Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a0ac154-6457-4bf9-ba64-e29441734748

Czasopismo

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Tytuł artykułu

Wykorzystanie kompozytów w budownictwie

Autorzy Kowacki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of Composites in Civil Engineering
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego dążą obecnie do projektowania i wykonywania takich konstrukcji, które nie tylko spełniałyby wymagania nowoczesnej architektury, ale także gwarantowały ograniczenie kosztów związanych z ich projektowaniem, realizacją i utrzymaniem. Wszystkie te warunki spełniają materiały kompozytowe – do niedawna stosowane w branży budowlanej jedynie do wzmacniania istniejących struktur, a dziś wykazujące swoje ponadprzeciętne właściwości w całkowicie nowych konstrukcjach.
EN Land and water civil engineers currently seek to design and build structures that not only meet the requirements of modern architecture, but also guarantee to reduce costs related to their design, construction and maintenance. All these conditions are met by composite materials - until recently only used in the construction industry to strengthen existing structures, and now showing its outstanding properties in brand new structures.
Słowa kluczowe
PL kompozyty   właściwości   klasyfikacja   zastosowanie  
EN Composites   properties   classification   application  
Wydawca Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Rocznik 2015
Tom Nr 3
Strony 100--104
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., il.
Twórcy
autor Kowacki, M.
  • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
autor komentarza Golda, A.
  • Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.
autor komentarza Żach, J.
  • Dział Badań i Rozwoju, Mostostal Warszawa SA
autor komentarza Rajchel, A.
  • Dział Geotechniki i Górnictwa, ATM Sp. z o.o.
autor komentarza Pogan, K.
Bibliografia
[1] Nurzyński J.: Właściwości akustyczne paneli kompozytowych oraz perspektywa ich zastosowania w budownictwie ogólnym. „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 2012, nr 283, z. 59, s. 139–146.
[2] Kaczorowski M., Krzyńska A.: Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
[3] Odlewnictwo współczesne. Poradnik odlewnika. T. 1. Materiały. Red. J.J. Sobczak. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Kraków 2013.
[4] Zobel H., Karwowski W.: Kompozyty polimerowe w mostownictwie – pomosty wielowarstwowe. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2006, nr 2, s. 42–49.
[5] Zobel H., Karwowski W., Wróbel M.: Kładka z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym. „Inżynieria i Budownictwo” 2003, nr 2, s. 107–108.
[6] Grotte B., Karwowski W., Mossakowski P., Wróbel W., Zobel H., Żółtowski P.: Stalowa, łukowa kładka dla pieszych z podwieszonym pomostem z kompozytów polimerowych nad drogą S-11 pod Kórnikiem. „Inżynieria i Budownictwo” 2009, nr 1–2, s. 69–73.
[7] „Polski Przemysł. Nowatorski magazyn przemysłowy” [online]. Dostępny w Internecie: www.polskiprzemysl.com.pl.
[8] Własak L., Jurczuk J.: Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych. „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 2012, nr 283, z. 59, s. 155–162.
[9] German J.: Materiały kompozytowe w budownictwie. „Kalejdoskop Budowlany” 2000, nr 9, s. 18–21.
[10] Rajczyk M., Stachecki B.: Współczesne materiały kompozytowe – wybrane kierunki rozwoju nowych technologii. „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym” 2011, nr 8, s. 202–211.
[11] Balconi G., Badawika G.: Materiały kompozytowe w geotechnice. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2009, nr 2, s. 88–91.
[12] Burczyński G., Marcinowski J.: Numeryczne modelowanie zniszczenia belki żelbetowej wzmocnionej taśmą kompozytową. W: Kompozyty, konstrukcje warstwowe. Referaty. Red. S. Kroczak. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, oddział we Wrocławiu. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław–Karpacz 2006, s. 25–32.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a0ac154-6457-4bf9-ba64-e29441734748
Identyfikatory