PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected problems of Police preventive actions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
Rocznik
Strony
301--318
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys.
Twórcy
 • Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, red. nauk. B. Wiśniewski i Z. Piątek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 • [2] Wiśniewski B., Description of Security Systems – a Few Reflections, „Internal Security” 2019, Volume 11, Issue 1, s. 9–20.
 • [3] Gwardyński R., Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, tom V, red. nauk. B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, SGSP, Warszawa 2020.
 • [4] Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., Security of an individual, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, Nr 3(28), s. 219–231.
 • [5] Gwardyński R, Safety in Praxeolog Aproach, „Security – Threats, Law and Organization”, Schriften zu Mittel – und Osteuropa in der Europeischen Integration, 2019, Band 24, s. 16–17.
 • [6] Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, Nr 33(4), s. 55–56.
 • [7] Gwardyński R., Security of an individual, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, Nr 3(24), s. 189-199.
 • [8] Gwardyński R., Policja – element systemu bezpieczeństwa państwa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, tom IV, red. nauk. B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.
 • [9] Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2018.
 • [10] Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179 z poźn. zm.).
 • [11] Gwardyński R., Wiśniewski B., Współdziałanie i koordynacja działań drogą do poprawy efektywności działania Policji, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Tom 21, Kielce 2017, s. 219–231.
 • [12] Uchwała Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, RM –
 • 111-2010-06.
 • [13] Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, RM – 111-2010-06.
 • [14] Wiśniewski B., Lubiewski P., Ochrona dóbr kultury współczesnej jako działanie w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Tom II, red. nauk. B. Wiśniewski, Szkoła Głowna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017.
 • [15] Gwardyński R., Kogut B., Ochrona zabytków jako szczególny obszar działania Państwowej Straży Pożarnej [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, red. nauk. B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, Szkoła Głowna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017.
 • [16] Lubiewski P., Gwardyński R., Ochrona zabytków przed zagrożeniami terrorystycznymi, kryminalnymi, militarnymi i pozamilitarnymi, Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakówie, Kraków 2018.
 • [17] Załącznik do uchwały nr 6 Rady Ministrów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”, M.P. 2018 poz. 167.
 • [18] Uchwała nr 6 Rady Ministrów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”, M.P. 2018 poz. 167.
 • [19] Feliksiak M., Oceny działalności instytucji publicznych, „Komunikat z badań” nr 124/2017 CBOS.
 • [20] Gwardyński R., Profesjonalny trening Policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych [w:] Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, Tom 3, Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych, red. nauk. P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski, WSPol Szczytno, Szczytno 2014.
 • [21] Babiński A., Lubiewski P., Podstawowe obszary aktywności Policji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i cyberzagrożeniu, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Cieszyn 2018.
 • [22] Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018, http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7813,7-priorytetow-Komendanta-Glownego-Policji.html (dostep: 13.12.2019).
 • [23] Krajowa mapa zagrożeń, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html (dostęp: 12.12.2019).
 • [24] Boć J., Pojęcie administracji [w:] Prawo administracyjne, red. nauk. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 1997.
 • [25] Gwardyński R., Kryzys społeczny a bezpieczeństwo publiczne – wzajemne relacje [w:] Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, red. nauk. B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Lubiewski, Szkoła Głowna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.
 • [26] Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, Warszawa 1984.
 • [27] Gwardyński R., Dzielnicowy w służbie społeczności lokalne [w:] Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, red. nauk. A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2015.
 • [28] Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP 2007 poz. 135).
 • [29] Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP 2016 poz. 26).
 • [30] Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 • [31] Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz.Urz. KGP 2018 poz. 108).
 • [32] Wiśniewski B., Gwardyński R., Rzecz o sprawności interwencyjnej policjantów, Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, tom III, red. nauk. B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.
 • [33] Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz.Urz. KGP 2014, poz. 65).
 • [34] Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015–2018 r., www.policja.pl (dostęp: 03.03.2020).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1964446b-c9a9-4324-a5b3-41df64e392ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.