PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości wzmacniania podtorza w warunkach interoperacyjności kolei

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibility of strengthening the railroad subgrade under the railway interoperability
Konferencja
Drogi Kolejowe 2013 = Railways 2013 (23-25.10.2013 ; Krynica Zdrój, Polska)
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Unifikacja techniczna interoperacyjności dróg szynowych oraz przystosowania podstawowych linii kolejowych do standardowo większych prędkości pociągów zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach wymaga analiz możliwych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji podtorza. Szczegółowe ustalenia zawarte w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych budowy podtorza, w tym górnych warstw podtorza dla przedziałów prędkości pociągów 80 < vmax ≤250 odpowiadającym poszczególnym typom linii i natężenia przewozów mogą być uzupełnione w celu uzyskania odpowiednich zastosowań praktycznych. Możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów geosyntetycznych kreują warianty układów wielowarstwowych w podłożach rusztu torowego i reprofilowanych budowlach ziemnych. W artykule zawarte są wyniki dotychczasowych analiz odnośnie rodzajów materiałów geosyntetycznych, ilości oraz ich sposobów lokowania w przekrojach gruntowych warstw nośnych. Wnioski artykułu obejmują wskazania budowy struktur wielowarstwowych układów górnych warstw podtorza, które mogą być przydatne projektantom budowy oraz modernizacji poszczególnych linii kolejowych.
EN
Railroad interoperability of technical unification and basic adjustment of European railway lines to the standard of the higher speed trains requires the analysis of possible technical solutions in the construction of the railroad subgradel. The detailed arrangements contained in the current technical conditions for the track bed construction, including the upper layers of the track bed for the train speed of 80 to 250 km/h properly to individual types and intensity of movements may be supplemented in order to obtain the relevant practical applications. The possibility to use different types of geosynthetic materials creates variants of multilayer substrates in the sub base and track profile structures. In the paper The results of previous analyses on types of geosynthetic materials, quantities and their ways to install in ground layers have been presented in the paper. The conclusions and proposals include the construction of multilayer structures indication of the upper layers of the track bed, which can be useful for developing and modernization of railway lines.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Bibliografia
  • [1] Ajdukiewicz J., Kłosek K., Kryteria doboru oraz weryfikacja skuteczności stosowania geosyntetyków w podtorzu. Materiały konferencji Drogi Kolejowe 2001,Wrocław, listopad 2001, www.fibetex.pl/Pub/0031.pdf.
  • [2] Begriffsbestimmungen. Dinstbehelf. DB 740 Teil 0. ÖBB Infrastruktur, Ausgabe 2011.
  • [3] Gradkowski K., Badania gruntowych podłoży nawierzchni zbrojonych geosyntetykami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z. 156, Warszawa 2013.
  • [4] Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements - EBGEO. Wydawnictwo Ernst & Sohn, 2011.
  • [5] Standardy Techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/ 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom I. Droga szynowa. Wersja 1.1.PKP PLK SA. W-wa 2010.
  • [6] Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP PLK SA, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-190f62ff-9c52-4157-b973-332672585559
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.