Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-19ca4b92-f82e-40b6-b2ae-fa774ff122ac

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Modularne komponenty systemowe dla potrzeb analiz transportowych – zarys Projektu MOSTAR

Autorzy Krych, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modular system components for transport analysis –outline of the MOSTAR PROJECT
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Po dokonaniu krótkiej, syntetycznej diagnozy krajowej praktyki modelowania podróży i badań ruchu proponuje się zawiązanie sieciowego klastra technologicznego w celu rozwoju metod modelowania, prognozowania i symulacji ruchu. Zaproponowano strukturę oraz dwa cele generalne Projektu: budowa wielopoziomowego, uogólnionego modelu ruchu opartego na ogólnie dostępnych zbiorach danych (jako modelu syntetycznego) oraz zintegrowanie systemów operacyjnych, planistycznych i baz danych stosowanych do analiz ruchu, planowania i zarządzania ruchem. Proces rozwoju inspirować winno tworzenie Biblioteki danych, komponentu Informacji oraz realizacja kolejnych badawczych tematów niszowych, prowadzących do realizacji celów Projektu. Projekt ma strukturę modularną, prócz Biblioteki i komponentu Informacji tworzą ją Integratory – moduły, które poprzez tematy niszowe zawiązują zasoby Klastra w system. Sukces Projektu warunkuje przystąpienie do współpracy kilku ośrodków akademickich, kilkunastu biur konsultingowo–projektowych oraz kilku jednostek administracji publicznej związanych z planowaniem i zarządzaniem transportem. Zarysowano trzyetapowy proces rozwoju i analizę SWOT Projektu.
EN A brief, synthetic diagnosis of the national practice for travel modeling and traffic analysis was outlined. The proposed solution involves establishing a technological network cluster, serving the development of methods for traffic modelling, forecasting and simulation. The structure and the two main objectives of the Project were proposed. The goals of the Project include building a multilevel, general traffic model based on the commonly available data sets (as the synthetic model) and integrating the operating and planning systems and databases used in traffic analysis, planning and management. The development process should be inspired by the creation of a data Library and Information component, and by addressing subsequent niche issues in research, leading to the achievement of the Project objectives. The Project has a modular structure, which, apart from the Library and Information components, comprises Integrators, that is, modules which, through niche subjects, aggregate the Cluster resources into a system. The success of the Project depends on cooperation with several institutions of higher learning, consulting and design offices and public administration units dealing with transport planning and management. A three-phase development process and the SWOT analysis for the Project were outlined.
Słowa kluczowe
PL modelowanie podróży   badania ruchu   innowacje   sieciowy klaster technologiczny  
EN travel modelling   traffic analysis   innovations   technological network cluster  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 1(97)
Strony 117--122
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., tab.
Twórcy
autor Krych, A.
  • Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5, tel.: +48 61 665 2433, a.krych@bit-poznan.com.pl
Bibliografia
[1] Krych A. z zesp., Wielopoziomowe struktury syntetyczne a struktury dedykowane w modelowaniu i prognozowaniu potoków ruchu. W: Modelling 2012. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Politechnika Krakowska, Kraków, 2012 (w opracowaniu).
[2] pl.wikipedia.org/wiki/Klaster
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-19ca4b92-f82e-40b6-b2ae-fa774ff122ac
Identyfikatory