Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-19855ed5-07ec-473e-b36c-532f45e2e75f

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Ocena zmian właściwości fizycznych folii polietylenowych po degradacji biologicznej

Autorzy Szumigaj-Tarnowska, J.  Żakowska, Z.  Klimek, L.  Kaczmarek-Rosicka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of physical properties of polyethylene tbils after biological degradation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powszechność stosowania materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przyczyniła się do powstania problemu ekologicznego. Zmniejszenie ilości odpadów z tych tworzyw jest możliwe poprzez stosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych podatnych na proces biodegradacji. Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu mikroflory środowiska gleby kompostowej na zmiany strukturalne materiałów polietylenowych modyfikowanych związkami mineralnymi, mianowicie kalcytem i dolomitem. Analiza SEM nie wykazała zmian strukturalnych folii, natomiast metodą DSC stwierdzono, że zwiększenie ilości substancji mineralnych w folii polietylenowej wpłynęło korzystnie na proces rozkładu tego materiału. Ponadto zaobserwowano, że degradacja folii opakowaniowych w warunkach kontrolowanych, z udziałem mikroflory termofilnej, która wykazała większą adhezję do powierzchni folii, może przebiegać efektywnie.
EN Polymers arę frequently used as packaging materials. The accumulation of plastics waste in the environment is one of a reason of increase ecological problems. The modification of polymeric materials is one of the approaches to enhance its susceptibility to the biodegradation. The aim of this work was to determine the influence of compost soil environment on the structural changes of polyethylene materials modified with minerał compounds, ie dolomite and calcite. Analysis was examined with using of the SEM and DSC methods. Increased of minerał compounds proportion had favorable impact on the degradation of polyethylene materiał. Moreover, packaging foil degradation in the controlled conditions with participation of termal microorganisms, which were characterized by enhanced adhesion to foil surface', can proceed effectively.
Słowa kluczowe
PL folia polietylenowa   rozkład biologiczny   DSC   SEM   degradacja  
EN polyethylene foil   biological disintegration   DSC   SEM   degradation  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 35--40
Opis fizyczny Bibliogr. 34 poz., tab., wykr., rys.
Twórcy
autor Szumigaj-Tarnowska, J.
  • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, joanna.szumigaj @gmail.com
  • Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych, Instytut Warzywnictwa im. E. Chroboczka ul. S. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice
autor Żakowska, Z.
  • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź
autor Klimek, L.
  • Instytut Technologii Materiałowej, Politechnika Łódzka ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
  • Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny pl. J.Hallera l, 90-647 Łódź
autor Kaczmarek-Rosicka, J.
  • Instytut Technologii Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka ul. B. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
Bibliografia
[1] Chandra R. i Rustugi R.: Progr. Polyra. Sci., 1998,23. 1273-1335.
[2] Łabużek S.. Nowak B. i Pająk J.: Biotechnologia, 2003, 4, 110-123.
[3] Żakowska H.: Opakowania bioclegradowalne. COBRO, Warszawa 2003.
[4] Potts J.E., Clendinning R.A., Ackart W.B. i Niegisch W.D.: Polym. Prepr.. 1972, 13, 629-642.
[5] Albertsson A.-C., Andersson S.O. i Karlsson S.: Polym. Degrad. Stab., 1987,18,73-87.
[6] Gu J.-D.: Int. Biodeter. Biodegrad., 2003,52, 69-91.
[7] Pankhurst E.S., Davies M.J. i Blake H.M.: Biodeter. Mater., 1972, 2. 76-90.
[8] Szostak-Kotowa J. i Witalis J.: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999. 18(1), 49-59.
[9] Karlsson S., Ljungquist O. i Albertsson A.-C.: Polym. Degrad. Stabil, 1988,21.237-250.
[10] Tsuji H., Echizen Y. i Nishimura Y.: Polym. Degrad. Stab., 2006,91, 1128-1137.
[11] Albertsson A.-C. i Karlsson S.: Int. Biodeter. Biodegrad.. 1993, 31, 161-170.
[12] Boryniec S., Ślusarczyk C., Żakowska Z. i Stobińska H.: Polimeiy. 2004,6.424-431.
[13] Lopez-Llorca L.V. i Yaliente M.F.C.: Micron, 1993, 24, 457-463.
[14] Austin R.G.: Degradable Materials: Perspectives, Issues and Opportunities (red. Barenberg S. A., Brash J. L., Narayan R. i Redpath A. E.). CRC Press, Boca Raton, FL. 1990, 209-229.
[15] Johnson K.E., Pometlo III A.L. i Nikoloy Z.L.: Appl,. Enyiroi, Microbiol., 1993,59(4), 1155-1161.
[16] Żakowska Z., Stobińska H., Janda K., Kuberski K. i Goździecki T.: Materiały III Konferencji Naukowej „Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych". Łódź 8-10.09.2003, 102-107.
[17] Żakowska Z., Stobińska H., Ratajska M., Boryniec S. i Slusarczyk C: Materiały III Konferencji Naukowej „Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych". Łódź 8-10.09.2003, 108-113.
[18] Kamionek J.: Przem. Spoż., 2001, 11. 20-21.
[19] Kiichman D. i Mitchell R.: Appl. Eiwiron. Microbiol., 1982. 43. 200-209.
[20] Beech I.B.. Sunner J.A. i Hiraoka K.: Int. Microbiol.. 2005. 8, 157-168.
[21] Gu J.-D., Roman M., Esselman T. i Mitchel R.: Int. Biodeter, Biodegrad., 1998, 41, 25-33.
[22] Ohtake Y., Kobayashi T., Asabe H. i Murakaini N.: Polym. Degrad. Stab., 1998,20,79-84.
[23] Gu J.-D.: Int. Biodeter. Biodegrad., 2007, 59, 170-179.
[24] Gilan (Or) L, Hadar Y. i Sivan A.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 2004, 65,97-104.
[25] Sivan A., Szanto M. i Pavlov V.: Appl. Microbiol. BiotechnoL, 2006, 72, 346-352.
[26] Shanks R.A. i Amarasinghe G.: J. Therm. Anal. Calomet, 2000, 59, 471 -482.
[27] Tsukame T., Kutsuzawa M., Sekine H., Saitoh H. i Shibasaki Y.: J. Therm. Anal. Calomet.. 1999. 57, 847-851.
[28] Fonseca CA. i Harrison I.R.: Termochim. Acta. 1998, 313, 37-41.
[29] Rojas de Gźscue B., Prin J. L., Guerra D. i Urbina de Navarro C.:J. Therm. Anal. Calomet., 2002. 67, 343-347.
[30] Yi D. -Y., Jeon S.-I., Hwangbo S., Hań M.-K., Park D.-H. i Lee J.-H.: Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. IEEE Publication, Arlington, USA. 1994, 559-568.
[31] Kestelman B.N., Yarovenko V.N. i Melm'kova E.J.: Int. Biodeter. Buli., 1972,8, 15-19.
[32] Raghavan D. i Torma A.E.: Polym. Eng. Sci., 1992. 32, 438-442.
[33] Onodera-Yamada K., Mukumoto H., Katsuyaya Y., Saiganji A. i Tani Y.: Polym. Degrad. Stab., 2001. 72, 323-327.
[34] Łabużek S., Pająk J. i Nowak B.: Polimery, 2005, 50. 675-681.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-19855ed5-07ec-473e-b36c-532f45e2e75f
Identyfikatory