench device were applied for the calculations of heat transfer coefficient, D, as a function of temperature, T. With increasing the polymer concentration in aqueous solution its quenching ability decreased but at low polymer concentration the quenching ability of the solution was higher when compared to water. An example of the practical application of the developed relationships D = f(T) for the simulation of the quenching process of steel components is presented.
Słowa kluczowe
PL hartowanie stali   Polihartex   ciecz chłodząca   roztwór polimerowy wodny   chłodziwa polimerowe   współczynnik przejmowania ciepła   zdolność chłodząca  
EN polymer quenchants   heat transfer coefficient   quenching ability   simulation of quenching  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Stal, Metale & Nowe Technologie
Rocznik 2016
Tom nr 7-8
Strony 34--40
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Adrian, H.
  • Pracownia Metalografii Ilościowej i Modelowania Obróbki Cieplnej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, adrian@agh.edu.pl
autor Osika, M.
  • Orlen Oil Spółka Z O.O.
Bibliografia
1. Luty W.: Chłodziwa hartownicze. WNT, Warszawa 1986.
2. Totten G.E., Bates C.E., Clinton N.A.: Handbook of Quenchnts and Quenching Technology. ASM International, 1995.
3. Theory and technology of quenching. Ed. Liscic, chapter 9, Springer Science+Business Media, New York 1992.
4. Adrian H.: Przegląd i analiza własności fizycznych wodnych roztworów polimerowych stosowanych w obróbce cieplnej stopów żelaza. Sprawozdanie z pracy badawczej dla Orlen Oil S.A, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2014.
5. ivf SmartQuench, Users guide, 4th ed., March 2007.
6. Adrian H., Osika M., Franek J., Augustyn-Pieniążek J., Marynowski P.: Analiza współczynnika przejmowania ciepła wybranych olejów hartowniczych. „Hutnik-Wiadomości Hutnicze”, 2013, (80/4), s. 267-273.
7. Adrian H.: Oleje hartownicze – analiza zdolności chłodzącej. „STAL Metale & Nowe Technologie”, 5-6/2013, s. 46-51.
8. Adrian H.: Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a30d429-23bd-4268-9154-ec0af769f504
Identyfikatory