Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-19215379-4553-4f8b-b6b7-3f0791303d02

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Logistyka dostaw surowca w produkcji biopaliw

Autorzy Borowski, S.  Żarski, W.  Dulcet, E.  Kaszkowiak, J.  Zastempowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Logistics of supply raw material in the production of biofuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemu wpływu zużycia paliwa na kosztochłonność pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. Jest to spowodowane niewystarczającym potencjałem ekonomicznym zasobów. Zwiększenie odległości spowodowane brakiem surowców powoduje potrzebę zwiększenia promienia obszaru z którego jest on pozyskiwany. Powoduje to oprócz strat ekonomicznych także zwiększoną emisję CO2. Działanie takie jest więc niekorzystne ze względów ekologicznych. Prawidłowe dobranie wydajności przetwórni powinno opierać się na dobrze wykonanej ocenie potencjału ekonomicznego biomasy.
EN The aim of this article is signaled influence of the problem on the fuel consumption cost-absorption raw material sourcing for the production of biofuels. This is due to insufficient economic potential resources. Increase the distance due to the lack of raw materials will need to increase the radius of the area from which it is derived. This results in addition to the economic takeoff, CO2- emissions also increased. Such action is so unfavorable for environmental reasons. Correct selection of processing capacity should be based on well done assessing the economic potential of biomass.
Słowa kluczowe
PL surowce do produkcji biopaliw   substraty biogazowni   rzepak  
EN raw materials for the production of biofuels   biogas substrates   rape  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 1821--1828, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Borowski, S.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Maszyn Roboczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, sylwa@utp.edu.pl
autor Żarski, W.
  • Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Dulcet, E.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Maszyn Roboczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Kaszkowiak, J.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Maszyn Roboczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Zastempowski, M.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Maszyn Roboczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
[1]. Ceny paliw. http://www.lotos.pl/145/type,oil_eurodiesel/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw (15.02.2015).
[2]. Duda-Kękuś A. Transport biomasy w logistyce dostaw paliw dla elektrowni systemowych realizujących program zielonej energetyki. Logistyka 2/2011.
[3]. Janowicz L., Kunikowski G. Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS). Inżynieria Rolnicza 4 (102)/2008.
[4]. Jasiulewicz M. Potencjał biomasy w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin. 2010.
[5]. Maj G., Piekarski W., Kowalczyk-Juśko A., Logistyka dostaw surowca do biogazowi rolniczej. Logistyka 6/2014.
[6]. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2007, s. 5-15.
[7]. Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku: s. 65-70.
[8]. Panichelli L., Gnansounou E. GIS-based approach for defining bioenergy facilities location: A case study in Northern Spain based on marginal delivery costs and resources competition between facilities, Biomass and Bioenergy 32/2008, s. 289-300.
[9]. Rogulska M. (et al.) Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Polish Journal of Agronomy 7/2011, s. 92-101.
[10]. Siejka K. i in., Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego, Inżynieria Rolnicza 6 (104)/2008: s.167-174.
[11]. Żarski W., Utilization of biomass for energy production purposes in the Kujawsko-Pomorskie Province. Examples and development prospects, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 61, Bydgoszcz 2012, s. 150-159.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-19215379-4553-4f8b-b6b7-3f0791303d02
Identyfikatory