PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Piaskowce formacji ostrowieckiej okolic Opoczna i Żarnowa jako kamień architektoniczny

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ostrowiec formation sandstones from Opoczno and Żarnów area as an architectural stone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Piaskowce formacji ostrowieckiej wydobywane z licznych złóż, położonych na północny-wschód od Opoczna i południowy-zachód od Żarnowa, wykazują zmienną jakość i przydatność gospodarczą. W dziewięciu analizowanych kamieniołomach wyróżniono siedem odmian piaskowców, które scharakteryzowano pod kątem wykształcenia litologicznego, składu petrograficznego oraz właściwości fizyko-mechanicznych. Na tej podstawie wskazano odmiany piaskowców o najkorzystniejszych właściwościach technicznych.
EN
Ostrowiec Fm. sandstones extracted from numerous deposits situated on the North-East of Opoczno and South-West of Żarnów, exhibit various quality and suitability as an architectural stone. In the nine of the analyzed quarries seven varieties of sandstones has been distinguished. They were described in terms of lithology, petrographic composition as well as physic-mechanical properties. On the basis of these research the sandstone varieties of the best technical qualities has been indicated.
Czasopismo
Rocznik
Strony
59--71
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
 • 1. BAŁA M., 2009, Badanie wpływu anizotropii i zasilenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznych, Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, t. 35, z. 2/1.
 • 2. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2014 r., Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2015 (i wydania wcześniejsze).
 • 3. DZIEDZIC A., 2005, Ocena cech strukturalnych piaskowców krośnieńskich z Mucharza (Beskid Mały) na podstawie pomiarów prędkości fali podłużnej, Przegląd Geol., t. 53, nr 7.
 • 4. GUZIK K., 2013, Zróżnicowanie litologiczne piaskowców jurajskich i kredowych NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w kontekście ich przydatności w budownictwie, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Górnictwo i Geologia nr 136, Studia i Materiały nr 43, 73–83.
 • 5. GUZIK K., 2015, Piaskowce formacji ostrowieckiej północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – zmienność litologii i parametrów fizyczno-mechanicznych, a możliwości surowcowego wykorzystania, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 92 (w druku).
 • 6. KANCIRUK A., 2008, Metoda pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach skalnych podczas testów laboratoryjnych, Kwartalnik AGH, Górnictwo i Inżynieria, r. 32, z. 1.
 • 7. KŁOPOTOWSKA A.K., 2011, Odporność piaskowca szydłowieckiego na krystalizację soli w aspekcie wzmacniania strukturalnego, Górnictwo i Geoinżynieria, r. 35, z. 2.
 • 8. KOZYDRA Z., 1961, Geologiczne warunki występowania surowców skalnych w dolnej jurze północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Kwart. Geol., t. 5, nr 4, Warszawa.
 • 9. KRYSTEK M., 2009, Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne romańskich kościołów w Inowłodzu i Żarnowie, Przegląd Geol., t. 57, nr. 4.
 • 10. MIDAS, 2016, Baza danych PIG-PIB, Warszawa.
 • 11. PESZAT C., 1973, Właściwości techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe AGH, nr 378, Geologia, z. 18.
 • 12. PETTIJOHN F.J., POTTER P.E., SIEVER R., 1972; 1987, Sand and sandstone, Springer-Verlag, New York.
 • 13. PIEŃKOWSKI G., 2004, The epicontinental Lower Jurassic of Poland, Polish Geol. Inst. Spec. Papers, 12.
 • 14. PINIŃSKA J. (red.), 1994, Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, cz. I. Skały osadowe regionu świętokrzyskiego, Zakład Geomechaniki UW.
 • 15. PINIŃSKA J., PŁATEK P., 2002, Badania ultradźwiękowe w ocenie wytrzymałości skał, Górn. Odkr. nr 2–3.
 • 16. PN-84/B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyko-mechanicznych.
 • 17. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.
 • 18. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.
 • 19. TEOFILAK-MALISZEWSKA A., 1968, Petrografia osadów liasu w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Inst. Geol. Biul., 216, Warszawa.
 • 20. WALENDOWSKI H., 2015, Piaskowce z Sielca, Nowy Kamieniarz, nr 84.
 • 21. ZŁONKIEWICZ Z., 2006, Charakterystyka litologiczna. Jura dolna, [w:] Kowalczewski Z., (red.), Profile głębokich otworów wiertniczych PIG, Opoczno, PIG 2, z. 111.
 • 22. ZŁONKIEWICZ Z., 2013, Struktury sedymentacyjne w piaskowcach żarnowskich (formacja ostrowiecka, dolny synemur) w Sielcu koło Żarnowa (zachodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) [w:] Krobicki M., Feldman-Olszewska (red.), V Polska Konferencja Sedymentologiczna, POKOS.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-18873cbb-92d9-4c80-9455-7430a2a0d690
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.