PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie „białych certyfikatów” w poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The meaning of "white certificates" in improving the energy efficiency of enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Poprawa efektywności energetycznej uważana jest za najbardziej ekonomiczny sposób zmniejszenia zużycia energii w gospodarce. W artykule poddano ocenie jeden z instrumentów polityki energetycznej „białe certyfikaty”, uznane jako innowacyjny instrument polityki na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ocenę tego instrumentu poddano w oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu na certyfikaty efektywności energetycznej.
EN
Improving energy efficiency is considered to be the most economical way to reduce energy consumption in the economy. In this paper I analyze of one energy policy instrument, namely a White Certificates (WhC) scheme as an innovative policy instrument for energy efficiency improvement. The evaluation of this instrument were based on the results of the tender for energy efficiency certificates.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
11--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, J.Adamczyk@wez.uz.zgora.pl
Bibliografia
 • 1 Adamczyk J.: Instrumenty prawne i finansowe służące poprawie efektywności energetycznej w Polsce, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja nr 3/2014, str. 88.
 • 2 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. U. L 114 z 27.4.2006, str. 64).
 • 3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
 • 4 Kołodziej R.: Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014.
 • 5 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r., poz. 15).
 • 6 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2012 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, http://bip.ure.gov.pl/bip/ efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/1102,Ogloszenie-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-Nr12012-w-sprawie-przetargu-na-.html, [dostęp: 27.03.2014]
 • 7 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, http://bip.ure.gov.pl/bip/ efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/1194,Ogloszenie-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-Nr 12013-w-sprawie-przetargu-na.html, [dostęp: 27.03.2014].
 • 8 Protokół Nr 1/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. z przebiegu przeprowadzonego przetargu wraz z załącznikami, http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn /przetargi/ogloszenia/1137,Protokol-Nr-12013-z-dnia-29-sierpnia-2013-r-z-prze biegu-przeprowadzonego-przetar.html, [dostęp: 27.03.2014].
 • 9 http://tge.pl/pl/449/biale-certyfikaty, [dostęp: 28.03.2014].
 • 10 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-194dce29-629c-4bfb-a4d4-fe75e74dd232
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.