Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-18b99244-e72b-48b6-9be9-66bb1fea2e3b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aktywny układ zawieszenia siedziska stosowany do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w poziomym kierunku oddziaływania

Autorzy Markiewicz, W.  Maciejewski, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Active seat suspension used for the protection of working machine operators against vibration in horizontal direction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań w zastosowaniu do układów zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych wykonanych przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości 0,5-12,5 Hz wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w porównaniu z systemem aktywnym, który opracowano dla jednego z poziomych kierunków oddziaływania drgań. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.
EN The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system used for the horizontal seat suspension of working machines. In the basis of the simulation research, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5-12.5 Hz, the low effectiveness of horizontal passive vibration reduction systems is shown in comparison with the active one. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations.
Słowa kluczowe
PL modelowanie   drgania   zawieszenie   siedzisko   maszyny robocze   operator maszyny  
EN modelling   vibration   suspension   seat   working machines   machine operators  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 117--121
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Markiewicz, W.
  • doktorant, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska
autor Maciejewski, I.
  • Katedra Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej, Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Gallais L., Griffin M. J., Palmer K.: Longitudinal epidemiological surveys in the United Kingdom of drivers exposed to whole-body vibration. Risks of Occupational Vibration Exposures VIBRISKS. FP5 Project No. QLK4-2002-02650 January 2003 to December 2006. Annex 16 to Final Technical Report, 2006.
2. Schwarze S., Notbohm G., H. Dupuis, E. Hartung: Dose-response relationships between whole-body vibration and lumbar disk disease - a field study on 388 drivers of different vehicles. Journal of Sound and Vibration 215(4), 613-628, 1998.
3. Bovenzi M., Zadini A.: Self-reported low back symptoms in urban bus drivers exposed to whole-body vibration, Spine 17, 1048-1059, 1992.
4. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
5. Engel Z., Kowal J., Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
6. ISO 7096 Earth-moving machinery – Laboratory evaluation of operator seat vibration, 2000.
7. Kowal J., Sterowanie drganiami, Gutenberg, Kraków 1996.
8. Krzyżyński T., Maciejewski I., Chamera S., Modelling and simulation of active system of truck seat vibroisolation with biomechanical model of human body under real excitations, VDI Berichte Nr. 1821, 2004.
9. Krzyżyński T., Maciejewski I., Chamera S., On Application of Fuzzy Logic In Active Control of Track Driver’s Seat, Machine Dynamics Problems, 2004,vol. 28, No 1, 91-100.
10. Maciejewski I.: Polioptymalizacja własności wibroizolacyjnych aktywnego systemu zawieszenia siedziska, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 8/2007, 49-52.
11. Rafał Burdzik, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2010 Seria: TRANSPORT z. 67 Nr kol. 1832.
12. Nabaglo T., Kowal J., Jurkiewicz A., Construction of a Parametrized Tracked Vehicle Model and its Simulation In MSC.ADAMS Program, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control (2013), tom 32, zeszyt 1-2, pp. 167-173.
13. Stein G. J., Zahoranský R., Gunston T. P., Burström L., Meyer L. Modelling and simulation of a fore-and-aft driver’s seat suspension system with road excitation, International Journal of Industrial Ergonomics 38 (2008) pp. 396–409.
14. Maciejewski I., Krzyżyński T. Modelowanie układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w poziomym kierunku oddziaływania, Technika Transportu Szynowego 12 (2015) s. 977-981.
15. Brodny J. Modelowanie tarcia w układach mechanicznych, Górnictwo i geologia, tom 5, zeszyt 2. str. 7-17.
16. Czop P., Slawik D., A high-frequency first-principle model of ashock absorber and servo-hydraulic tester, Mechanical Systems and Signal Processing 25 (2011), str. 1937-1955.
17. Ferreira C., Ventura P., Morais R., Valente A., Neves C., Reis M. Sensing methodologies to determine automotive damper condition under vehicle normal operation, Sensors and Acutators A: Physical 156 (2009) str. 237-244.
18. Idelchik I.E., Handbook of Hydraulic Resistance – 4th Edition Revised and Augmented Research, Institute for Gas Purification, Moscow 2008.
19. Tarnowski W.: Symulacja i optymalizacja w Matlab’ie, Wydawnictwo Intergraf S.C., Sopot 2001.
20. Bogacki P., Shampine L. F., A 3(2) pair of Runge - Kutta formulas, Applied Mathematics Letters 2(4) (1989), pp. 321-325.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-18b99244-e72b-48b6-9be9-66bb1fea2e3b
Identyfikatory