Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-19810202-3659-4e76-8c28-2a8d28cd1fc1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych w warunkach międzynarodowych

Autorzy Topolska, K.  Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of transport forwarding companies in conditions international
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące spedycji. Przedstawiono obowiązki spedytora międzynarodowego w kontekście handlu zagranicznym, przebieg procesu spedycyjnego. Autor omawiając określone zagadnienia chciał przedstawić znaczenie i rolę spedycji w handlu międzynarodowym. Zostały poruszone aspekty prawne, które umożliwiają wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zasady polityki transportowej i opłat przewozowych. Na podstawie funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa. zbadano poprzez analizę SWOT/TOWS otoczenie przedsiębiorstwa i dokonano analizy usługi procesu transportowego w kontekście umów międzynarodowych.
EN The article discusses the issues concerning forwarding. Presents the responsibilities of the international freight forwarder in the context of foreign trade, the process of forwarding. They have raised the legal aspects that allow you to make international road haulage. Discussed key issues concerning the principle of transport and freight charges. On the basis of the operation of the enterprise. examined through the analysis of SWOT / TOWS business environment and analyzes the services of the transport process in the context of international agreements.
Słowa kluczowe
PL handel międzynarodowy   spedycja   transport międzynarodowy   umowy międzynarodowe  
EN international trade   freight forwarding   international transport   international agreements  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 739--745
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Topolska, K.
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Difin SA, Warszawa 2011.
2. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik Spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011.
3. Neider J., Transport Międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
4. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
5. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.
6. www.1. http://branza.zmpd.pl/aktualnosc.php - strona Polskich Przewoźników Drogowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-19810202-3659-4e76-8c28-2a8d28cd1fc1
Identyfikatory