PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie niejonowego surfaktantu z wód ściekowych z wykorzystaniem synergicznego działania metod zaawansowanego utleniania

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z głównych zanieczyszczeń środowiska wodnego są związki powierzchniowo czynne, stosowane intensywnie zarówno w gospodarstwach domowych jako środki piorące i myjące, jak i w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystuj się je przy produkcji tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, farb, lakierów celulozy, papieru, a także przy produkcji żywności, w kosmetyce, farmacji, medycynie i fotografice [1] Ich negatywne działanie wynika przede wszystkim z ich pośredniej szkodliwości dla ekosystemów wodnych. Surfaktanty ułatwiają rozpuszczanie w wodzie substancji toksycznych trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Powodują także pienienie wody, pogarszając warunki dyfuzji tlenu. Konsekwencje obniżonego stężenia tlenu w wodzie dotyczą zarówno zamierania życia biologicznego, jak i pogorszenia zdolności do samooczyszczania się zbiorników wodnych [2,3]. Dodatkowo doniesienia literaturowe wskazują, że związki powierzchniowo czynne o charakterze niejonowym mogą odznaczać się bezpośrednią toksycznością, silniejszą niż surfaktanty jonowe [4]. Jednym z przedstawicieli powszechnie stosowanych surfaktantów niejonowych jest Triton X-100, należący do typu politoksylowanych alkilofenyli. Związki te są podejrzewane o działanie zaburzające wydzielanie wewnętrzne organizmów wodnych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
44--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Sanitarnej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Sanitarnej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Sanitarnej
Bibliografia
 • [1] Perkowski J., Szadkowska-Nicze M., Porównanie przebiegu fotolizy i fotoutleniania roztworów wodnych niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2010, 245, 167-183.
 • [2] Misik J., Vodakoya E., Pavlikov R., Cabal J., Novotny L. and Kuca K., Acute toxicity of surfactants and detergents-based decontaminants in mice and rats, Military Medical Science betters, 2012, 81, 171-176.
 • [3] Rosen M.J., Fei L., ZhuY-P. and Morrail S.W, The relationship of the environmental effect of surfactants to their interfacial properties, Journal of Surfactants and Detergents, 1999, 2, 343- 347.
 • [4] Czech B., Pogłębione utlenianie związków powierzchniowo czynnych w ściekach, Chemik, 2012, 66, 1314-1325.
 • [5] GilPavas E., Dobrosz-Gómez I. and Gómez-Garcia M.Á., Coagulation - flocculation sequential with Fenton or Photo-Fenton processes as an alternative for the industrial textile wastewater treatment, Journal of Environmental Management, 2017, 191, 189-197.
 • [6] Liwarska-Bizukojc E., Miksch K., Malachowska-Jutsz A. and Kalkaj E., Acute toxicity and ganotoxicity of five selected anionic and nonionic surfactants, Chemsphere, 2005, 58, 1249-1253.
 • [7] Boczkaj G., Fernandes A., wastewater treatment by means of advanced oxidation processes at basic pH conditions: A review, Chemical Engineering Journal, 2017, 320, 608-633.
 • [8] Karolewski S.A., zaawansowane utlenianie odcieków składowiskowych - przegląd metod, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015, 2, 81-85.
 • [9] Kwarciak-Kozłowska A., Krzywicka A. and Galwa-Widera M. wykorzystanie procesu ozonowania w oczyszczaniu ścieków koksowniczych, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016, 18, 61-73.
 • [10] Eisenhauer H.R., Dephonolization by ozonolysis, Water Research, 1971, 5, 467-472.
 • [11] Kasprzyk-Hordern B., Ziółek M. and Nawrocki J., Catalytic ozonation and methods of enhancing molecular ozone reactions in water treatment, Applied Catalysis B: Environ. 2003, 46,
 • [12] Dyoranová D., Barbieriková Z. and Brezová V., Radical intermediates in photoinduced reactions on TiO2 (an EPR spin trapping study), Molecules, 2014, 19, 17279-17304.
 • [13] Hashimoto, K., Irie, H., and Fujishima, A. TiO photocatalysis: A historical overview and future prospects, Japanese Journal of Applied Physics, 2005,44, 8269-8285.
 • [14] Henderson M.A., A surface science perspective on TiO photocatalysis, Surface Science Reports, 2011, 66, 185-297.
 • [15] Eng Y.Y., Sharma V. K. and Ray A.K., Degradation of anionic and cationic surfactants in a monolithic swirl-flow photoreactor, Separation and Purification Technology, 2012,92,43-49.
 • [16] Eng Y.Y., Sharma V.K. and Ray A.K., Photocatalytic degradation of nonionic surfactants, Brij 35 in aqueous TiO2 suspensions, Chemosphere, 2010, 79, 205-209.
 • [17] Sanchez M., Rivero M.J. and Ortiz I., Photocatalytic oxidation of grey water over titanium dioxide suspensions, Desalination, 2010, 262, 141-146.
 • [18] Nageswara Rao N. and Dube S., Photocatalytic degradation of Mied surfactants and some commercial soap/detergent products Rusing suspended TiO2 catalysts, Journal of Molecular Catalysis A: Chem. 1996, 104, 197-199.
 • [19] Solis R.R., Rivas F.J., Martinez-Piernas A., and Agüera A., Ozonation, photocatalysts and photocatalytic ozonation of diuron. Intermediates identification, Chemical Engineering Journal, 2016, 292, 72-81.
 • [20] Krzanowski S. and Wałęga A. Wpływ właściwości fizykochemicznych ścieków z przemysłu cukierniczego na aktywność osadu czynnego i efektywność usuwania związków azotu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN Oddział w Krakowie, 2007, 163-178.
 • [21] Beltráin EJ., Rodrígez E.M. and Romero M.T., Kinetics of the ozonation of Muchnic acid in water, Journal of Hazardous Materials B. 2006, 138, 534-538.
 • [22] Rezaei R. and Mohseni M., Impact of pH on the kinetics of photocatalytic oxidation of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid on a fluidized bed photocatalytic reactor, Applied Catalysis B. 2017, 205, 302-309.
 • [23] Bubacz K., Choina J., Dolat D., Borowiak-Paleń E., Moszyński D. and Morawski A.W., Studies on nitrogen modified TiO2 photocatalyst prepared in different conditions, Materials Research Bulletin, 2010, 45, 1085-1091.
 • [24] Gryglik D. and Miller J.S., Wykorzystanie promieniowania widzialnego do degradacji 2-chlorofenolu w środowisku wodnym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2006, 228, 225-240.
 • [25] Perkowski J. and Sidor M., Badania rozkładu związku powierzchniowo czynnego Triton X-100 w roztworze wodnym za pomocą odczynnika Fentona, Ochrona Środowiska, 2006, 28,
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-19ecaa7d-42b2-4657-967b-b1b30aa6108a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.